Rallisprintin Lajiryhmän kokous 1/19 9.1.2019

28.1.2019

« Takaisin

AKK:n Rallisprintin Lajiryhmä piti kauden 2019 ensimmäisen kokouksensa keskiviikkona 9.1.2019.

Kokouksessa olivat läsnä kaikki lajiryhmän jäsenet: Minna Ahola, Veikko Lehtonen, Erkki Koskelo ja Juha Pensas. Lisäksi mukana lajipäällikkö Henrik Frank.

Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

ESITYKSET HALLITUKSELTA TAI MUILTA LAJIRYHMILTÄ

Esitys tekniikan lajiryhmältä koskien turvavarusteiden leimamerkintöjä

Todettiin esitys, mutta päätettiin että asia valmistellaan huolellisesti kauden 2020 sääntöihin.

LAJIRYHMÄN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtajan valinta:

Esitettiin puheenjohtajaksi Veikko Lehtosta, sekä Erkki Koskeloa. 

Lajiryhmän päätös: Valittiin ehdokkaiden keskuudesta yksimielisesti puheenjohtajaksi Veikko Lehtonen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki Koskelo.

Mahdolliset muut vastuualueet ja niiden nimeäminen:

Keskusteltiin mahdollisista vastuualueista lajiryhmän sisällä. Todettiin, että ei nimetä suoraan vastuualeita, mutta tapauskohtaisesti annetaan jäsenille toimeksiantoja ja vastuutehtäviä. Nämä sovitaan aina erikseen.

RALLISPRINTIN TILANNEKATSAUS

Kehityskohteet tulevaisuuteen:

Keskusteltiin yleisesti tekniikan tulevaisuudesta rallisprintissä ja mahdollisista V1600-luokan tyyppisistä uusista autoista ja erilaisista vaihtoehdoista mitä olisi tarjolla.

Rallisprint autojen tekniikkaan liittyvistä asioista pidetään tekniikan lajipäällikön ja tekniikan lajiryhmän PJ:n kanssa yhteispalaveri.

Keskusteltiin paljon tulevista sääntömuutostarpeista. Yleisesti todettiin, että lajiryhmän tulee tulevissa sääntömuutoksissa huomioida ennen kaikkea se, että niin järjestäjien kuin kilpailijoiden harrastamisen tason tulee pysyä mahdollisimman helppona.

Lisäksi kynnys kansallisen kilpailun toteutukselle tulee olla jatkossa mahdollisimman helppo, lyhyelläkin aikataululla.

Keskusteltiin myös lisenssiluokista, ja siitä onko tarvetta eri lisenssiluokille tulevaisuudessa. Nostettiin esille esimerkki, jossa nykyään jo monessa luokassa lisenssiluokat on yhdessä. Mietitään asiaa mahdollisesti tulevaisuuteen.

Lisäksi keskusteltiin myös porrastetuista osallistumismaksuista, eli että niiden käyttöä tulisi pohtia sprintissä laajemmin tulevaisuudessa. Näin saataisiin mahdollisesti houketeltua kilpailijoita kilpailuihin.

Lisäksi keskusteltiin mahdollisista vierasmoottoreista (esim. moottoripyörän moottorit) rallisprint-autoissa. Todettiin, että aiheesta oli jo rallin puolelta herätetty keskustelua, ja todettiin että tekniikan lajiryhmä tarvitsee tämän tyyppisissä asioissa selkeän ja perustellun esityksen aina lajiryhmältä, jonka jälkeen voitaisiin alkaa rakentamaan mahdollista tekniikkasääntöä.

Alustavat sääntömuutokset kaudelle 2020

Todettiin, että lajiryhmä pitää ”työpajan” tiistaina 19.3., jolloin rakennetaan alustava esitys kaikista kauden 2020 sääntömuutoksista. Tämän jälkeen sääntömuutosraamit julkaistaan, kerätään niihin palautteet ja rakennetaan lopullinen esitys sääntömuutoksista AKK:n hallitukselle kesäkuun kokoukseen.

LAJIRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019-2020

Kauden 2019 toimintasuunnitelma:

Keskusteltiin lajiryhmän toimintasuunnitelmasta kaudelle 2019. Esille nostettiin mm. seuraavia asioita:

  • Harrastuskynnyksen madaltaminen
  • Järjestäjien kilpailujen toteutuskynnyksen madaltaminen
  • Sääntömuutosten rakentaminen kokonaisuutena kaudelle 2020
  • Tekniikkasääntöjen kehittäminen
  • Radantarkastustoiminnan kehittäminen

SEURAAVA KOKOUS

Pidetään kauden aikana maksimissaan 4 kokousta.

Seuraava kokous 19.3. Tämän jälkeen seuraava kokous toukokuussa (alustavasti 14.5. klo 12.00). Toukokuun kokouksessa käsitellään kauden 2020 sääntömuutokset. 

Syksyn aikana pidettään tarpeen mukaan vielä 1-2 kokousta, päivämäärät sovitaan erikseen.

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

Design Mainostoimisto Ajaton Oy