Rallisprintin tulevaisuusseminaari 8.12.2017

20.12.2017

« Takaisin

AKK:n Rallisprintin Lajiryhmä kutsui kokoon perjantaina 8.12. ryhmän laji-aktiiveita niin kilpailija- kuin toimitsijapuolelta keskustelemaan rallisprintin nykytilasta, sekä pohtimaan lajin tulevaisuutta ennen kaikkea pitkällä tähtäimellä.

Tilaisuudessa oli paikalla seuraavat henkilöt:

Henrik Frank, lajipäällikkö

Minna Ahola, lajiryhmän puheenjohtaja

Erkki Koskelo, lajiryhmän jäsen

Veikko Lehtonen, lajiryhmän jäsen

Hannu Hyttinen, lajiryhmän jäsen

Kutsuttuina:

Ari Saxberg, tekniikan lajiryhmän puheenjohtaja

Mika Myllylä, aktiivikilpailija

Vesa Huupponen, aktiivikilpailija

Mats Rinne, aktiivikilpailija

Kari Tasanko, Future Cup-promoottori

Jyrki Sulka, aktiivikilpailija/toimitsija

Kari Karu, aktiivikilpailija

Ilkka Pohjonen, aktiivikilpailija

Eero Wihuri, aktiivitoimitsija

Päivän aikan keskusteltiin rallisprintin nykytilanteesta, haasteista sekä luotiin tavoitteet sille, mitä asioita päivän aikana tultaisiin keskustelemaan.

Päivä rakentui vahvasti ryhmätöiden tekemiseen, jossa kolme ryhmää sai kaikki pohdittavakseen omat aihe-alueensa, joiden tavoite oli miettiä asiat ennen kaikkea pitkällä tähtäimellä yli viiden vuoden päähän. Ryhmien aiheet olivat seuraavat:

 • Rallisprintin tekniikka-asiat ja lajin tekninen kehitys
 • Kilpailukonsepti ja sen kehittäminen, kilpailujen markkinointi
 • Toimitsijan urapolku, koulutukset sekä kilpailijoiden urapolku ja harrastamiskynnyksen pitäminen matalana

Tässä tiivistettynä asioita, jotka ryhmätöiden tuotoksena nousi esille:

Rallisprintin tekniikka-asiat ja lajin tekninen kehitys

 • Muutosten perusajatus aina saada mukaan uutta kilpailukalustoa, mutta myös pitää olemassaolevat autot mukana
 • Tekniikkasääntöjen kehityjsen tulee olla aina pitkäjänteistä
 • SS-autojen sääntöjä päivitettävä jo lyhyellä aikajänteellä esim. korisääntöjen osalta
 • SS-autojen painosääntöjä tulee tarkentaa
 • Luokkajako tulee miettiä tarkemmin vastaamaan voimassaolevia painosääntöjä
 • Mahdollinen asfalttirallirenkaan käyttö asfalttisprineissä
 • Yleisesti todettiin, että rallisprintissä käytettävien autojen tulee olla näyttäviä ja lajin luonteeseen kuuluu myös autojen rakentelukulttuuri

Kilpailukonsepti ja sen kehittäminen, kilpailujen markkinointi

 • Nykyisessä kilpailukonseptissa paljon kehitettävää ja moderinsoitavaa
 • Kilpailupäivän läpivienti saatava tiiviimmäksi, jotta yleisö kiinnostuu
 • Keskusteltiin mahdollisesta lähtövälin tiivistämisestä esim. 20 sekuntiin, varsinkin radoilla jotka sen sallii
 • Katsastustoiminnan tehostaminen ja tiivistäminen
 • Nostettiin esille sarjakilpailujen osalta ns. "vuosikatsastus"-mahdollisuus
 • Kilpailudokumenttien sähköistäminen
 • Nostettiin esille luokkien ajojärjestys, ja ajatusmalli jossa aina lähtöjärjestys olisi "hitaimmasta nopeimpaan"
 • Mahdollinen "superfinaali", jossa yleiskilpailuittain esim. 5 parasta kilpailisi lopullisesta voitosta

Yleisesti todettiin, että vaikka kilpailujen järjestämisen taso on varsin korkealla, täydellistä kilpailutapahtumaa ei ole vielä tehty. Yhtenä tärkeänä tekijänä ihennekilpailun toteutukselle on tapahtuman tiivis läpivienti, niin kilpailijoiden, yleisön kuin myös järjestäjän näkökulmasta.

Todettiin myös, että kilpailukonseptin kehitystä jarruttaa hyvin usein korkea kynnys asioiden toteuttamiseen ja totutuista tavoista poikkeamiseen.

Toimitsijan urapolku, koulutukset sekä kilpailijoiden urapolku ja harrastamiskynnyksen pitäminen matalana

 • Toimitsijoiden houkutteleminen lajin pariin on laajennuttava ja tehostuttava seuratasolla
 • Esitettiin mahdollista toteuttaa myös kilpailijoille ns. "toimitsijapassi", jolla velvoitettaisiin osallistumaan jollain vuosittaisella panoksella myös kilpailujen toteutukseen
 • Toimitsijavaihtoa eri lajien välillä tehostettava
 • Seuratoiminta tällä hetkellä passiivista, uusia ideoita jäsenten aktivointiin on keksittävä tehokkaasti
 • Tiedottamista on tehostettava ja tähän viitaten lajiliitolta toivotaan aktiivisuutta myös tiedottajien koulutuksessa
 • Seuroilta toivotaan opastusta myös autojen tekniikka-asioissa, eli ns. "tekniikka-iltojen" toteutus
 • Lajiliiton panostettava viranomaisuhteisiin, ja saatettava viranomaisten toimintamalleja yhdenmukaisiksi läpi Suomen

Nämä esille nostetut asiat antavat lajiryhmälle hyviä työkaluja tulevan vuoden lajiryhmätyöhön. Osa asioista on akuutimpia kuin toiset, ja osa asioista voidaan varmasti ottaa työn alle mahdollisen toteutuksen osalta jo nopeammin kuin viiden vuoden tähtäimellä. Nämä esille nostetut asiat eivät kuitenkaan ole mitään päätöksiä, eikä niiden toteutukselle ole vielä olemassa mitään valmiita päätöksiä, vaan ovat ainoastaan ryhmien esille nostamia asioita. Lajiryhmä kuitenkin varmasti ottaa näitä asioita realistiseen pohdintaan, kun lajin tulevaisuutta kehitetään.

Lajiryhmä kiittää kaikkia tilaisuuteen osallistuneita, ja kannustaa myös muita lajin parissa toimivia olemaan yhteydessä lajipäällikköön sekä lajiryhmän jäseniin kaikissa lajia koskevissa asioissta.

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

Design Mainostoimisto Ajaton Oy