JM Lajiryhmän kokous 1/2020 6.3.2020

19.3.2020

« Takaisin

Paikalla olivat: Kari Urrila (PJ), Hanna Yrjölä, Jarkko Saastamoinen, Joni-Pekka Rajala, Timo Pohja, Juho Ketonen (lajipäällikkö)

Kokouksessa käsitellyt asiat:

Lajiryhmä valitsi ryhmän varapuheenjohtajaksi Jarkko Saastamoisen.

JM Seniorimestaruus 2020

Lajiryhmä valitsi JM Seniorimestaruus järjestäjäksi Someron Urheiluautoilijat.
Kilpailu on 4.10.2020 ajettava ÄSSÄ JM XXXV joka ajetaan Somuran moottoriradalla Somerolla.
JM Seniorimestaruus 2020 kilpailua haki yhteensä yhdeksän järjestäjää.

JM SM kilpailujärjestäjien tapaaminen 28.3.2020 Jyväskylässä on peruttu, uusi ajankohta on selvityksessä.

Uusi kilpailuformaatin pilotointi
Lajiryhmä esittää hallitukselle pilottikilpailuformaatin kokeilemista seuraavasti:


Uusi kilpailuformaatin pilotointi muutamissa kauden 2020 kilpailuissa, mikäli kilpailuiden järjestäjät haluavat sellaista hakea.
Kyseessä on auton myyntihinnan nosto, jonka ympärille lajiryhmä rakentaa säännöstön ja ne esitetään hallitukselle päätettäväksi.
Pilotointi ei koske SM-kilpailuja. Pyrkimys on yksi kilpailu /autourheilualue.

Pilottikilpailun hinnasto:
Auton hinta
1500€
3000€

Ilmoittautumismaksut
1500€ auto 40€/luokka
3000€ auto 80€/luokka

Ostotarjouksen hinta
Ostotarjouksen nykyisen säännön ja hintojen mukaisesti.

Luokkajako
1500€ ja 3000€ autot kilpailevat samoissa luokissa.

3000€ autoissa kilpailunumeron perässä tulee olla X merkintä että se eroaa selkeästi 1500€ autosta.

Pilottikilpailusta kiinnostuneen kilpailujärjestäjän tulee lähettää avoin hakemus 1.5.2020 mennessä lajipäällikölle sähköpostitse josta tulee selvitä ainakin mitä luokkia kilpailussa ajetaan, millä alueella ja radalla kokeilukilpailu halutaan järjestää.

Lajiryhmä kävi läpi JM SM 2021 kilpailuiden päivämäärät
JM-SM Nu/Na/EVK Honkajoen MK/UA alustava päivämäärä 12.-13.6.2021
JM-SM Yleinen Karstulan UA alustava päivämäärä 3.-4.7.2021
JM-SM Liiga Lempäälän UA alustava päivämäärä 28.-29.8.2021

JM Talvimestaruus 2021 haku
Avataan haku JM Talvimestaruus 2021 järjestäjäksi. Haku on avoinna 19.3-19.4.2020.
Avoimet hakemukset tulee toimittaa lajipäällikölle sähköpostitse. Järjestäjä valitaan lajiryhmän seuraavassa kokouksessa 18.5.2020.

Lajiryhmä kävi läpi saapuneet kirjeet.

Lajiryhmä esittää hallitukselle seuraavien sääntökohtien muuttamiset kilpailukaudelle 2020:
JM Yleiset säännöt ja tekniikkasäännöt muutosesitykset

Lukutapa:
poistetaan  lisätään

7. Ostotarjousmenettely

7.1.1 Kilpailijat ja toimitsijat:

Ostotarjousmenettelyssä henkilö on kilpailupäivänä vain joko kilpailija tai toimitsija. Kilpailija ja toimitsija saa tehdä enintään kolme (3) ostotarjousta kilpailupäivänä.  Kilpailija saa tehdä enintään viisi (5) ostotarjousta kilpailupäivänä, näistä ostotarjouksista kolme (3) voivat olla osto tai suojatarjouksia ja kaksi (2) vain suojatarjouksia. Toimitsija saa tehdä enintään kolme (3) ostotarjousta kilpailupäivänä.

Perustelu: Kilpailijoiden suojatarjousten määrää halutaan nostaa.

7.1.2. Kilpailija

Kilpailijalla on ostotarjousoikeus kilpailussa siitä hetkestä lähtien, kun kaikki seuraavista neljästä  kolmesta ehdosta täyttyvät: 1. Hän on ilmoittautunut kilpailupaikalla kilpailuun, ja kun 2. järjestäjä on tämän ilmoittautumisen hyväksynyt. 3. Kilpailijalla on kilpailuun hyväksytty auto. 4. Kilpailija on ollut kilpailussa lähettäjän käskynalaisuudessa.

Perustelu: Useampi päiväisissä kilpailussa kilpailijan oikeusturva/tasapuolisuus ostotarjouksien osalta ei toteudu kohdan 4. vuoksi.

Kilpailijan viidestä (5) tarjouksesta  kolme (3) tarjousta voivat olla joko suojatarjouksia ajamastaan autosta ja/tai voivat kohdistua muuhun kilpailuun hyväksyttyyn autoon. Kilpailijan kaksi (2) tarjousta viidestä (5) voivat olla vain suojatarjousta. Mikäli kilpailija haluaa tehdä etukäteen ostotarjouksensa seuraavalle päivälle, on tämä mahdollista, edellyttäen että hänen luokkansa ei aja seuraavana päivänä tai hänellä ei ole mahdollisuutta olla paikalla. Mikäli kilpailija peruuttaa osallistumisensa kilpailuun, tulee kilpailijan silloin esittää KITI-ote ostotarjousta tehtäessä. Jos kilpailija on useampipäiväisissä kilpailuissa myös toimitsijana, tulee hänen esittää KITI-ote sinä päivänä, kun hän tekee tarjouksia toimitsijana. Poikkeukset ovat seuraavat; Jos kilpailija osallistuu kilpailuun useammalla kuin yhdellä autolla, saa hän lisäksi tehdä kutakin autoa kohden kolme ostotarjousta, edellyttäen että hän on osallistunut näillä autoilla ilmoitettuun luokkaan. Kilpailija voi tehdä enintään kolme (3)  viisi (5) 10€ kpl suojatarjousta yhtä kilpailussa ajamaansa autoa kohden. Jos yhdellä autolla ilmoittautuu kilpailuun useampi kuin yksi kuljettaja, syntyy tarjousoikeuksia lisää vain silloin kun osallistuminen luokkaan on tapahtunut. Mikäli kilpailija joudutaan viemään kesken kilpailun sairaalahoitoon voi kilpailijan edustaja tehdä suojatarjoukset kilpailun johtajan luvalla. Kilpailija voi toimia ennen omaa kilpailuluokkaansa ja/tai oman kilpailuluokkansa jälkeen toimihenkilönä kilpailussa, pois lukien kilpailuluvassa mainitut päätoimihenkilötehtävät ja katsastus- ja ostotarjoustehtävät. Ostotarjoukset kohdan 7.1.1 mukaisesti.

Perustelu: Kilpailijoiden suojatarjousten määrää halutaan nostaa.
 

10.11.1. Kesäkauden rengassääntö

Kaikkien renkaiden on oltava nastattomia tieliikenteeseen hyväksyttyjä. Vetävillä pyörillä saa käyttää vain hienokuvioisia henkilöautoihin tarkoitettuja kesärenkaita. Vetävillä pyörillä saa käyttää vain rengaslistan mukaisia renkaita. Hyväksyttyjä renkaita ovat materiaalipankista löytyvän rengaslistan mukaiset renkaat. Lajiryhmä ylläpitää ja päivittää listaa. Vetävien pyörien renkaiden nopeusluokka enintään V=240km/h. Renkaiden pintakuviossa tulee olla vähintään kaksi pitkittäistä uraa. Renkaissa on oltava rengas- ja merkki/mallimerkinnät selkeästi nähtävissä. Renkaan pinnan muotoilu tai jälkikäsittely on kielletty. Vetävällä pyörällä renkaan enimmäisleveys taka-ja keskimoottori autoissa on 185mm, kardaani ja etuvetoisten autojen rengasleveys on vapaa. Renkaan profiilisuhteen minimimitta on 50.
M+S, MS, M/S, 3PMSF, winter, four season, all season tai vastaavin merkinnöin (myös kuvallisin) varustetut renkaat ovat kiellettyjä vetävillä pyörillä. 
Kilpailu- tai ratakäyttöön tarkoitetut renkaat (track tyres, race/racing tyres, street race tyres, slick/semi-slick tyres, no highway use, race/racing tms.) ovat kiellettyjä vetävillä pyörillä.

Perustelu: Sääntö sellaisenaan ei toimi ja lajiryhmä haluaa että palataan 2019 rengaslistaan kaudella 2020.

Lajiryhmä kokoontuu seuraavan kerran 18.5.2020.

Yhteystiedot

Juho Ketonen

Lajivastaava

050 5665577

juho.ketonen@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy