Rallisprintin Lajiryhmän kokous 2/19 19.3.2019

25.3.2019

« Takaisin

Rallisprintin Lajiryhmä piti kauden toisen kokouksensa (2/19) tiistaina 19.3.

Kokouksessa olivat läsnä:

Veikko Lehtonen (pj.)

Minna Ahola

Erkki Koskelo

Juha Pensas

Henrik Frank (lajipäällikkö)

Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

SÄHKÖPOSTILLA KÄSITELTYJEN ASIOIDEN TOTEAMINEN

Lajiryhmän toimiminen kilpailijoiden yhteyshenkilöinä Turengin AUK:n järjestämässä Rallisprintissä

Käsiteltiin Turengin AUK:n esittämä kutsu, jossa kutsuttiin AKK:n Rallisprintin Lajiryhmän jäsenet sekä lajipäällikkö kilpailupäivänä kilpailupaikalle toimimaan kilpailijoiden yhdyshenkilöinä.

 Lajiryhmän päätös:Lajiryhmä käsitteli kutsun ja päätti että osallistuu ko. tapahtumaan kilpailupäivänä.

RALLISPRINTIN SEURANTARAPORTIT

Käsiteltiin Rallisprintin talvikauden 2019 kilpailujen seurantaraportit

SÄÄNTÖ-ASIAT

Talvirenkaat rallisprintissä kauden 2020 alusta lähtien:

Todettiin että lajiryhmä on jo aikaisemmin tehnyt päätöksen, että rallisprintin arvokilpailuissa siirrytään kauden 2020 alusta käyttämään ns. ”uuden säännön” mukaisia talvirallirenkaita. Kansallisissa kilpailuissa voidaan kaudella 2020 vielä käyttää vuoden 2018 säännön mukaisia renkaita. Kauden 2021 alusta kaikissa rallisprinteissä käytetään vuoden 2019 säännön mukaisia renkaita.

Liputuskäytännöt sekä ”tuplakeltaisen” vaikutuksen alla toimiminen:

Todettiin, että sääntö asian suhteen on selkeä, mutta toimintatavat kilpailuissa ovat vaihtelevia. Lisäksi on huomioitu, että asian valvonta on kilpailuissa ollut ajoittain turhan lepsua, eikä mahdollisiin väärinkäytöksiin ole puututtu.

Todettiin että nykyisellään sääntö asian suhteen on aika ”raju”, eli liputusmerkkien noudattamatta jättäminen johtaa automaattisesti kilpailusuorituksen hylkäämiseen.

Lajiryhmän päätös:Muutetaan tulevan vuoden (2020) sääntöihin, että selkeä ja todettu keltaisen lipun noudattamatta jättäminen aiheuttaa 10 sekunnin aikasakon.

Mikäli kilpailijalle näytetään kahta keltaista lippua, silloin voidaan kilpailunjohtajan päätöksellä antaa kilpailijoille mahdollisuus uusintakierrokseen. Tällöin on pysyttävä todentamaan, että kilpailija selkeästi reagoi ”tuplakeltaiseen” ja on huomioinut ne.

Mikäli kilpailija ei reagoi ”tuplakeltaisiin”, seuraamuksena 30 sekunnin aikasakko.

Lääkärin nimeäminen rallisprint-kilpailuihin:

Lajiryhmän esitys AKK:n turvatyöryhmälle: Todettiin, että asiassa pyydetään AKK:n turvatyöryhmältä selkeä ja mahdollisimman helposti järjestäjien ymmärrettävä ohjeistus asiaan koskien koko autourheilun lajikenttää. Lisäksi pyydetään turvatyöryhmältä näkemys siitä, voitaisiinko kilpailut toteuttaa jatkossa mahdollisesti ilman lääkärin nimeämistä, mikäli se vain on mahdollista, ja huomioida asia sääntöihin (2020) tulevaisuudessa.

MUUT ASIAT

Radantarkastusohje ja radantarkastajat:

Todettiin, että radantarkastusten tärkeys korostuu entisestään tulevaisuudessa, ja myös yleisöturvallisuuteen liittyviä asioita tulee huomioida entistä tarkemmin. Tämän myötä radantarkastajille tulee järjestää koulutuspäivä, jossa käydään läpi radantarkastuksen ohjeistus.

Samalla lajiryhmä selvittää, kuinka moni nykyisistä radantarkastajista on vielä käytettävissä tehtävään ja samalla haetaan mahdollisia uusia radantarkastajia.

Lajiryhmän päätös:Avataan haku uusille radantarkastajille ja samalla selvitetään ketä nykyisistä on käytettävissä tehtävässä. Hakemukset huhtikuun loppuun mennessä. Radantarkastajien koulutuspäivä järjestetään alkusyksystä 2019. Tarkka päivämäärä päätetään myöhemmin.

TUKES:n ja OTKES:n raportit kesän 2018 autourheilutapahtumissa sattuneista onnettomuuksista:

Todettiin, että lajiryhmän jäsenet ovat kaikki tutustuneet molempiin raportteihin. Huomioidaan raportit ja niiden sisältö tulevissa ohjeistuksissa ja koulutuksissa mm. radantarkastusten osalta syksyllä 2019.

SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous 14.5. klo 12.00.

Seuraavaan kokoukseen toivotaan harrastajilta sääntömuutosesitykset kaudelle 2020. Samalla käsitellään kauden 2020 kalenterihakemukset.

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

Design Mainostoimisto Ajaton Oy