Rallin Sarjatyöryhmän kokous 16.2.2016

22.2.2016

« Takaisin

Läsnä:      Mikael Korhonen, jäsen

                 Teemu Asunmaa, jäsen

                 Hannu Lehessaari, jäsen

                 Jarkko Hosike, jäsen

                 Heikki Poranen, jäsen                                            

                 Jari Jakonen, jäsen

                 Pekka Föhr, jäsen

                 Jari Tuomisto, jäsen

                 Jani Hämölä, jäsen

                 Erkki ”Nortti” Lehtinen , jäsen

                 Henrik Frank, Lajipäällikkö

                 Jyrki Kari, AKK Sports Oy

                 Iiro Palmi, AKK-Motorsport ry

Kokouksessa käsiteltiin:

Sarjatyöryhmän järjestäytyminen

Sarjatyöryhmä valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Hannu Lehessaaren.

Keskusteltiin sarjatyöryhmän sisäisestä vastuujaosta. Todettiin että tässä kohtaa ei ole tarpeellista nimetä erillisiä vastuualueita. Sarjatyöryhmä voi käyttää tarvittaessa eri asioiden valmistelussa ja asioiden hoitamisessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Lisäksi todettiin että Sarjatyöryhmä tarvittaessa käyttää asiantuntijaapuna Rallin- sekä Tekniikan lajiryhmiä niiltä osin kun tarvetta ilmenee.

Toimintasuunnitelma 2016:

Työryhmän tehtävänä on seurata ja valvoa kuluvan vuoden sarjan toteutumista, laatia säännöt seuraavalle vuodelle ja kehittää sarjaa niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. 

Mahdolliset sääntöihin tulevat muutokset valmistellaan kesäkuun puolessa välissä pidettävään toiseen kokoukseen, jossa sarjatyöryhmä päättää esityksistään hallitukselle niin, ettei myöhemmin syksyllä päätettäväksi jää asioita, joilla olisi isoa merkitystä kilpailijoiden tai osakilpailujen järjestäjille vuoteen 2017 valmistautumiselle.  Valmistelussa selvitetään muutostarpeet sarjan rakenteen (luokkajako, osakilpailujen määrä, pistelasku, …) ja osakilpailujen käytäntöjen osalta. Vaikka aiempien tai kuluvan vuoden kohdalla ei olisi muutostarpeita esiintynytkään, varmistetaan keskeisten asioiden osalta, että ne jatkossakin vastaavat tarpeita erityisesti 2017 osalta, mutta myös pidemmällä tähtäimellä.

Sarjatyöryhmä tekee mahdollisimman pian talven viimeisen osakilpailun jälkeen kilpailijakyselyn, jolla kerätään kilpailijoiden palautetta, näkemyksiä ja uusia ajatuksia esitysten ja suunnittelutyön tueksi. Kysely kohdistetaan SM-luokissa 2015 ja 2016 kilpailleille ja tarvittavin osin myös Suomi Cupin kilpailijoille tai muillekin kilpailijaryhmille. Kilpailijat voivat antaa palautetta tai tuoda uusia ajatuksiaan sekä ehdotuksiaan sarjatyöryhmän tietoon normaaliin tapaan kyselystä riippumattakin joko sarjatyöryhmän jäsenten tai lajipäällikön kautta tai antamalla osakilpailuja koskevaa palautetta suoraan kilpailujärjestäjälle.

Sarjan televisiointi 2016

Kilpailukooste sekä talven kausikooste ja koko sarjan yhteenvetokoosteet esitetään tänäkin vuonna YLE TV2:lla, jossa niiden katsojamäärät ovat olleet hyvällä ja aiempiin vuosiin verrattuna aivan eri tasolla. Sports Oy:n TV tuotannoista vastaava Jyrki Kari esitteli sarjatyöryhmälle TV koosteen tekemiseen liittyvää prosessia. Kokouksessa käytiin keskustelua tavoitteista ja toiveista koosteen suhteen. Todettiin, että sarjatyöryhmä AKK:n toimielimenä toimittaa jatkossakin palautteensa  Jyrki Karille, joka YLE:n ja Sportsin sopimuksen huomioiden käy tarvittaessa läpi palautetta ohjelmasta vastaavien kanssa. Yksityishenkilöt voivat toki kommentoida ja antaa palautetta YLE:lle sen omien palautekanavien kautta.

Luokittelemattoman auton käyttö SM-osakilpailujen luokassa 7

Mikkelin osakilpailun järjestäjä oli yhden kilpailijan anomuksesta lisännyt luokkaan 7 hyväksytyksi myös Ruotsin liiton (SBF) kansallisesti luokitteleman Mitsubishi “R5” auton. Koska sarjatyöryhmä hieman myöhään päätetyn kokoonpanon vuoksi vasta järjestäytyi näin myöhään, se ei ollut mukana prosessin alkuvaiheessa. Asiaan päätettiin ottaa kantaa kuitenkin jälkikäteen.

Sarjatyöryhmä yhtyi Mikkelin kilpailun järjestäjän näkemykseen ko. kilpailijan merkityksestä osakilpailun markkinoinnille ja yleisön kiinnostukselle ainakin alueellisesti. Koska muutos luokan 7 osalta ei vaikuta SM-sarjan puitteissa käytävään kilpailuun, katsoi sarjatyöryhmä sarjasäännöstä poikkeamisen Mikkelin osakilpailun kohdalla hyväksyttäväksi.

Sarjatyöryhmän päätös: Sarjatyöryhmä päätti hyväksyä Mikkelin kilpailusääntöihin luokkaan 7 hyväksyttyjä autoja koskevan, sarjasäännöistä poikkeavan lisäyksen a posteriori.

Sarjatyöryhmä voi ohjesäännön mukaan käsitellä muutoksia ja erivapauksia vain sarjasääntöjen osalta.  Asiaan liittyviin muihin sääntöihin ja mm. polttoainemääräyksiin ei sarjatyöryhmällä ole päätösvaltuuksia, joten ne jäävät kokonaan ralli- ja tekniikkalajiryhmien, kilpailujärjestäjän ja -tuomariston tai tarvittaessa AKK:n hallituksen ratkaistavaksi.

Sarjasäännöt rakentuvat mm. rallin lajisääntöjen ja tekniikkasääntöjen varaan. Viime aikoina on tullut esiin muitakin tapauksia, joissa kilpailijan auto ei täytä meidän sääntöjämme vaan luokitellussakin autossa saattaa olla jonkun muun maan kansallisia vapautuksia. Näiden käsittely tapauskohtaisesti ei ole kestävällä pohjalla. Vaikka resurssit riittäisivätkin yksittäisten erivapauksien käsittelyyn, ei sääntöjä voida toimeenpanna siten, että erivapaus koskisi vain jotain tiettyä kilpailijaa. Sarjatyöryhmä pitää tärkeänä asian käsittelyä ja sääntöihin pohjautuvan käytännön aikaansaamista, niin että ulkomaiset kilpailijat voivat joustavasti osallistua ralleihin Suomessa. On selvää, ettei ratkaisu voi yleisesti hyväksyä muualla tehtyjä kansallisia luokituksia, kun meillä kilpailevia ei voida sitouttaa kaikkien maiden sääntöihin. Juuri tähän tarpeeseenhan on kv-säännöt ja kv-luokituksetkin aikoinaan tehty. Asian työstäminen jää ralli- ja tekniikkalajiryhmien aloitteellisuuden varaan, joille asia keskeisimpien sääntöjen osalta kuuluu.

Lisätietoja: Lajipäällikkö Henrik Frank, 040-5711767, henrik.frank@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy