Puhtaan urheilun puolesta - antidoping autourheilussa

10.4.2024

« Takaisin

Autourheilu on yksi monista urheilulajeista, jotka kuuluvat antidopingvalvonnan piiriin.


Suomen autourheilun kansallinen keskusliitto eli AKK on sitoutunut edistämään puhdasta ja tasapuolista urheilua. Tämä tarkoittaa, että myös autourheilijat ovat velvollisia noudattamaan antidopingsääntöjä.

AKK:n tavoitteena on vaalia puhdasta ja tasapuolista urheilua sekä taata kaikessa toiminnassaan jäsenille ja harrastajille oikeus reiluun ja puhtaaseen autourheilutoimintaan. Liiton antidopingohjelman perusta on selvä: dopingin käyttöä ei hyväksytä missään muodossa liikunnassa ja urheilussa.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Kaikki AKK:n alaiseen autourheilutoimintaan osallistuvat jäsenyhteisöt, seuratoimijat, huoltajat, ilmoittajat ja kilpailijat ovat sitoutuneet puhtaaseen urheiluun. Liiton toiminta- ja kilpailusäännöt velvoittavat heitä noudattamaan voimassa olevia antidopingsäännöstöjä.

Kaikkien lisenssinhaltijoiden on tunnettava autourheilun kansainväliset ja kansalliset säännöt sekä sitouduttava niiden noudattamiseen. Kilpailijalisenssin lunastaneiden tulee tarkistaa lääkityksensä KAMU-lääkehausta (SUEK, Suomen urheilun eettinen keskus) ja varmistaa, että se on sallittu autourheilussa. Lue tästä  AKK:n ohjeet mahdollisen erivapauden hakemiseksi.

Flying Finn Academyn valmennussopimuksessa urheilijat ja heihin liittyvät henkilöt, kuten huoltajat, mekaanikot ja ilmoittajat, sitoutuvat noudattamaan eettisiä säännöstöjä liiton valmennus- ja kilpailutoiminnassa. Tärkeimmät periaatteet ovat:

 

  1. Perehtymään ja noudattamaan Suomen ja Maailman antidopingsäännöstöjä
  2. Kaikenlainen kiellettyjä aineita ja menetelmiä urheilussa edistävä toiminta on rangaistavaa
  3. On muistettava, että lopulta urheilija on aina itse vastuussa

     

Suomen urheilun eettinen keskus varmistaa oikeuden reiluun kilpailuun

Suomen urheilun eettinen keskus on valtakunnallinen toimija, joka pitää huolta siitä, että jokaisella urheilijalla on oikeus osallistua reiluun kilpailuun. AKK sai harvinaisen tilaisuuden kurkistaa SUEK:n testauslaboratorioon, jonne tavallisesti ulkopuolisten pääsy on rajattu. Laboratoriossa tehdään korvaamatonta työtä puhtaan urheilun eteen varmistaen, että urheilijat kilpailevat tasavertaisin edellytyksin ja ilman kiellettyjä aineita.

Vierailu kasvatti ymmärrystä siitä, miten paljon SUEK ja sen edustajat panostavat puhtaan urheilun edistämiseen. He iloitsivat siitä, että urheilijoiden asenne on muuttunut myönteisemmäksi vuosien varrella ja lähes kaikki testattavista urheilijoista suhtautuu testauksiin myönteisesti. 

Samaan aikaan testausmenetelmät ja -laitteistot ovat kehittyneet huimasti. Laboratorion analytiikka voi erottaa niinkin pienen esineen pitoisuuden kuin 2.5 grammaa painavan sokeripalan olympiamittaisesta uima-altaasta. Tämä esimerkki osoittaa, miten tarkasti laitteet pystyvät mittaamaan jopa mikroskooppisen pieniä hiukkasia eri tilavuuksista.

Kiitos SUEK:lle arvokkaasta työstä, sillä jatkuva testaus mahdollistaa puhtaan, vastuullisen ja tasapuolisen urheilun toteutumisen.


Tutustu AKK:n antidopingohjelmaan täältä

 

Yhteystiedot

Katja Lindman

Viestintäpäällikkö

044 7360 325

katja.lindman@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy