Driftingin ajokorttisäännön tulkinta

31.5.2024

« Takaisin

Driftingin lajisääntöjen kohdan 2.1 Kilpailijat ajokorttia koskevan sääntökohdan tulkinta on aiheuttanut epäselvyyttä ja AKK tarkentaa kyseisen sääntökohdan tulkintaa. 

Autourheilun Kansallisten määräysten kohdan 49. Lisenssin kelpoisuus mukaan ”Kilpailijalisenssin lisäksi ko. ajoneuvoluokan ajokortti on pakollinen lajeissa, jotka suoritetaan tieliikennelain mukaisilla yleisillä teillä.”. Tämä on edellytyksenä esimerkiksi rallissa, jossa erikoiskokeiden väliset siirtymät ajetaan yleisillä teillä muun tieliikenteen mukana.

Drifting lajisäännöissä kohdan 2.1. Kilpailijat mukaan ”Kilpailijalla tulee olla vähintään B-luokan ajokortti tai rataleimatutkinto.". 

Autourheilun kansallisten määräysten kohdan 52. momentin Kilpailijalisenssit ja tutkintojen kelpoisuus eri lajeissa mukaan rataleima tulee olla driftingissä alle 18-vuotiailla.

 

Lajisäännön tulkinta

Driftingissä kilpailun suorittaminen tapahtuu muulta tieliikenteeltä suljetulla suorituspaikka-alueella. Ajokortti- tai rataleimavaatimusta koskevan säännön tarkoituksena on varmistaa kilpailijan auton hallinnan perustaidot. Kilpailuun voi osallistua myös ilman ajokorttia, jos kuljettajalla on rataleima ja alaikäisiltä kuljettajilta rataleima vaaditaan. Samalla suorituspaikalla voi siis kilpailla samassa kilpailussa ajokortin suorittaneita ja ajokortittomia kilpailijoita. Ajokortin ajo-oikeuden voimassaolo ei ole edellytys kilpailuun osallistumiselle, koska ajo-oikeutta ei edellytetä myöskään rataleiman omaavilta kilpailijoilta. 

Kyseistä lajisäännön kohtaa tullaan tarkastelemaan osana vuoden 2025 sääntövalmistelutyötä.

AKK-Motorsport ry  

Yhteystiedot

Anssi Kannas

Pääsihteeri

050 300 1244

anssi.kannas@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy