Historic Lajiryhmän kokous 5/16 30.11.2016

1.12.2016

« Takaisin

Paikalla olivat: Juha Liukkonen (pj.), Aulis Haimakainen, Petteri Sappinen, Sakari Kuikka, Tuomas Vaaranta, Jari Tabell, Risto Laine ja Henrik Frank (lajipäällikkö)

Kokouksessa keskiviikkona 30.11. käsiteltiin seuraavia asioita:

LAJIRYHMÄN MENNEEN TOIMINTAKAUDEN YHTEENVETO

Todettiin, että pöytäkirjat on selkeitä ja hyviä. Käytiin läpi vuoden aikana läpikäydyt asiat:

Todettiin, että AKK:n sivuilla on oma osionsa Historicille, ja sieltä löytyy aiheeseen liittyvää aineistoa ja viimeisimmät uutiset.

Todettiin muutama korjaus ja tarkennus jotka lajipäällikkö toteuttaa.

Lajiryhmän päätös: HTP Passikyselyn toteutus sovittiin maaliskuun kokouksessa, mutta sitä ei kauden aikana toteutettu. Keskusteltiin ennen kaikkea kyselyn tarkoituksesta sekä siitä mahdollisesti saatavan aineiston hyödyntämisestä.

Mietitään kyselyn toteutukselle jokin mahdollisimman tehokas toteutustapa ja HTP passeja omaavien autoja omistavien henkilöiden kontaktointikanava, jotta kyselystä saadaan mahdollisimman paljon vastauksia.

Lisäksi todettiin, että jatkossa kaikki FIA:n nimeämissä toimissa toimivat henkilöt tulee olla liiton nimeämiä, ja heillä tulee olla FIA:n toimitsijalisenssi.

Keskusteltiin myös tasanopeuden tilanteesta, mutta palataan asiaan tulevan lajiryhmän toimintakauden aikana.

Lajiryhmän päätös: Keskusteltiin läpi myös menneen toimikauden aikana esille tulleet haasteet lajiryhmän sisäisessä kommunikoinnissa ja toimintatavassa.

Yhtenä esille tulleena asiana todettiin, että jatkossa lajipäällikkö valmistelee kokousten esityslistat yhdessä lajiryhmän puheenjohtajan kanssa. Nyt kokousten valmisteluvaiheessa ollaan käyty liikaa esim. turhaa sähköpostinvaihtoa.

Todettiin koko keskustelun jälkeen että kaikilta osin ”Pöytä on puhdas” tulevalle lajiryhmän toimikaudelle 2017-2018.

Lisätiedot: Lajipäällikkö, 040-5349977, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy