Historic-ralliharrastajille toteutettuun kyselyyn kiitettävästi vastauksia

7.5.2021

« Takaisin

AKK:n Historic Lajiryhmä toteutti yhteistyössä Historic Rally Club Finlandin kanssa kyselyn Historic-rallharrastajille kevät-talven 2021 aikana. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa harrastajien näkemystä Historic Rally Trophy-sarjasta, sekä yleisesti historic-ralliharrastuksesta. Kyselyyn saatiin vastauksia varsin kiitettävästi, yhteensä 273 kappaletta. 

Historic Lajiryhmä on nyt käsitellyt kyselyn vastausaineiston, ja yleisesti voidaan todeta että kyselyn lopputuloksista, että keskimäärin harrastajat ovat verrattain tyytyväisiä nykyisiin sääntöihin, sekä yleisesti kilpailutoimintaan. Kysely oli aiheiltaan varsin laaja, jossa kysyttiin harrastajilta seuraavista aihe-alueista:

  • Harrastaminen ja kilpaileminen yleisiesti
  • Historic-tekniikka asiat
  • Historic Rally Trophy-sarjan asiat, säännöt ja yleinen toteutus
  • Sarjajärjestäjän viestintä

Kyselyssä nousi esille toki muutamia asioita, jotka varmasti kaipaavat lisähuomiota tulevaisuudessa, sekä kehittämistä esim. HRT-sarjan osalta. Tällaisia kehitettäviä kohteita ovat mm.:

  • Tekniset tarkastukset, sekä niiden lisääminen, autojen sääntöjenmukaisuus sekä sen valvonta
  • Teknisiä tarkastuksia toivottiin vietävän myös ohjaavaan ja opastavaan suuntaan
  • Tekniikkatiedon lisääminen niin liiton kuin HRCF:n toimesta, lisäksi tekniikkapäivien säännöllinen toteuttaminen
  • Tietokannan luominen, josta eri ikäkausipoikkeavuudet voidaan todeta
  • Kilpailujen laadussa todettiin olevan jonkin verran heittelyä, johon toivottiin lisää yhteistyötä lajiliiton, sarjajärjestäjän sekä kilpailujärjestäjien välille
  • Kilpailuista toivottiin toteutettavan tehokkaampaa viestintää, sekä mahdollisesti liikkuvan kuvan julkaisuja

Muilta osin kyselyn tuloksista ei ilmennyt kehityskohteita, jotka olisivat nousseet selkeästi esille. Toki suureen vastausmäärään mahtui paljon hyviä yksittäisiä ajatuksia ja mielipiteitä, jotka toki on huomioitu ja tullaan myös huomioimaan mahdollisuuksien mukaan esim. tulevan kauden sarjasääntöjen valmistelussa sekä sarjan käytännön toteutuksen suunnittelussa. 

Lajiryhmä kiittää kaikkia kyselyyn vastaajia ja toki samalla rohkaisee harrastajia olemaan yhteydessä yleisestikin Historic-ralliharrastukseen liittyen niin lajipäällikköön kuin lajiryhmän jäseniin.

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5711767

Design Mainostoimisto Ajaton Oy