AKK:n hallituksen kokoustiedote 18.3.2020

31.3.2020

« Takaisin

AKK:n hallitus piti kokouksensa Vantaalla 18.3. ja käsitteli muiden asioiden ohella mm. lajiryhmien asioita. Tiedotteeseen on otettu ne lajiryhmien pöytäkirjat, joissa oli esityksiä hallitukselle. Lisätietoja antavat kyseisten lajien lajipäälliköt. 


Liittokokouksessa 16.11.2019 päätetty ponsi

AKK Motorsport ry:n Liittokokoukselle 2019 oli jätetty ponsi, jossa Liittoa pyydettiin selvittämään, että voitaisiinko Liiton hallituksen kokoonpanossa noudatettaa alueellista jakoa, jäsen per alue ja samalla luovuttaisiin nykyisestä alueelliseen jakoon perustuvasta liittovaltuustosta. Liittovaltuusto korvattaisiin seurakokouksin ja aluevaltuustot nimettäisiin uusin perustein. 

 • Hallitus päätti suosittaa, että jäsenet valittaisiin jatkossakin nykyisellä mallilla ilman alueellisia mandaattipaikkoja. 
 • Liittovaltuustomalli säilytettäisiin nykyisellään, eikä muutostarvetta koettu olevan tämän säännön osalta. Sen sijaan hallitus päätti esittää, että liittovaltuutettujen osalta säännöistä poistettaisiin peräkkäisten toimikausien rajoitus. Lisäksi esityksessä liittokokoukselletulisi ottaa huomioon, että tutkitaan mikäli liittovaltuuston puheenjohtaja voitaisiin valita heti liittokouksen jälkeen.

Seuraavaksi asia etenee Liittovaltuuston käsittelyyn lausuntoa varten ja sittemmin vuoden 2021 Liittokokoukselle.

Koronaviruslinjaukset

Liitto noudattaa toiminnassaan Suomen viranomaisten julkistamaa ohjeistusta. On tärkeää, että myös jokainen liiton jäsenyhdistys arvioi omaa toimintaansa suhteessa Valtioneuvoston määräyksiin ja ohjeisiin. Toimintaohjeet ja AKK:n linjaukset on julkaistu 20.3.2020 olleessa tiedotteessa.  

Kalenterissiirrot /peruutetut kilpailut

Ohjeistus peruutettujen kilpailujen uudellensijoituksesta kilpailukalenteriin julkaistiin 27.3.2020. Tiedotteeseen tästä.


LAJIRYHMIEN ESITYKSET

Pienoisautoilu 2/2020

 • Hyväksyttiin lajiryhmän ao. esitykset;
 • ROA SM-sarjojen sarjasäännöt
 • SLOT - Sääntömuutokset


Jokamiehenluokka 1/2020

Hyväksyttiin lajiryhmän esitykset:

 • Pilottihankeeesta ja uudesta kilpailuformaatista. Kyseessä on auton myyntihinnan nostokokeilu, jonka ympärille lajiryhmä luo säännöstön. Pilotointi ei koske SM-kilpailuja. Pyrkimys on järjestää yksi pilottikilpailu / autourheilualue. Kilpailija voi ilmoittautua joko 3.000€ luokkaan, jossa ilmoittautumisenmaksu on 80€ tai nykyiseen 1500€ luokkaan. Ostotarjouksenhinta on nykyisen säännön ja hintojen mukaisesti. Kummankin hintaryhmän autot kilpailevat samoissa luokissa.
 • Ostotarjousmenettelyn osalta päätettiin : Kilpailija saa tehdä enintään viisi (5) ostotarjousta kilpailupäivänä, näistä ostotarjouksista kolme (3) voivat olla osto- tai suojatarjouksia. Toimitsija saa tehdä enintään kolme ostotarjousta. kilpailupäivänä. 
 • Kesäkauden rengassäännön osalta palataan vuoden 2019 sääntöön ja noudatetaan samaa rengaslistaa kaudelle 2020.

Historic 1/2020

 • Pöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä hallitus päätti Historic HTP passien osalta kansallisesti seuraavaa:
  Kun auto on alun perin passitettu, myönnetty passi on voimassa kansallisesti ilman päättymisaikaa. Auton tulee aina vastata passia. Mikäli autolla halutaan kilpaililla kansainvälisissä kilpailuissa, kansainvälisissä luokissa, tulee HTP passien osalta  seurata FIA:n kansainvälisiä sääntöjä ja määräyksiä. Reunaehdoksi on tarkennettu yhdessä passeista vastaavan henkilön kanssa, että päätös koskee passeja, jotka on myönnetty 10/2007 ja jälkeen.

Ralli 1/2020

 • Hallitus päätti, että lajiryhmän tulee yhdessä järjestää tekniikka-lajiryhmän kanssa yhteinen kokous kansallisen “rallipyramidin” aikaansaamiseksi. Tällä tarkoitetaan pitkän tähtäimen kansallisen ralliautoilun strategiaa, jossa määritellään eri kilpailutasoilla käytettävät kalustot. Harrastajalle tulee olla selvää, millaisella kalustolla eri tasoilla voi kilpailla.

Drifting 2/20
Hyväksyttiin lajiryhmän pöytäkirja sillä ehdolla, että

 • lajiryhmä järjestää kokouksen tekniikka-lajiryhmän kanssa autojen rakenteisiin sallittavien muutosten osalta. Lajiryhmien odotetaan tekevän yhteisen esityksen hallitukselle.

Tekniikka - lajiryhmä 2/20
Hallitus hyväksyi lajiryhmän pöytäkirjan seuraavasti:. 

 • kansallisesti luokitellut osat ja luokitusten käyttö. Mikäli harrastaja haluaa käyttää aiemmin kansallisesti luokiteltua osaa, hänen tulee hankkia Liitosta kyseisen osan luokitustodistuksen kopio.

Liiton ympäristöakkreditointi

Liitto on saavuttanut hyväksytysti FIA:n ympäristöakkreditoinnin korkeimman luokituksen vuoden 2020 alussa suoritetussa auditoinnissa. Seuraava auditointi on määrä suorittaa marraskuussa 2021. 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy