Rallisprintin Lajiryhmän työpaja 19.3.2019

25.3.2019

« Takaisin

AKK:n Rallisprintin Lajiryhmä pitit tiistaina 19.3.2019 virallisen lajiryhmän kokouksen jälkeen työpajan, jossa alustavasti käytiin läpi lajin tulevaisuutta, kehitystarpeita sekä mahdollisia tulevia sääntömuutoksia. Kyseessä ei ollut virallinen kokous, eikä lopullisia päätöksia mahdollisista muutoksista tehty, vaan käytiin avoimesti läpi asioita, joita halutaan nostaa tässä vaiheessa keskusteluun ja selvittää, onko muutoksille yleisesti mahdollisuutta ja harrastajien keskuudessa kannatusta.

Työpajassa nostettiin esille mm. seuraavia asioita:

Rallisprintissä käytettävät autot ja tekniikkasäännöt

 • Nostettiin esille epäkohta, jossa eri lajien välillä käytännössä samanlaisten autojen säännöissä on eroja (mm. painot yms.), jotka osaltaan hankaloittaa ”ristiinharrastamista”, vaikka autot olisivat käytännössä säännöiltään ja suorituskyvyltään lähellä toisiaan
 • Pyydettiin palaveriin mukaan tekniikan lajipäällikkö Iiro Palmi, jonka kanssa keskusteltiin tekniikkaan liittyvistä asioista
 • Todettiin, että nykyisten, olemassa olevien tekniikkasääntöjen muuttaminen ei ole järkevää, ja se aiheuttaa harrastajille kohtuutonta lisätyötä ja kustannuksia
 • Todettiin että teknisen kehityksen edesauttamiseksi ”porkkanan” antaminen (tyyliin SS 4WD-autojen painot) kilpailijoille on kehitystä edistävä toimintatapa
 • Esitettiin ajatus ”V2000cc” autosta (työnimi, sisältäisi mahdollisesti myös turbo-ahdettuja autoja), joka olisi käytännössä vastaava säännön perusrakenteelta kuin V1600, ainoastaan lisäyksenä tasauspyörästön lukko
 • Tekniikkaa koskien nostettiin esille ajatus, jossa SS-autot punnittaisiin jatkossa aina kuljettajan kanssa

Mietittiin katsastuksen osalta toteutusmallia, jossa autot katsastettaisiin kerran vuodessa, jonka jälkeen autot merkitään ja sen jälkeen niillä voidaan kilpailla läpi kauden. Uusintatarkastus ainoastaan, mikäli sattuu ulosajo tai jokin muu konkreettinen muutos autoon. Asiaa pohditaan jatkossa vielä lisää, ja pyydetään siihen myös tekniikan lajiryhmän näkemys.

Kilpailukonsepti

Keskusteltiin Rallisprintin eri tasoisten kilpailujen toteutuksesta tulevaisuudessa. Nostettiin esille ajatus, jossa kilpailut jaettaisiin selkeästi kahteen eri tasoon:

 • Arvokilpailut (SM ja Cup)
  • Käytännössä vuoden 2019 sääntöjen mukaisesti
  • Kilpailuissa tuomaristo, 1+2 tai 1+4
 • Kansalliset kilpailut
  • Ei tuomaristoa, ainoastaan AKK:n nimeämä kilpailukonsultti/valvoja
  • Toimitsijalisenssit
   • 1-taso: kilpailukonsultti/valvoja
   • 2-taso: kilpailunjohtaja, turvallisuuspäällikkö, ratamestari, katsastuspäällikkö, kilpailunsihteeri
   • Kaikki loput toimitsijatehtävät perustason toimitsijalisenssi tai kilpailijalisenssi
  • Kilpailuluokat kansallisissa kilpailuissa joko sääntökirjan mukaisesti, tai sitten järjestäjän määrittämällä tavalla, kuitenkin niin että käytetään niitä autoja, jotka rallisprintin lajisäännöissä määritellään. Mikäli kilpailuun halutaan muita autourheilun tekniset vaatimukset täyttäviä autoja, niihin erikseen lajiryhmän lupa

Näiden lisäksi voidaan toteuttaa suljetulla alueella, yksittäislähtönä toteuttavia harjoitustapahtumia, johon mahdollista saada AKK:lta lisenssivakuutusta vastaava ryhmätapaturmavakuutus.

Kilpailijoita koskevat mahdolliset sääntömuutokset

 • Debytanttikilpailijat, jotka voivat tutustumislisenssillä kilpailla enintään kolme kertaa
  • Nuorilla V1600, muilla rajoitteena 2-vetoinen kilpa-auto, ajavat nuorten (alle 18v) luokassa tai juniorien kanssa samassa luokassa
  • maksimi ikäraja 45-vuotta 
 • Selvitettävä mahdollisuus AKK:n peruslisenssin käyttöönotosta rallisprintissä

Nostettiin esille myös ajatus tutkinnoista, jolloin kansallisella tasolla kilpailtaessa ei tarvittaisi tutkintoa ollenkaan. Tutkinto vaadittaisiin ainoastaan siirryttäessä arvokilpailuihin. Tutkinnon voisi mahdollisesti pystyä korvaamaan vähintään kymmenellä kilpailustartilla kansallisissa kilpailuissa.

Lajiryhmä haluaa korostaa, että työpajassa esille nostetut asiat ovat vasta alustavia ajatuksia mahdollisita muutoksista, joiden taustoja ja vaikutuksia pitää selvittää kokonaisuutena. Lisäksi niihin toivotaan kommentteja myös harrastajilta.

Lajiryhmä toivoo, että rallisprint-harrastajat olisivat yhteydessä lajiryhmän jäseniin sekä lajipäällikköön mahdollisten sääntömuutosesitysen osalta viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Kirjalliset sääntömuutosesitykset tulee toimittaa lajipäällikölle sähköpostilla. 

Lajiryhmä käsittelee kaikki tulevan kauden sääntömuutokset toukokuussa, jonka jälkeen ne esitetään AKK:n hallitukselle kesäkuussa.

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frenk, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

 

 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy