Rallisprintin Lajiryhmän kokous 3/16 3.10.2016

6.10.2016

« Takaisin

 

Paikalla olivat Erkki Koskelo (pj.), Veikko Lehtonen, Minna Ahola, Hannu Hyttinen ja Henrik Frank (esittelijä).

Kokouksessa maanantaina 3.10.2016 käsiteltiin seuraavia asioita:

SÄHKÖPOSTILLA KÄSITELTYJEN ASIOIDEN TOTEAMINEN

Rallisprintin lopulliset ääntömuutokset kaudelle 2017

Lajiryhmän päätös: Hyväksyttiin lopulliset sääntömuutokset ja esitettiin ne hallitukselle hyväksyttäväksi.   

Oulun UA:n Rallisprint-kalenterihakemus

Lajiryhmän päätös: Hyväksyttiin Oulun UA:n kalenterihakemus.

Senioreiden Ikärajan korottaminen

Lajiryhmän päätös ja esitys hallitukselle: Esitettiin AKK:n hallitukselle senioreiden ikärajan korottamista 55 ikävuoteen.

AKK:n hallitus ei hyväksynyt esitystä vaan palautti sen lajiryhmän käsiteltäväksi.

Rallisprintin SM-sarjan päätösosakilpailun myöntäminen

Avattiin haku kauden 2017 kauden päätösosakilpailun järjestämisestä.

Hakijoita tuli määräaikaan mennessä 3 kpl

Lajiryhmän päätös: Myönnettiin kauden 2017 Rallisprint SM-sarjan päätösosakilpailu Huittisten Urheiluautoilijat ry:lle.

Jyväskylän UA:n Rallisprint-kalenterihakemus

Lajiryhmän päätös: Hyväksyttiin Jyväskylän UA:n kalenterihakemus

Puheenjohtajien tapaamisesta päättäminen

Lajiryhmän päätös: Todettiin että ei pidetä erillistä puheenjohtajatapaamista, koska sääntömuutokset ovat varsin maltillisia ja kaikki päätoimihenkilöt ovat kokeneita tekijöitä. Toimitetaan puheenjohtajille sääntömuutokset luettavaksi ja käydään läpi muut tärkeät asiat kaudelle 2017 sähköpostitse.

PALAUTE HALLITUKSELTA JA/TAI MUILTA LAJIRYHMILTÄ

Senioreiden Ikärajan korottaminen

Hallituksen päätös: Esitystä Seniorikilpailijoiden ikärajan nostamisesta ei hyväksytty, ja asia palautettiin lajiryhmän käsiteltäväksi.

Esitys AKK:n nuorisovaliokunnalta

Nuorisovaliokunnan esitys: Esitetään että Rallisprintin nuorten luokassa kilpaillaan kauden 2018 alusta pelkästään V1600-luokan kalustolla

Keskusteltiin nuorten luokan tilanteesta. Todettiin että nykyään alle 1400-kuutioisten autojen määrä on hyvin pieni (liite 1). Keskimäärin kilpailuissa on ollut n. 4 alle 1400-kuutioista autoa, kun taas V1600-autoja n. 10 autoa/kilpailu.

Lajiryhmän päätös ja esitys hallitukselle: Esitetään että Rallisprintin nuorten luokka siirtyy ajamaan kokonaisuudessaan ainoastaan V1600-luokan kilpailukalustolla vuoden 2018 alusta.

SEURANTARAPORTIT

Käsiteltiin kesäkauden 2016 rallisprinttien seurantaraportit.

SÄÄNTÖASIAT

Senioreiden ikäraja

Keskusteltiin edelleen senioreiden ikärajasta. Lajiryhmän jäsen Veikko Lehtonen esitteli tilastot koskien kilpailijamääriä kaudelta 2016.

Lajiryhmän päätös: Koska asia koskee tilastojen mukaan käytännössä ainoastaan Future Cupia, annetaan Future Cupin  sarjajärjestäjälle mahdollisuus huomioida senioreiden ikäraja sarjaan sopivaksi, mikäli sarjajärjestäjä katsoo asian tarpeelliseksi.

Future Cupin sarjajärjestäjä esittää kauden 2017 sarjasäännöt rallisprintin lajiryhmälle hyväksyttäväksi.

1400-kuutioisten autojen turbokerroin

Todettiin lajiryhmälle toimitettu kirje, koskien 1400-kuutioisten turbo-ahdettujen autojen turbokerrointa.

Keskusteltiin asiasta, ja todettiin että mikään auto ei ole ollut millään tavalla ylivoimainen, turbokertoimesta huolimatta.

Lajiryhmän päätös: Ei toimenpiteitä. Seurataan tilannetta toki tulevaisuudessa.

3-kierroksen ajattaminen rallisprint-kilpailussa

Ensinnäkin todettiin, että rallisprintin lajisääntö mahdollistaa jo nyt kolmen (3) kierroksen toteuttamisen kansallisessa rallisprint-kilpailussa.                     

Lajiryhmän jäsen Veikko Lehtonen esitteli laskelman, jossa kilpailussa toteutetaan 3 kilpailukierrosta. Laskelmassa huomioitiin kilpailun toteutus 30 sekunnin ja 20 sekunnin lähtöväleillä.

Todettiin että järjestäjillä on mahdollisuus esim. toteuttaa kilpailu, jossa ajetaan esim. 2 kierrosta, jolla määritetään luokkatulokset, ja tämän jälkeen kolmas kierros, johon osallistuu esim. 15 nopeita 2- ja 4-vetoista jotka ratkaisee yleiskilpailutuloksen.

Tällöin on mahdollisuus käyttää lyhyempää lähtöväliä (Esim. 20 sekuntia), mikäli olosuhteet sen sallii.

Nämä asiat on aina esitettävä aina kilpailukohtaisesti kilpailun säännöissä, ja mikäli jokin toteutustapa on vastoin lajisääntöä, pitää asia hyväksyttää lajiryhmällä.

KALENTERI-ASIAT

Future Cup lopullinen kilpailukalenteri 2017

Todettiin että tällä hetkellä puuttuu vielä 2 kilpailuviikonloppua. Tällä hetkellä kalenterissa 3 kilpailuviikonloppua:

17.-18.6.       Nokia

15.-16.7.       Jurva

26.-27.8.       Rovaniemi

Muut kilpailuviikonloput ovat:

29.-30.4.

5.-6.8.

Näihin pyydetään selvitys sarjapromoottori Kari Tasangolta.

Tuomariston puheenjohtajien nimitys arvokilpailuihin

Lajiryhmän päätös: Nimetään seuraavat henkilöt Rallisprintin arvosarjoihin:

Rallisprint SM: Juha Solin ja Pasi Korkiamäki

Future Cup: Veikko Lehtonen ja Hannu Hyttinen         

MUUT ASIAT

Radan rakentaminen, merkkaus, hidasteet ja tulkinnat niihin osumisista

Keskusteltiin tämän kauden tapauksista, joissa hidasteisiin osuminen on aiheuttanut kilpailusuoritusten hylkäämisiä.

Todettiin että lajisääntö ei suoraan määrittele sitä, että hidasteeseen osuminen aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäyksen.

Lajiryhmän päätös: Selvitetään tilanne, ja pyritään kauden 2017 alkuun laatia selkeä ohjeistus siitä, miten hidasteisiin osumisiin tulee jatkossa suhtautua. Tavoite olisi päästä eroon siitä, että osuminen johtaisi suorituksen hylkäämiseen. Pyydetään asiaan näkemys jokaiselta rallisprintin tuomariston puheenjohtajilta.

Laaditaan tämän jälkeen aiheesta selkeä ohjeistus kauden 2017 kilpailujen järjestäjille.

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

Design Mainostoimisto Ajaton Oy