Viestintäpäällikön kuulumisia Kellokukantieltä

20.5.2024

« Takaisin

Takana on vasta reilu neljä kuukautta AKK:n viestintäpäällikkönä, mutta tämä aika on ollut äärettömän intensiivistä ja opettavaista.


Jo tänä aikana olen saanut nähdä läheltä sen intohimon ja omistautumisen, joka yhdistää autourheiluyhteisömme jäseniä. Minulla on ollut kunnia tavata vapaaehtoisia, jotka heittäytyvät täysillä lajin pariin ja haluavat omalla panoksellaan edistää autourheilua. Nämä kohtaamiset ovat olleet merkittäviä - kaikki arvokas työ eri lajien ja koko autourheilun eteen, jota tehdään vapaaehtoisesti ja yhteisen asian puolesta.

 

Viestinnän konkreettiset toimenpiteet ratkaisevat

Viestinnän kehittämisen osalta on tärkeää, että viestinnälle on luotu strategia ja suunnitelma sen eteenpäin viemiseksi. Vaikka strategiat saattavat joskus kuulostaa kattotason hötöltä ja yläpilveltä, ne ovat välttämättömiä arjen työssä ja auttavat ohjaamaan viestintää kohti yhteistä päämäärää, joka on vahvistaa ja tukea viestinnällä elinvoimaisen ja menestyksekkään suomalaisen autourheilun harrastamista, kasvattaa kiinnostusta lajeja kohtaan ja tuoda autourheiluyhteisöä esiin. 


Liittovaltuuston kanssa yhteinen viestinnän työpaja 

Strategiassa esitellyn yhteisen suunnan eteen on otettu jo ensimmäisiä käytännön toimenpiteitä – viestintää on lisätty ja liittovaltuuston kanssa on pidetty ensimmäinen laatuaan oleva viestinnän työpaja. Työpajan tavoitteena oli löytää työkaluja yhteistyön syventämiseksi, avoimuuden lisäämiseksi ja pyrkiä luomaan yhteinen näkemys AKK:n ja alueiden sekä seurojen viestinnästä ja mahdollisista kehityskohteista.

Työpajoissa käsiteltiin kolmea kokonaisuutta: Viestinnän kanavat ja välineet - Avoimuus ja vuorovaikutus – Seuraviestintä.

Työpajoissa nousi esiin merkittäviä ja erittäin oleellisia asioita, kuten viestinnän avoimuus ja tiedottamisen nopeus. Lisäksi korostettiin tarvetta saada tarkemmat roolijaot kilpailuihin liittyvässä tiedottamisessa. Mielenkiintoisia keskusteluja syntyi myös viestinnän kanavista, esimerkiksi TikTokin ottamisesta osaksi sosiaalisen median kanavia nuorempien autourheilijoiden tavoittamiseksi sekä AKK:n verkkosivujen sisällöllisestä kehittämisestä ja alueellisten sivujen yhdenmukaisesta ulkoasusta. Lisäksi esiin nousi monta muuta hyvää nostoa ja huomiota viestintään liittyen. Ja mikä parasta, keskustelu ja ehdotukset olivat konkretiaa – ei vain yleistä kattotason keskustelua, vaan asioita, joita pystytään yhdessä työstämään

Työpaja vahvisti minulle jo aiemmin muodostunutta käsitystä siitä, että meillä on voimaa ja potentiaalia tehdä suuria asioita yhdessä. Kun rakennamme viestintää yhdessä tahtotilana kehittää siitä parempaa, saamme aikaan kehitystä myös tätä kautta. 

 

Yhdessä paremman viestinnän puolesta

Yksi merkittävä asia, jonka olen oppinut näiden neljän kuukauden aikana, on se, että tätä työtä ei voi tehdä yksin. Autourheilun tekeminen näkyvämmäksi ja yhteisen AKK-yhteisön muodostaminen vaatii yhteistyötä kaikkien autourheilun parissa olevien kesken.

Haluankin kiittää kaikkia, joita olen päässyt tähän mennessä haastattelemaan ja joiden kanssa olen keskustellut viestinnän kehittämisestä.

Me kaikki yhdessä – AKK, seurat sekä jäsenet – vahvistamme ja tuemme viestinnällä elinvoimaisen ja menestyksekkään suomalaisen autourheilun harrastamista.


#Yhdessä
Tekstin kirjoittaja on AKK:n viestintäpäällikkö Katja Lindman. 
Jos sinulla on hyviä juttuvinkkejä tai muuta viestintään liittyvää, niin otathan yhteyttä. 


Katja.lindman@autourheilu.fi
Puh. 044 7360 325

 

 

 

 

 

 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy