Ratakohtaisen lähtömelutason määrittämiseen vapautus

12.1.2022

« Takaisin

Liiton hallitus päätti 5.1.2022 kokouksessaan ratakohtaisten lähtömelutasojen määrittämisen vapauttamisesta. Päätöksen myötä annetaan suorituspaikoille vapaus määrittää ratakohtainen lähtömeluraja kilpa-autoille alemmaksi kuin sääntöjen ao. luokalle/lajille määritetty maksimilähtömelutaso vuonna 2022. Päätöksen taustalla on tarve helpottaa niiden suorituspaikkojen kilpailutoimintaa, joilla on haasteita suorituspaikan melutasojen hallinnassa ympäristöluvan määrittämien meluarvojen puitteissa. Autojen lähtömelutason madaltamisen vaikutus on mallinnuksella osoitettu tehokkaaksi keinoksi suorituspaikan ympäristön melun hallinnan parantamiseksi.

Suorituspaikkakohtainen lähtömelurajan madaltaminen tulee olla perusteltu ja ohjeistettu kilpailukutsussa ja kilpailun säännöissä. Pyydämme yhteydenottoa ao. lajin lajipäällikköön hyvissä ajoin ennakkoon ennen kilpailun järjestämistä tällaisessa tapauksessa. 

Maksimiäänitasoja koskevan sääntömuutoksen valmistelua jatketaan niin, että sääntömuutokset on määrä tuoda lajisääntöihin vuodelle 2023.

 

Yhteystiedot

Anssi Kannas

Pääsihteeri

050 300 1244

anssi.kannas@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy