Autosuunnistuksen lajiryhmän kokous 1-2019

5.3.2019

« Takaisin

AUTOSUUNNISTUSLAJIRYHMÄN KOKOUS 1 / 2019

                  

                  

- Uusi AS -lajiryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa uudella kokoonpanolla. Uutena jäsenenä tuli Arto Mattila väistyneen puheenjohtajan Anssi Karppisen tilalle. Iso kiitos vielä Anssille autosuunnistuksen eteen tekemästäsi työstä!

Uudeksi puheenjohtajaksi lajiryhmä valitsi keskuudestaan Marko Hakolan. Lisäksi päätettiin valita lajiryhmälle varapuheenjohtajaksi Arto Mattila.

- Lajiryhmän jäsenet esittelivät itsensä ja kertoivat taustoistansa. Puheenjohtaja esitti ajatuksiaan lajiryhmän tulevasta toiminnasta. Lajiryhmä keskusteli tavoitteistaan ja päätyi esittämään konkreettisena tavoitteena lisätä kilpailusuoritteiden määrää vuodelle 2020 10% vuodesta 2019. Tämä edellyttää kilpailuiden määrän lisäämistä, joten tavoite ei ole helppo. Kilpailuiden määrälle lajiryhmä asettaa tavoitteeksi vuodelle 2020 arvokilpailujen määrä + 5 kansallista kilpailua. Lisäksi tarvitaan aktiivista uusien harrastajien etsintää. Harjoituskilpailuiden järjestäjiä pyritään rohkaisemaan järjestämään harjoituskilpailun sijaan / oheen kansallisen kilpailun. Lajiryhmä herättää lisäksi keskustelun C-Cupin palauttamiseksi arvosarjaan, jotta saataisiin myös aloittelevat harrastajat sitoutettua kansallisiin kilpailuihin. Tästä otetaan mielellään palautetta harrastajilta. Haitta vai hyöty?                 

- Päätettiin myös lajiryhmän tehtäväjaosta. Lajiryhmä on tarkoitus pitää yhtenäisenä elimenä, jossa eri osa-alueille on päätetty vastuuhenkilö, joka vastaa tuon alueen kehittämisestä.

- Koulutusasiat: Marko Hakola

- Kilpailuasiat: Marko Hakola, Arto Mattila

- Tiedottaminen: Arto Mattila

- Säännöt: Timo Leppäkorpi

- Nuoriso ja naistyöryhmä: Jari Valtaala

- Tulevaisuusasiat: Arto Mattila

- Ympäristöasiat: Jari Valtaala

- Arvokilpailuiden lähtöjärjestyksen laadinnassa avustaminen: Timo Leppäkorpi

Tiedottamisen kokonaisvastuu on Arto Mattilalla . Eri osa-alueiden vastuuhenkilöt voivat tiedottaa omilta vastuualueiltaan konsultoiden Arto Mattilaa. Tiedottamisista informoidaan aina koko lajiryhmää. Lisäksi käytiin läpi AKK:n sivuilla oleva AS materiaali. Lajipäällikkö ohjeistettiin pois otettavista ja lisättävistä materiaaleista ja kyseiset muutokset on tehty autosuiunnistuksen materiaaleihin

- Todettiin, että sääntökohta 70.10 tarviotsee vielä täsmennystä tasatulostilannetta silmällä pitäen. Esitettiin hallitukselle, että muutetaan sääntöjä seuraavasti:

...

Tasapisteisiin päädyttäessä kilpailijoiden keskinäisen paremmuusjärjestyksen ratkaisee pienimmät yhteenlasketut sijoitukset osakilpailuissa joissa molemmat tai kaikki tasapisteisiin päätyneet kilpailijat ovat saaneet sarjapisteisiin mukaan lasketun tuloksen. Mikäli kilpailijalla on useita saman suuruisia osakilpailupisteitä, joista kaikkia ei voida huomioida loppupisteissä, jätetään näistä viimeiset huomioimatta. Tarkastelu voidaan tehdä kahden kilpailijan välillä kerrallaan. Jos tämän jälkeen sijat ovat tasan, huomioidaan arviointiperusteena yhteenlasketut virhepisteet em. keskinäisissä osakilpailuissa. Jos tämäkään ei tuo ratkaisua, katsotaan sijoitus jaetuksi.

Hallitus hyväksyi kokouksessaan voimaantulon välittömästi, koska kyseessä on olemassa olevan säännön tarkennus.

- Sääntökohtaan 70.11 Cup-kilpailut on sähköpostikeskustelun pohjalta tehty tekstin korjaus poistamalla sääntöön erehdyksessä jäänyt lause. Sääntökohta kuuluu nyt seuraavasti:

Osakilpailun voittajat saavat 60 pistettä, toiseksi tulleet 58, kolmannet 57, neljännet 56, jne. Tasapisteisiin päädyttäessä kilpailijoiden keskinäinen paremmuusjärjestys ratkaistaan samaan tapaan kuin SM-sarjassa sääntökohdan 70.10. mukaisesti.

- Sääntöjen kohdassa 70.10 kilpailijaparin lähtöjärjestyksen osalta sääntö ei kerro, kumman kilpailijan mukaan  lähtöjärjestys tulee määrätä. Tälle vuodelle vakiintunutta käytäntöä ei haluta lähteä muuttamaan, mutta vuoden 2020 sääntöihin lajiryhmä tulee esittämään muutosta siten, että lähtöjärjestys määräytyy kartanlukijan sijoituksen mukaan.

- NEZ yhteyshenkilöinä ovat lupautuneet jatkamaan Juha Heikkilä ja Timo Saarinen.

- Keskusteltiin E-AS:n tilanteesta. Sovellusta on kehitetty edelleen teknisesti, ja se on lähempänä  tuotantovalmiutta. Kehitystyön hajauttaminen useammalle henkilölle edellyttää toimenpiteitä, jotka eivät vielä tällä hetkellä ole mahdollisia.

- Lajiryhmä on sähköpostin välityksellä laatinut ohjeistuksen AS-arvokilpailuiden järjestäjille ja maastovalvojille. Se löytyy autosuunnistuksen materiaaleista. Marko Hakola on myös toimittanut linkin ohjeistuksesta kilpailuiden järjestäjille ja maastovalvojille.

- Reserviläisurheiluliitto on lähestynyt AKK:ta liittyen urheiluyhteistyöhön. AKK avustaisi AS harjoituskilpailun järjestämisessä reserviläisurheilijoille ja mahdollisesti jatkoa harjoitusajojen yhteydessä. Asiassa edetään yhteistyössä reserviläisurheiluliiton kanssa.

- Kilpailukalenteriin Alavuden UA on anonut kansallista ”Sinne Tänne -ajot ” -nimistä kilpailua päivämäärälle 6.7.2019. Anomus on hyväksytty sähköpostitse.

- Päätettiin AS-lajiryhmän kokousaikatauluista 2019. Kokouksissa seurataan AKK:n hallituksen kokousaikatauluja seuraavasti:

08.02.2019 Perustava kokous

17.05.2019 Alustava sääntökokous

09.08.2019 tarkentava sääntökokous

15.11.2019 Kauden päättävä kokous, arvokilpailuiden tulosten hyväksyminen

Muita kokouksia pidetään tarvittaessa. AKK:n yleisen linjauksen mukaisesti jäsenistön tulee esittää lajiryhmän kokouksessa käsiteltäväksi haluamansa asia sähköpostitse autosuunnistuksen lajipäällikölle 14 vuorokautta ennen kyseistä kokouspäivää.

Autosuunnistuksen lajiryhmä

Lisätietoja antaa autosuunnistuksen lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi

 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy