Huippuautourheilun tulevaisuusfoorumissa tehtiin kolme keskeistä kirjausta

31.5.2023

« Takaisin

Keskiviikkona 24.5.2023 järjestettiin ensimmäinen suomalaisen huippuautourheilun tulevaisuusfoorumi, AKK High Performance Forum. Tilaisuus kokosi yhteen suomalaisen autourheilun asiantuntijoita ja vaikuttajia keskustelemaan ja rakentamaan toimintamallia suomalaisen huippuautourheilun tulevaisuudelle. Keskustelua käytiin autourheilun tulevaisuuden menestyksestä, huippu-urheilijapolusta, kuljettajakehityksestä ja autourheiluvalmennuksesta.

Suomalaisen huippuautourheilun nykytila

Huippu-urheilun nykytila suomalaisen autourheilun osalta täytyy tunnistaa, jotta voidaan löytää kehittämistä vaativat asiat ja suunnata katse tulevaisuuteen.

Tarvitsemme ja laadimme selkeän strategian siihen vaiheeseen, kun nuori autourheilija on matkalla valintavaiheesta kohti kansainvälistä huippua. Tällä hetkellä suunnitelmalliset toiminnot, verkostot ja väylät kohti huippua ja sen matkan tukemista ovat hajallaan. Tiivistämme yhteistyötä ja luomme selkeät toimintamallit ja tavoitteet sille, miten eri toimijat voivat yhdessä tukea nuoren huippuautourheilijan matkaa kohti autourheilun terävintä kärkeä.

 

Laadukas ja laaja kansallinen autourheilutoiminta ja nuoret tavoitteelliset urheilijat ovat suomalaisen autourheilun menestyksen edellytys. Tämän takia tarvitaan toimia nuorten autourheilijoiden harrastetoiminnan tukemiseen ja harrastajamäärien varmistamiseen. Urheilijoiden tulee hyötyä suomalaisesta autourheiluosaamisesta ja asiantuntijuudesta matkalla kohti huippua. Pitkäjänteinen tekeminen ja tukeminen työntää urheilijaa eteenpäin autourheilu-uralla ja tarjoaa mahdollisuudet sekä polun aina maailman huipulle asti.

 

Suomalaisen autourheilun menestyksekäs historia ansaitsee hienon tulevaisuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnan on kehityttävä jatkuvasti ja oltava valmius myös muutoksille. Tarvitaan konkreettisia toimia suomalaisen autourheilun ja menestyksen varmistamiseksi. Tämän takia High Performance -toimintamallin luominen on ajankohtaista ja suomalaisen huippuautourheilun tulevaisuudelle välttämätöntä.

 

Kolme toimenpidettä muutokseen

Tulevaisuusfoorumissa löydettiin kolme keskeistä asiaa, jotka ovat osa ratkaisua suomalaisen huippuautourheilun tulevaisuutta rakentaessa.

1.  Vahva kansallinen urheilu luo kansainvälistä menestystä

Meidän tulee varmistaa, että autourheilun harrastajamäärä ja -taso säilyy korkealla. Harrastajamäärien edellytykseksi tulee mahdollistaa autourheilun aloittamisen helppous ja pitää aloituskynnys matalana. Laadukas valmennus nuorille on mahdollistettava. Luomme positiivista mielikuvaa niin harrastamisesta kuin huipun tavoittelemisesta ja huippu-urheilun tukemisesta. Autourheilua harrastavien joukosta löytyy myös tulevaisuuden huiput.
 

2.   AKK:n toimittava sillanrakentajana verkostoihin

AKK:n rooli on toimia huippuautourheilun verkostojen sillanrakentajana. Suomalaista huippuosaamista ja tietotaitoa täytyy hyödyntää suunnitelmallisemmin ja johdetusti talenttien matkalla kohti kansainvälistä huippua. Tämä osaaminen ja tietotaito täytyy jalkauttaa urheilijan arkeen ja luoda toimintamallit siihen, miten urheilija löytää ja saa laajalla rintamalla olevan osaamisen ja verkostot käyttöön.
 

3.   Talenttien löytäminen ja tukeminen edellyttää resurssien kohdentamista

AKK:n resurssien ollessa rajalliset, täytyy urheilijoista löytää potentiaalisimmat talentit ja keskittyä heihin. Huippuautourheilu on tavoitteellista ja huipulle tähtäävää toimintaa, jossa nuoren autourheilijan valmiudet, oma kiinnostus ja motivaatio ovat kaikki kaikessa. AKK:n tehtävä on varmistaa, että löydämme urheilijat, joilla tätä potentiaalia on aina maailman huipulle asti. Valmennustoimintamme tukee näitä potentiaalisia ja motivoituneita urheilijoita rakentamalla heille reittiä huipulle yhteistyössä verkostojemme kanssa.
 

Menestyksekäs tulevaisuus tehdään yhteistyöllä

Suomalaisen huippuautourheilun tulevaisuusfoorumi, AKK High Performance Forum, oli ensimmäinen askel jatkuvalle kehitykselle ja alkusysäys muutokselle. Tilaisuuteen osallistuneet suomalaisen huippuautourheilun osaajat ja vaikuttajat olivat yhtä mieltä siitä, että muutoksia on tehtävä, jotta suomalainen autourheilu menestyy jatkossakin. Tämän takia on välttämättömyys rakentaa uutta huippuvaiheen ohjelmaa ja toimintamallia.

Suomalaisen huippuautourheilun tulevaisuuden varmistamiseksi on kohdennettava resursseja harrastajamäärien ja harrastustoiminnan kehittämiseen, huippu-urheiluverkoston yhteistyöhön ja potentiaalisten urheilijoiden urakehityksen tukemiseen. Huippu-urheilijapolku tarvitsee valintavaiheen tukitoimien lisäksi nykyistä vahvemman toimintamallin huippuvaiheen urheilijoiden tueksi. Hieno historiamme autourheilussa ansaitsee myös menestykkään tulevaisuuden, jota rakennetaan positiivisessa yhteistyössä eri verkostojen kanssa, yhdessä yli lajirajojen.

Yhteystiedot

Anssi Kannas

Pääsihteeri

050 300 1244

anssi.kannas@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy