Merkittävät jokamiehenluokan sääntömuutokset kaudelle 2024

7.7.2023

« Takaisin

Jokamiehenluokan merkittävistä sääntömuutoksista kaudelle 2024 tiedotetaan nyt jo etukäteen niin että koko kentällä on aikaa niihin reagoida. Merkittävät lajiryhmän esittämät sääntömuutokset on hallitus hyväksynyt 15.6.2023 kokouksessa.


Jokamiehenluokan merkittävimmät sääntömuutokset kaudelle 2024:

lukutapa:
nykyinen sääntö 2023
poistetaan
lisätään 

 

10.5.1. Turvakehikko

Lattiakiinnityspisteet pää-, etu-, sivu- ja puolisivukaarille:

Kaarien lattiakiinnitystä varten tulee jokaisessa kaaren

alapään kiinnityspisteessä olla kiinnityslevy, jonka minimipaksuus

on kolme (3) mm, muodostaen kiinnitysjalan.

Kaarien alapään kiinnitys korikehikkoon on tehtävä

vähintään kolmella (3) pultilla. Kukin kiinnityskohta tulee

korissa vahvistaa vähintään kolme (3) mm paksulla

ja pinta-alaltaan vähintään 120 cm2 teräksisellä vahvikelevyllä,

joka on hitsattu korikehikkoon.Pääkaarien kiinnityspisteet tulee 

sijaita korin lattiatasolla. Lokasuoja ei ole lattiarakennetta.

Erilaiset vaihtoehdot ovat Liite J:n kuvissa 253-50 ... 253-56. Kuvan

253-52 mukaista vahvikelevyä ei välttämättä tarvitse

hitsata koriin. Käytettäessä kuvan 253-54 mukaista ratkaisua,

voidaan aukot molemmissa päissä täyttää pellillä.

Kiinnitysjalan pulttien tulee olla vähintään M8-kokoa

ja lujuus vähintään 8.8 ISO-normin mukaan. Muttereiden

tulee olla lukkomuttereita tai varustettu jousialuslevyillä.

Kahden pultin välinen kulma tulee olla vähintään

60 astetta (kts piirros 253-50).

LAJIRYHMÄN PERUSTELU:
- Turvallisuus näkökohta, Lajiryhmä ja pääkatsastaja on havainnut että sääntö kaipaa tarkennusta.

Etupään suojaus:

Takamoottoristen autojen (Volkswagen, Fiat, Seat, Zastava, Renault,

Simca, Hillman, Sumbeam, NSU tai vastaavat autot, joita

on valmistettu eri nimillä) etupään suojaus tulee tehdä

seuraavalla tavalla: etukaaren alapäiden kiinnityspisteisiin

ja auton runkopalkkien etupäiden kautta tulee

taivuttaa vähintään turvakaariputkesta U-muotoinen

vahvikekaari (voidaan tehdä useammasta osasta).

Jos autossa ei ole runkopalkkeja, kulkee vahvikekaari

mahdollisimman lähellä auton etummaista korilinjaa

(sisäpuolella). Kiinnitys turvakehikon alakiinnityspisteisiin

tulee tapahtua vähintään kahdella M12 pultilla

(kiinnityspistettä kohti, turvakehikon lattiapultit näiltä

osin vähintään M12). Samoin kiinnitys auton etupäähän,

johon tehdään kiinnityskorvakkeet tätä varten

(paksuus vähintään putken seinämävahvuus). Etupäässä

tulee olla kaksi kiinnityskorvaketta (yksi M12 pultti/

kiinnityspiste). Vahvikeputki voidaan myös hitsata ko.

paikkoihin, jolloin pulttiliitoksia ei tarvita. Vaihtoehtoinen

rakenne; rakenne lähtee turvakehikon etukaaresta

siten että sen toinen pää kiinnittyy eturunkopalkkeihin

tai etuakseliston kiinnityspisteisiin etuakseliston kohdalla.

Rakenteessa on huomioitava paloseinän läpivientien

tiiveys. Tukirakenne voidaan tehdä useammasta osasta

hitsaamalla tai pulttikiinnityksellä turvakaarisääntöjen

mukaisesti.

LAJIRYHMÄN PERUSTELU:
- Muutamien onnettomuuksien raporttien johdosta, etupäänsuojaus on tarpeen myös Volkswagen Kuplissa.

10.11.1. Kesäkauden rengassääntö

Kaikkien renkaiden on oltava nastattomia tieliikenteeseen

hyväksyttyjä.

Vetävillä pyörillä saa käyttää vain hienokuvioisia

henkilöautoihin tarkoitettuja kesärenkaita.Vetävillä

pyörillä saa käyttää vain rengaslistan mukaisia renkaita.

Hyväksyttyjä renkaita ovat materiaalipankista löytyvän

rengaslistan mukaiset renkaat. Lajiryhmä ylläpitää

ja päivittää listaa.

Vetävien pyörien sallittujen renkaiden merkit:

 

• Continental

• LingLong

• Sava

• Uniroyal

 

Lajiryhmä varaa oikeuden päivittää rengassääntöä tarvittaessa.

Renkaissa on oltava rengasmerkki,

mallimerkinnät sekä nopeusluokka selkeästi nähtävissä.

Renkaan pinnan muotoilu tai jälkikäsittely on kielletty.

Vetävällä pyörällä renkaan enimmäisleveys taka-ja

keskimoottori autoissa on 185 mm, kardaani ja etuvetoisten

autojen vetävällä pyörällä renkaan enimmäisleveys on 205 mm.

Yli 4000 cm3 moottorilla varustettu auto rengasleveys vapaa.

Renkaan profiilisuhteen minimimitta on 50.

M+S, MS, M/S,3PMSF, winter, four season, all season

tai vastaavin merkinnöin (myös kuvallisin) varustetut

renkaat ovat kiellettyjä vetävillä pyörillä.

Kilpailu- tai ratakäyttöön tarkoitetut renkaat (track

tyres, race/racing tyres, street race tyres, slick/semislick

tyres, no highway use, race/racing tms.) ovat kiellettyjä

vetävillä pyörillä.


LAJIRYHMÄN PERUSTELU:
- Tällä sääntömuutoksella päästään erillisestä rengaslistasta pois, ja saadaan selkeytettyä rengassääntöä.
Listalla on eniten käytetyt renkaat, ja M+S merkintä on tullut myös näihin renkaisiin. Joten siltäkin osin sääntö on selkeämpi.

Yhteystiedot

Juho Ketonen

Lajivastaava

050 5665577

juho.ketonen@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy