Rallin Lajiryhmän kokous 10.3.2016

21.3.2016

« Takaisin

Paikalla olivat Markus Silfvast (pj.), Timo Rintakoski, Hanna Valonen, Merja Rauta, Toni Mäkinen ja Henrik Frank (esittelijä).

Kokouksessa perjantaina 10.3.2016 käsiteltiin seuraavia asioita:

SÄHKÖPOSTILLA KÄSITELTYJEN ASIOIDEN TOTEAMINEN

Nuorten luokan myöntäminen Jouko Sjöblom Oy Ralliin:

Lajiryhmän päätös: Hyväksyttiin nuorten luokan mukaanotto ko. Kilpailuun, perusteena kilpailun ajankohta suhteessa RSJM-osakilpailuihin.             

Lisärenkaiden käyttöönotto RSJM-sarjan toiseen osakilpailuun:

Lajiryhmän päätös: Ei hyväksytty lisärenkaiden käyttöönottoa kauden toisessa RSJM-osakilpailussa.

Xerox Rallin anomus nuorten luokan ajattamisesta:

Lajiryhmän päätös: Ei hyväksytty anomusta nuorten luokan mukaanotosta ko. Kilpailuun, perustuen kilpailun ajankohdasta suhteessa kauden neljänteen RSJM-osakilpailuun.

PALAUTE HALLITUKSELTA JA/TAI MUILTA LAJIRYHMILTÄ

Mahdollinen erivapaus ala-ikäisten kilpailemisesta muilla kuin V1600-luokan kalustolla:

Keskusteltiin asiasta ja mietittiin erilaisia vaihtoehtoja asian toteuttamiselle. Todettiin, että sääntöteknisesti asian toteuttaminen on hyvin hankalaa, lisäksi yksittäisten kilpailijoiden perusteella ei lähdetä tekemään sääntömuutoksia. Lisäksi todettiin että nuorten luokan nykyinen toimintamalli toimii varsin tyydyttävästi. Lisäksi palaute on positiivista.

Lajiryhmä kuitenkin selvittää mahdollisuuksia säännön muuttamiselle kaudelle 2017, niin että mahdollistettaisiin nuorten kuljettajien kilpaileminen ennakkotutustuttavissa kilpailuissa (mm. Ralli SM) tietyin ehdoin. Aikaisintaan sen vuoden alusta kun kilpailija täyttää 17-vuotta ja kilpailukalustona ainoastaan FIA R1 ja R2-luokitellut autot. Lisäksi mahdollisuus pitäisi aina anoa yksittäistapauksina AKK:n rallin lajiryhmältä kun kilpailijalla on osoittaa tarvittava kokemus ja osaamistaso.

Lajiryhmä ei voi nykyisellä tietotaidollaan ja nuorten luokan kokemuksella tehdä asiaan päätöstä, mutta asiaan halutaan konsultoida AKK:n valmennusryhmän valmentajia jotka tuntevat nuorten kuljettajien taustat ja osaamistason.

Lisäksi mietitään selkeät ehdot siirtymiseen nuotitettaviin kilpailuihin, sekä sääntötekniset raamit asian mahdolliselle toteutukselle. Lisäksi pyydetään lajipäällikön toimesta näkemys nuorten kilpailemiseen Rallissa FIA:sta sekä muiden maiden lajiliitoista. Lisäksi selvitetään Trafi:n linjaus koskien erivapauksia myöntää ajokortti ala-ikäiselle.

Asiaan palataan lajiryhmän seuraavassa kokouksessa.

LAJIRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Lajiryhmän toimintasuunnitelma:

keskusteltiin lajiryhmän toimintavuoden 2016 toimintasuunnitelmasta:

- Nuorten luokka ja sen kehitys

- Sarjojen seuranta

- Jalkautuminen kilpailuihin

- F-Rallisarja ja sen promootiotoiminta

- Lajiryhmätyön ja tiedonkulun tehostaminen

- Tulevaisuuden kilpailukalusto rallissa

- Lajipäällikön ja lajiryhmän välinen kommunikointi mahdollisissa erivapaustapauksissa

KALENTERI-ASIAT

Arvokilpailujen runkokalenteri 2017:

Todettiin että ensi kautta koskien eri sarjojen kilpailumäärät ovat vielä auki, ja ne päätetään myöhemmin. Näin ollen eri päivät ovat vielä ohjeellisia ja epävirallisia ja sarjoille voidaan määrittää enemmän päivämääriä kuin sarjassa on lopulta kilpailuja.

Järjestäjien tulee hakea kilpailut alustavasti näille päivämäärille.

Lajiryhmän päätös ja esitys AKK:n hallitukselle ja Ralli SM:n osalta Rallin sarjatyöryhmälle.

Ralli SM:

27.-28.1.2017

17.-18.2.2017

10.-11.3.2017

9.-10.6.2017

7.-8.7.2017

8.-9.9.2017

6.-7.10.2017

Lopullinen kilpailujen määrä annetaan Rallin Sarjatyöryhmän päätettäväksi.

RSJM:

21.1.2017

25.2.2017

20.5.2017

19.8.2017

16.9.2017

F-Rallisarja:

14.1.2017

4.2.2017

4.3.2017

27.5.2017

2.9.2017

30.9.2017

Mahdollisia päivämääriä HRT-osakilpailuille:

11.2.2017

(17.6.2017)

26.8.2017

23.9.2017

HRT-Osakilpailuja voidaan ajaa myös muina viikonloppuina järjestäjien hakemusten perusteella muiden sarjojen osakilpailujen kanssa, edellyttäen että muissa kilpailuissa ei ole Historic-luokkia. HRT-kalenterin rakentamisesta vastaa Historic- lajiryhmä.

MUUT ASIAT

F-Rallisarjan promoottorihaku

Todettiin että F-Rallisarjan uuden promoottorin hakua ei ole vielä toteutettu, koska ollaan haluttu todeta kuinka sarjan talvikausi käytännössä menee ja mitkä ovat ne painopisteet joita mahdolliselta promoottorilta odotetaan tulevaisuudessa.

Lajiryhmän päätös: Avataan promootiohaku toimikaudelle 2017-2018 1.4.2016 alkaen.

Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat asiat ja suunnitelmat tulevasta:

  • Hakijataho (yksityinen, yhdistys tai yritys)
  • Mikäli hakijana yritys/yhdistys, hakemuksessa tulee ilmetä ko. Tahon vastuuhenkilöt ja toiminnasta käytännössä vastaavat vastuuhenkilöt
  • Mikäli hakija on yritys/yhdistys, hakemuksessa esitettävä edellisen tilikauden tilinpäätös
  • Markkinointisuunnitelma
  • Viestintäsuunnitelma
  • Suunnitelma TV-toteutuksesta
  • Esitettävä 5 vuoden suunnitelma sarjan kehittämisestä

Hakemukset oltava toimitettu Rallin Lajipäällikölle 31.4.2016 mennessä.

KOKOUSAIKATAULU 2016

Seuraava kokous 13.5.2016 Salossa TeijoTalot-rallin yhteydessä.

3/16           elo-syyskuussa

4/16           loka-marraskuu

Design Mainostoimisto Ajaton Oy