Rallisprintin lajiryhmän kokous 12.1.

16.1.2015

« Takaisin

Paikalla olivat Erkki Koskelo (pj.), Veikko Lehtonen, Hannu Hyttinen, Minna Ahola ja Henrik Frank (esittelijä).

Kokouksessa käsiteltiin:

LAJIRYHMÄN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lajiryhmän jäsenten esittely
Lajiryhmän jäsenet esittelivät itsensä ja oman taustansa autourheilussa ja rallisprintin parissa.
Todettiin että lajiryhmässä on hyvä sekoitus kilpailija- ja järjestäjäkokemusta.

Lajiryhmän vastuualueiden jako
Lajiryhmä valitsi keskuudestaan lajiryhmälle varapuheenjohtajaksi Hannu Hyttinen.
Muita erillisiä vastuualueita ei jaettu lajiryhmän sisällä.

LAJIRYHMÄN YLEISET ASIAT

Lajiryhmän ulkoinen ja sisäinen viestintä
Käytiin läpi lajiryhmän viestintäkäytännöt.
Todettiin että keskeneräisiä asioita ei julkaista. Pidättäydytään myös yleisesti keskeneräisten asioiden julkisesta läpikäynnistä.
Lisäksi todettiin, että lajiryhmän jäsenet pidättäytyvät erilaisista foorumi- yms. keskusteluista. Lajiryhmä viestii asioista ainoastaan virallisten kanavien kautta (pöytäkirjat, tiedotteet, liiton viralliset verkkosivut ja muut viralliset julkaisut).

Tiedonvälitys lajiryhmän sisällä
Käytiin läpi toimintatavat lajiryhmän sisäisen viestinnän osalta. Todettiin että välitetään tietoa mahdollisimman tehokkaasti lajiryhmän sisällä, ensisijaisesti sähköpostilla. Lajipäällikkö välittää myös tietoa lajiryhmälle asioista, jotka on tarpeellista saada lajiryhmän tietoon.

LAJIRYHMÄN TOIMINTAKAUSI 2015-2016

Lajiryhmän tavoitteet toimintakaudelle
Keskusteltiin lajiryhmän tavoitteista tulevalle kaudelle, sekä mahdollisesti, joita toimikauden aikana tullaan käsittelemään:
- Painotaulukot eri tekniikkasääntöjen autoille
- Luokkajaon seuraaminen, ja sen kehitys
- Luokkien osallistumismäärien seuranta
- Lisäksi todettiin, että kaudella 2016 kaudelle ko. luokkajako otetaan käyttöön myös arvokilpailuissa kokonaisuudessaan, jos luokkajako todetaan toimivaksi
- Rallicrossin (SRC, Autokrossi, SuperCar, Kans. 4WD) ja Rallisprintin (SS ja SS 4WD) kilpailukaluston teknisten sääntöjen lähentäminen
- Rallisprint-kilpailujen osallistumismaksut
- Mahdolliset osallistumismaksujen porrastamiset, esim. arvokilpailuissa
- Viranomaismaksut
- Pitkäjänteinen sääntökehitys
- Ohjenuorana se, että harrastaja on aina etusijalla
- Lajiryhmä tekee aina päätökset keskustelun perusteella, yksimielisesti
- Yhteistyön lisääminen eri lajiryhmien välillä (tekniikka, rallicross, jäärata jne.)
- Kustannussäästöt
- Seurata lajiin mukaan tulevien uusien kilpailijoiden määrää ja tarvittaessa reagoida siihen
- Rata SM-sarjaan mukaan tulevien T1600-autojen tilanteen seuraaminen ja niiden mahdollisen mukaantulon rallisprint-kilpailuihin tutkiminen
- Sääntöjen tarkentaminen ja mahdollisten riistiriitojen siivoaminen
- KITI-järjestelmän toimintojen kehittäminen niin, että mm. kilpailuun voi "kirjautua" sisään, ja mm. tulostaa katsastuspöytäkirjat yms. valmiiksi
- Katsastustoiminnan uudelleenorganisointi, eli voidaanko katsastustoimintaa tehostaa (esim. voitaisiinko kilpailukohtaisesta katsastuksesta luopua, tai ainakin tehostaa asiaa)
- Sarjoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen
- Päätoimitsijalisenssivaatimusten tarkentaminen

SÄÄNTÖASIAT

Rallisprint-kilpailuissa käytettävien autojen painot ja käytettävä painotaulukko
Keskusteltiin ongelmasta, joka on tullut esille talven aikana. Nykyisten sääntöjen mukaisen malli-luokkajaon perusteella, samoissa luokissa kilpailee eri tekniikkasäännön mukaiset autot. Ongelmaksi on muodostunut ennen kaikkea autojen hyvin paljon toisistaan poikkeavat painot.

Päätös asiasta on tehty rallisprintin lajiryhmän toimesta keväällä 2014, mutta todettiin, että asiassa on lajiryhmän toimesta tehty virheellinen päätös hieman puutteellisin perustein.

Todettiin että ison muutoksen tekeminen kauden jo alettua on erittäin hankalaa, mutta asiaan halutaan kuitenkin reagoida, jotta kilpailijat eivät joudu liian eriarvoiseen asemaan ja sitä kautta vahingoita lajia.

Lajiryhmän päätös ja esitys tekniikan lajiryhmälle ja AKK:n hallitukselle:
Päätettiin esittää tekniikan lajiryhmälle ja AKK:n hallitukselle tarkennusta sääntöön, jonka mukaan Rallisprint-kilpailussa SRC, Autokrossi, Super Car ja kansallinen 4WD autot punnitaan SS-autojen painotaulukon mukaisesti.
Rallin Sääntöjen (myös V1600) mukaiset autot kilpailevat oman tekniikkasääntöjen painoilla.

Pyritään saamaan asiaan mahdollisimman nopeasti päätös myös tekniikan lajiryhmältä ja AKK:n hallitukselta.

Lisäksi todettiin, että pyritään saamaan kasaan työryhmä (edustajat tekniikan sekä rallisprintin ja rallicrossin lajiryhmistä), jossa mietitään, miten eri lajeissa käytettävä kilpailukalusto saataisiin teknisesti lähemmäs toisiaan.

Rallin päätoimitsijalisenssin käyttö rallisprint-kilpailuissa
Keskusteltiin rallin lajiryhmän esityksestä, jolla rallin päätoimitsijalisenssillä voisi toimia myös rallisprint-kilpailussa päätoimitsijana.
Lajiryhmän päätös: Asia jätetään vielä pöydälle. Asiaan palataan maaliskuun kokouksessa. Sitä ennen selvitetään mahdollisuus saada mukaan rallin päätoimitsijakoulutuksiin ainakin pieni osuus rallisprint-asiaa.

NIMEÄMISET

Rallisprintin radantarkastajien nimeäminen
Nimettiin seuraavat radantarkastajat:
Alue 1: George Kettunen
Alue 2: Markus Silfvast, Mika Kujala
Alue 3: Jari Tuhkanen, Pekka Koistinen
Alue 4: Veli-Matti Ahonen
Alue 5: Pasi Korkiamäki
Alue 6: Kari Kukkamäki, Pentti Varis
Alue 7: Asko Linnansuu, Jari Parto
Alue 8: Veikko Lehtonen, Hannu Hyttinen

Lisäksi todettaan että ennen kaikkea alueille 1, 4 ja 5 tarvitaan lisää hakijoita. Haku jatkuu 31.1. asti. Myös muille alueille voi hakemuksia lähettää. Hakemukset lajipäälliköille. Radantarkastajat valitaan sähköpostikokouksella.

MUUT ASIAT

Radantarkastajien koulutuspäivä
Päätettiin pitää koulutuspäivä 21.3.2015. Koulutuksen vastuuhenkilönä lajiryhmästä Hannu Hyttinen. Lisäksi kysytään kouluttajiksi Juha Solinia sekä Markus Silfvastia, jotka toimivat kouluttajina edellisessä radantarkastajien koulutuksessa.
Yleiskilpailutulosten julkaisu rallisprint-kilpailuissa

Todettiin että kaikki 2- ja 4-vetoisilla autoilla kilpailevat kilpailijat kilpailevat 2- ja 4-vetoisten yleiskilpailutuloksista lisenssiluokasta riippumatta. Todettiin että sääntö on varsin selkeästi kirjoitettu sääntökirjaan. Näiden lisäksi järjestäjä voi palkita muita yleiskilpailuja (Yleinen, juniorit, jne.) oman harkintansa mukaisesti. Sääntö koskee myös arvokilpailuja (mm. SM), vaikka pisteet jaetaan vain luokkatulosten perusteella.

Todettiin että ongelma on tiedonkulku kilpailunjärjestäjien suuntaan ja näin ollen esim. palkinnot on jaettu vielä "vanhan säännön" mukaisesti (toki palkitseminen aina kilpailun järjestäjän harkinnan mukaisesti). Lajipäällikkö muistuttaa tulevia kilpailunjärjestäjiä tulosten julkaisusta kilpailuluvan yhteydessä toimitettavassa saatekirjeessä.

KOKOUSAIKATAULU 2015

2/15 20.3. Laukaa
3/15 26.5. Vantaa
4/15 7.10. Vantaa

Lisätietoja ja palaute: lajipäällikkö Henrik Frank, 040 534 9977, henrik.frank@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy