Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:n ohjeet Moottoriurheilutapahtumille

18.5.2020

« Takaisin

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on julkaissut päivitetyt ohjeet Moottoriurheilutapahtumista.

Ohjeissa nostetaan esille mm. seuraavia tärkeitä huomioitavia asioita:

- Asiakirjojen toteutus ja oikeellisuus

- Vaarojen tunnistaminen

- Vaaratilanteista ja onnettomuuksista raportoiminen

- Onnettomuusraportointi ja rekisteröinti

TUKES:n julkaisemiin ohjeisiin pääset tästä.

AKK-Motorsport ry haluaa tässä kohtaa muistuttaa myös osaltaan kilpailunjärjestäjiä, että aina mahdollisen vaara- tai onnettomuustilanteen tapahtumista tulee ilmoittaa myös TUKES:lle. Raportointi-ohjeet sekä lomakkeet löytyvät TUKES:n verkkosivuilta. 

Samoin onnettomuustutkinta, kirjaaminen ja raportointi tulee toteuttaa AKK:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. AKK:n omaan sähköiseen onnettomuustietojen raportointilomakkeeseen pääset tästä. Tietojen toimittaminen oheisella lomakkeella on tärkeää, koska sitä kautta tiedot saadaan koostettua lajiliiton onnettomuusrekisteriin.

Lisätiedot AKK:n puolesta:

Pääsihteeri Anssi Kannas, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 050-3001244

Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

Design Mainostoimisto Ajaton Oy