Autosuunnistuksen lajiryhmän kokoustiedotteet 2 ja 3 / 2019

13.8.2019

« Takaisin

AUTOSUUNNISTUSLAJIRYHMÄN KOKOUSTIIVISTELMÄT 2 ja 3 / 2019

Autosuunnistuksen lajiryhmä on pitänyt kokouksensa 2 ja 3 Skype kokouksina 17.5.2019 ja 9.8.2019. Esillä oli seuraavat asiat:

 • As lajiryhmä puoltaa tekniikan lajiryhmän esitystä lisättäväksi ”Autokilpailuiden määräykset Suomessa” -kohtaan koskien tarkennusta sääntöjen noudattamisjärjestyksestä.
 • Kilpailuiden seurantaraportit merkittiin tiedoksi. Ei esityksiä AKK:lle.
 • AS säännöt kohta 70.1.4. Ilmoituskäytäntö harjoitusajoista. Muutetaan sääntötekstiä siten, ettei toimitsijalisenssejä enää vaadita harjoitusajoissa. Lisäksi kilpailulupa-anomuslomaketta ei enää tarvitse täyttää, vaan anomus tehdään Kiti -järjestelmään viimeistään viikkoa ennen harjoitusajopäivää. Tämä siksi, että siirtokilvillä ajavat saavat kilvet harjoitusajoon.
 • AS -lajiryhmä ehdotti hallitukselle, että kansallisten kilpailuiden rakennetta kevennettäisiin rallin esimerkin mukaisesti siten, että kilpailun maastovalvoja voisi toimia myös kilpailukonsulttina auttaen järjestäjää pulmakysymyksissä. Hallitus on hyväksynyt lajiryhmän ehdotuksen. Kansallisissa kilpailuissa kilpailukonsulttina toimii aina maastovalvoja korvaten kilpailun tuomariston. Tällä on tarkoitus keventää kilpailuorganisaatiota ja siten järjestäjän kuluja.
 • As -säännöt kohta 70.10 / 70.11 Lähtöjärjestys. Tämä sääntökohta on kirjoitettu uuteen muotoon yhtenäistäen SM- ja CUP -kilpailuiden säännöt. Myös sarjapisteiden pistelaskentatapa yhtenäistetään säännön yksinkertaistamiseksi.
 • Tasapistesääntö kohdassa 70.10 on ollut aika hankala ymmärtää mitä sillä tarkoitetaan. Siksi palataan osittain vanhaan sääntötekstiin seuraavasti:
 • Mikäli kilpailijalla on useita saman suuruisia osakilpailupisteitä joista kaikkia ei voida huomioida loppupisteissä, jätetään näistä viimeiset huomioimatta.
 • Tasapisteiden sattuessa paremmuus ratkaistaan seuraavassa järjestyksessä:
  • 1. Se jolla on huomioon otettavista kilpailuista enemmän voittoja, toisia sijoja, kolmansia sijoja, jne.
  • 2. Se, jolla kaikkien osakilpailuiden yhteispistemäärä on suurin.
  • 3. Se, jolla yhteenlasketut virhepisteet em. keskinäisessä kilpailussa ovat pienimmät. Tarkastelu voidaan tehdä kahden kilpailijan välillä kerrallaan.
  • Jos nämä eivät tuo ratkaisua, katsotaan sijoitus jaetuksi.
 • Lajiryhmä pohtii oikeaa tapaa estää jaksoon ennakkoon tutustuminen kilpailun aikana. Sääntökohtaan 10.12 lisätään, että myös kilpailun aikainen tarkoituksellinen ennakkotutustuminen kilpailualueeseen on kielletty. Kilpailijoilta toivotaan ymmärrystä ja rehtiä kilpailumieltä, että asia saadaan kuntoon ja kilpailun olosuhteet tasapuolisiksi kaikkia kohtaan.
 • vanhentuneiden toimitsijalisenssien voimassaolo on tällä hetkellä 4 kk sen vanhenemisesta. Autosuunnistuksessa tämä aika on turhan lyhyt. AS -lajiryhmä esittää koulutusryhmälle, että tämä 4kk muutetaan 12kk:ksi.
 • AS-arvokilpailuissa poikkeuksetta radan tekee aktiivikilpailija. Tämä tarkoittaa sitä, että tekemällä työtä lajin ja toisten kilpailijoiden eteen, vaikeuttaa huomattavasti omia menestymismahdollisuuksiaan arvokilpailusarjassa. Tämä pitäisi olla pikemminkin toisin päin, eli lajin eteen tehtävästä työstä tulisi saada hyötyä. Lajiryhmä käsitteli pitkään ratamestarikoulutuksessa esiin tullutta ehdotusta siitä, että sarjaan osallistuva aktiivikilpailija saisi hyvityksen menettämistään pisteistä ja päätyi lopulta esittämään asiaa periaatteellisesti hallitukselle. Hallitukselle esitetään, että mikäli arvokilpailussa kilpailun ratamestarina toimii kyseisessä arvokilpailusarjassa kilpaileva kilpailija, hän saa kyseisestä yhdestä kilpailusta saman pistemäärän kuin on saanut tai saa kyseisen vuoden parhaimmasta sijoituksestaan edellyttäen, että:
  • Kilpailun järjestäjä ilmoittaa lajipäällikölle enintään kaksi ratamestarin nimeä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä. Mikäli ratamestari vaihtuu, uusi ratamestari ei saa tätä etua.
  • Mikäli tässä kilpailussa ajetaan sekä SM- että Cup -osakilpailu, kukin ratamestari saa hyvityksen ainoastaan toiseen sarjaan. Myös sarja, mihin hyvityksen haluaa, tulee ilmoittaa edellisen vuoden loppuun mennessä.
 • Arvokilpailuanomuksia on tullut toistaiseksi ainoastaan yksi kappale. Sitoutumisia on saatu lisäksi sen verran, että enää yksi kilpailu puuttuu, että saataisiin kohtuullinen määrä kilpailuja aikaiseksi. Lisää siis tarvitaan ja kansalliset kilpailut loistavat poissaolollaan. Toivottavasti edellä mainittu menettely motivoisi lisää ratamestareita kilpailuiden tekoon ja kevennetty organisaatio motivoisi kilpailun järjestäjiä kansallisten tekoon.
 • Lajiryhmä vastaanotti kaksi anomusta kilpailuluokan pudottamiseen, jotka molemmat hyväksyttiin anomusten mukaisina. Anssi Karppinen luokkaan B ja Vihtori Syynimaa luokkaan C. Vihtori Syynimaan käsittelyssä Marko Hakola jääväsi itsensä.
 • Päätoimitsijakouluttajien lista päivitetään ajan tasalle ja se asetetaan näkyville AKK:n nettisivuille. Tässä yhteydessä otetaan myös vastaan ilmoittautumisia uusilta kouluttajiksi haluavilta henkilöiltä. Kiinnostuneita pyydetään lähettämään lyhyt sähköpostiviesti lajipäällikölle (iiro.palmi@autourheilu.fi) kiinnostuksestaan ja toiminnastaan autosuunnistuksen parissa. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 31.8.2019 saakka. Nykyisille kouluttajalistalle oleville lajipääällikkö lähettää kyselyn kiinnostuksesta jatkaa kouluttajana. Päätoimitsijakouluttajat päivittävät yhdessä koulutusmateriaalin. Päätoimitsijakoulutuksissa tulee ilmoittautumiset aina tehdä Kitin kautta, että koulutukset kirjautuvat järjestelmään. Yleissääntö toimitsijakoulutuksen kuluista on, että koulutettavan toimitsijan seura vastaa kustannuksista. Poikkeavista tapauksista tulee sopia lajiryhmän ja lajipäällikön kanssa erikseen.
 • Tuomariston puheenjohtajan ja maastovalvojan raporttien täyttöön löytyy ohje autosuunnistuksen materiaaleista. Päivitetyt raportit sekä ohje toimitetaan kaikille asianosaisille lajipäällikön toimesta.
 • Koulutustyöryhmä on valmistellut kilpailuiden ympäristövastaavan koulutusta ja tehtäväkuvaa. Kyseinen tehtävä tulee täyttää myös autosuunnistuskilpailuissa, mutta sen voi suorittaa joku kilpailun toimihenkilöistä oman työnsä ohessa. Lajipäällikkö ja lajiryhmä vielä muokkaa esitystä kevyemmäksi ja paremmin autosuunnistukseen soveltuvaksi.
 • Autosuunnistuksen lajiryhmä jatkaa uusien ideoiden pohtimista AS -markkinointiin uusille harrastajille. Esittelyä juoksusuunnistuksen iltarasteilla jalostetaan edelleen ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
 • Hyväksyttiin VaToSUA:n hakemus järjestää kansallinen autosuunnistuskilpailu XIX Syys-ST 14.9.2019.
 • Seuraava kokous pidetään 18.11.2019. Aineisto ja esitykset tulee jättää lajipäällikölle yksi viikko kokousta aikaisemmin osoitteeseen iiro.palmi@autourheilu.fi

Lisätietoja antaa autosuunnistuksen lajiryhmä sekä lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autosuunnistus.fi

 

 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy