Olosuhdetyöryhmän kokous 1/2016

6.4.2016

« Takaisin

Kokoukseen osallistuivat Paavo Aaltonen (pj), Juha Korhonen, Jarmo Pekkala ja Anssi Kannas (esittelijä, sihteeri).

Edunvalvonta-asiat

Olosuhdetyöryhmä käsitteli kokouksessa liikennevakuutuslain muutoksen tilannekatsauksen. Laki on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä ja liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut laista mietinnön ja päätösesityksen eduskunnalle. Asiasta tullaan tekemään laajempi artikkeli liiton viestintäkanaviin lähitulevaisuudessa.

Lisäksi käsiteltiin liiton edunvalvonnan strategian laatimiseksi valmistelussa olevaa esitystä ja edunvalvonnan asiasisältöjä. Todettiin, että asiaa on määrä käsitellä seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

Suorituspaikkojen hanke- ja lupa-asiat

Kuultiin katsaus OuluZonen ympäristölupatilanteesta Jarmo Pekkalan esittelemänä. Lisäksi käytiin läpi Nilsiän SM rallin ympäristöraportti, joka todettiin hyvin ja kattavasti laadituksi. Todettiin myös, että jatkossa radan tarkastusten yhteydessä tullaan keräämään suorituspaikkojen ympäristöluvat tarkastuspöytäkirjan liitteeksi. 

Muuta

Liiton www-sivuille päätettiin kerätä ja julkaista esimerkkejä ympäristölupahakemuksista jne. dokumenteista, jotka toimisivat apuna muille esim. ympäristölupaa laadittaessa. 

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään erikseen sovittavana ajankohtana 2016.

 

Olosuhdetyöryhmä
AKK-Motorsport ry

Design Mainostoimisto Ajaton Oy