Rallisprintin asfalttikilpailuissa käytettävät renkaat kaudella 2017

5.6.2015

« Takaisin

Rallisprintin Lajiryhmä on yhdessä AKK:n tekniikan lajiryhmän kanssa käynyt alkuvuoden 2015 aikana kaksi erillistä tapaamista, joiden keskeisenä sisältönä on olleet rallisprintin tekniikka- sekä rengas-asiat tulevaisuudessa. Rallisprintin lajiryhmällä on voimakas tahtotila kehittää lajia suuntaan, jolla lajiin saadaan mahdollisuuksien mukaan uutta kalustoa, joka on mahdollisimman kustannustehokasta ja vastaa nykypäivän teknisiä suuntauksia. Toki, tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, että nykyisin käytettävä kilpailukalusto jäisi "tarpeettomaksi".

Kilpailukalustoon liittyvät asiat ovat kokoluokaltaan sen verran isoja, että tämä työ tulee vaatimaan huolellista valmistelua, ja sen myötä työ asian suhteen on täysin kesken.

Toisena isona asiana keskusteluissa on noussut esille renkaat, ja näistä ennen kaikkea rallisprintin asfaltti-kilpailuissa käytettävät renkaat. Nykyäänhän lajissa käytetään käytännössä "slicks-renkaita", jotka toki takaavat tietyissä olosuhteissa optimaalisen suorituskyvyn kilpa-autoille.

Lajiryhmä on kuitenkin nyt tehnyt esityksen, joka tarkoittaisi siirtymistä ns. "rallin asfalttirenkaisiin" kauden 2017 alusta alkaen. Eli tämän kokoluokan asiassa huomioidaan toki sopiva "ylimenokausi" asiassa. Liian hätäisiä ratkaisuja asiassa ei siis haluta tehdä. Rallin asfalttirenkaiden lisäksi esityksessä mainitaan ns. e/E-hyväksytty katuliikennerengas, jonka käyttö on perusteltua ennen kaikkea pienitehoisissa autoissa.

Renkaita koskevan sääntömuutosesityksen taustalla ovat ennen kaikkea seuraavat asiat:
- Kustannusten alentaminen, ennen kaikkea autojen tekniikan (mm. voimansiirto) osalta
- Autojen teho- ja ominaisuuserojen kaventaminen
- Kuljettajien ajotaitojen korostaminen, ja sitä kautta myös taso-erojen kaventaminen
- Nopeuksien laskeminen ja turvallisuuden lisääminen
- Renkaiden pienemmästä kulumisesta aiheutuvat taloudelliset säästöt
- Renkaiden hinta ja valmistajien laaja kirjo
- Muutos ei vaadi teknisiä muutoksia nykyiseen kilpailukalustoon tai käytettäviin vanteisiin

Näiden lisäksi perusteluna on se, että nykyään niin rallin kuin rallisprintin ollessa nuorisolaji (osittain käytössä myös sama kilpailukalusto), on perusteltua luoda kuljettajille mahdollisuus kerätä kokemusta rallia silmälläpitäen ns. asfaltti-rallirenkaista mahdollisuuksien mukaan myös täällä kotimaassa.

Esityksen perusteihin kuuluu myös se, että AKK:n hallituksen vuoden 2015 lajiryhmille esittelemän ohjeistuksen mukaan lajiryhmien tulee lajikehityksessä keskittyä ennen kaikkea lajien kustannuksiin ja etsiä keinoja niiden alentamiseen.

Lajiryhmän toimesta ollaan myös tutkittu mahdollisuutta järjestää kesän/syksyn 2015 aikana testitilaisuus, jossa nykyisin käytössä olevien renkaiden ja mahdollisen uuden säännön mukaisia renkaita ja niiden suorituskykyä pystytään vertaamaan.

Näin merkittävät sääntö-asiat herättävät aina keskustelua, ja lajiryhmän jäsenet antavat asiasta mielellään lisätietoa. Lajiryhmä pyytää asiasta kiinnostuneita olemaan yhteydessä asiasta lajiryhmän jäseniin ja/tai rallisprintin lajipäällikköön.

Henrik Frank
lajipäällikkö

Design Mainostoimisto Ajaton Oy