Rallin lajiryhmän kokous 9.1.

15.1.2015

« Takaisin

Paikalla olivat Markus Silfvast (pj.), Timo Rintakoski, Hanna Valonen, Merja Rauta, Toni Mäkinen, Kimmo Halttunen ja Henrik Frank (esittelijä).

Kokouksessa perjantaina 9.1. käsiteltiin seuraavia asioita:

LAJIRYHMÄN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lajiryhmän jäsenten esittely
Lajiryhmän jäsenet sekä lajipäällikkö esitteli itsensä ja oman taustansa autourheilun ja rallin parissa. Esittelykierroksen aikana esille tulleita asioita:
- Ensinnäkin todettiin positiivisena asiana ryhmän ikärakenne sekä se, että rallin lajiryhmään ollaan saatu myös naisjäseniä
- Todettiin että nykyinen lajiryhmä omaa vankan autourheilukokemuksen, ja ennen kaikkea vankan kokemuksen rallista
- Lisäksi todettiin uusittu lajiryhmän kokoonpano on hyvä läpileikkaus rallin harrastajista, eli mukana on niin kilpailija- kuin toimitsija-osaamista laajasti
- Odotukset lajiryhmän tulevalle toimintakaudelle ovat suuret

Lajiryhmän jäsenten tavoitteet ja näkemykset lajiryhmätyöstä
- Tavoitteena viedä ralliautoilua eteenpäin positiiviseen suuntaan
- Kustannukset erittäin suurena haasteena
- Lajin suunnan kääntämistä uuteen nousuun, ja uusien harrastajien sitouttaminen
- Todettiin myös että vastuu lajiryhmällä on tulevalla toimintakaudella suuri, lajin hyvinvoinnin turvaamiseksi
- Keskusteltiin myös lajiryhmän päätöksenteosta, ja siitä että pyritään mahdollisimman hyvin keskustella asiat niin, että päätökset ovat mahdollisimman yksimielisiä
- Haasteena uusien harrastajien sitouttaminen lajiin niin kilpailijoina ja toimitsijoina
- Uudistukset ja muutokset pitää pohtia tarkkaan, ja perustellusti
- Muutoksia ei pidä tehdä vaan muuttamisen takia, vaan pitkällä tähtäimellä miettimällä niiden syytä, perustelut ja seuraukset
- Viranomaisyhteistyö liiton taholta ja käytäntöjen yhtenäistäminen
- Kustannustietojen selkeä julkituominen
- Aluevalvojan roolin uudistaminen ja selkeyttäminen
- Tuomariston puheenjohtajien raportointi ja sen kehittäminen (raporttipohja uusiksi)
- Lahjakkuuksien ja "nousevien kykyjen" löytäminen ja heidän urapolkunsa edistäminen
- Pimeät kilpailut, niiden nykymuotoinen rooli ja ennakkotutustumisen rajoitus
- Nopeuksien hallinta
- Yhteiskuntasuhteet kilpailujen tekemisen osalta suurin haaste (mm. ympäristö, turvallisuus, järjestyksenvalvonta)
- Reittien julkistaminen ja sen aiheuttamat ongelmat
- Asioissa huomioitava että se, jolla on "isoin ääni", ei välttämättä edusta koko harrastajakentän mielipidettä
- Rata SM-sarjaan mukaan tulevien 1600T-autojen tilanteen seuraaminen ja niiden mahdollisen mukaantulon rallisprint-kilpailuihin tutkiminen

Käytiin läpi lajiryhmän viestintäkäytännöt.
Todettiin että keskeneräisiä asioita ei julkaistu. Pidättäydytään myös yleisesti keskeneräisten asioiden julkisesta läpikäynnistä.

Lisäksi todettiin, että lajiryhmän jäsenet pidättäytyvät erilaisista foorumi- yms. keskusteluista lajiryhmätyön asioiden osalta. Lajiryhmä viestii asioista ainoastaan virallisten kanavien kautta (Pöytäkirjat, tiedotteet, liiton viralliset verkkosivut ja muut viralliset julkaisut).

Tiedonvälitys lajiryhmän sisällä
Käytiin läpi toimintatavat lajiryhmän sisäisen viestinnän osalta. Todettiin että välitetään tietoa mahdollisimman tehokkaasti lajiryhmän sisällä, ensisijaisesti sähköpostilla. Lajipäällikkö välittää myös tietoa lajiryhmälle asioista, jotka on tarpeellista saada lajiryhmän tietoon.

SÄÄNTÖASIAT

Nuorten luokan myöntämisperusteet ralli-kilpailuihin
Keskusteltiin nuorten luokan myöntämisperusteista, jotka on aikaisemmin linjattu aikaisemman lajiryhmän toimesta. Todettiin että aikaisemmin on päätetty, että nuorten luokka on ensisijaisesti mukana Rallin Suomen Juniorimestaruus-sarjan osakilpailuissa ja vain lajiryhmän myöntämissä valikoiduissa kansallisissa kilpailuissa.

Lajiryhmän päätös ja perustelu: Nuorten luokka on myös jatkossa automaattisesti mukana RSJM-osakilpailuissa sekä lajiryhmän myöntämissä kansallisissa- tai pienoisralleissa (ei F-Cup, HRT, Ralli SM-osakilpailuissa). Luokan mukaanotto anottava lajiryhmältä ennen turvatarkkailijan ensimmäistä ennakkokäyntiä. Lisäksi luokan myöntämisessä huomioidaan aina RSJM-osakilpailujen aikataulu, eli päällekkäisyyksiä tai liian lyhyttä väliä ko. sarjan osakilpailuin. Minimiväli sarjakilpailuun 2 viikkoa.

Lisämääräysten julkaisuaikataulu
Keskusteltiin perusteesta sille, miksi kilpailun ilmoittautumisen ollessa käynnissä ei julkaista lisämääräyksiä. Todettiin perusteluksi se, että säännöt pysyvät samana kaikille kilpailuun ilmoittautuneille kilpailijoille. Lisäksi asiaan vaikuttaa se, että sääntöjen muuttuessa, tieto menee kilpailijoille tasapuolisesti.

Keskusteltiin tilanteesta, jossa järjestäjän laatimat säännöt ovat inhimillisen virheen myötä väärin, ja tällöin sääntöjen korjaaminen on nykysäännöillä mahdotonta.
Lajiryhmän päätös: Pitäydytään nykysäännöissä, eli ilmoittautumisaikana ei julkaista lisämääräyksiä.

Uusittujen rallin Sääntöjen seuranta kauden aikana
Todettiin että sääntöjä seurataan alkuvuodesta mahdollisimman tehokkaasti, nyt kun käytössä on kokonaan uudet säännöt. Lisäksi todettiin, että lajipäällikkö toimittaa kilpailujen seurantaraportit (PJ ja turvatarkkailija) lajiryhmälle aina ne saatuaan. Näin ollen ryhmä pysyy tietoisena myös mahdollisista sääntökorjaus-ehdotuksista.

Suositus rallin luokkajaoksi kansallisiin ralleihin
Keskusteltiin vallitsevasta tilanteesta, jossa kilpailunjärjestäjien on haastava laatia omaan kilpailuunsa sopivat kilpailuluokat. Ongelmaksi todettiin se, että nykyään rallissa on käytössä erittäin monen erilaisen tekniikkasäännön mukaista kilpailukalustoa.
Lajiryhmän päätös: Todettiin että julkaistaan tekniikan kanssa yhteistyössä rakennettu malli mahdollisesta luokkajaosta. Malli julkaistaan materiaalipankissa.

KOULUTUKSET

Rallin päätoimitsijakoulutukset 2015
Keskusteltiin koulutustilanteesta, ja todettiin että tilanne on haastava, koska koulutukset joudutaan organisoimaan kokonaan uusiksi. Todettiin, että pyritään rakentamaan 2-3 kouluttajaryhmää, jolloin koulutuskuorma ei nouse liian suureksi, ja saadaan taattua koulutusten jatkuvuus. Ensimmäiset uudet päätoimitsijakoulutukset tavoitteena järjestää huhtikuussa 2015.

Lajiryhmän päätös: Ne toimitsijalisenssin haltijat, joiden lisenssi on mennyt vanhaksi 12/2014, saavat lisenssille 3 kuukautta jatkoaikaa, anomalla sen lajipäälliköltä. Lisenssin jatkoaika päättyy maaliskuun lopulla 2015. Lisenssin saa uudestaan voimaan käymällä päätoimitsijoiden kertauskoulutuksen huhtikuusta 2015 alkaen.

Kouluttajat
Todettiin, että tässä vaiheessa lajipäällikölle on ilmoittautunut alustavasti kuusi henkilöä, jotka ovat kiinnostuneita kouluttamaan. Henkilöt ovat:
Hanna Valonen, Heinola
Merja Rauta, Urjala
Jyrki Hapulahti, Riihimäki
Riikka Raatikainen, Jyväskylä
Kari Kukkamäki, Heinola
Juha Kukkonen, Sivikkala

Lajipäällikkö katsoo sopivan päivämäärän helmi-maaliskuulta 2015, jolloin alustavasti kouluttajiksi lupautuneet kutsutaan yhteen, ja tilaisuudessa suunnitellaan koulutuksen sisältö ja tuleva aikataulu ja muut koulutuksiin liittyvät yksityiskohdat.

Koulutusmateriaali
Lajiryhmän päätös: Koulutusmateriaalin laatii tulevat kouluttajat ja samalla laativat koulutuksen aikataulutuksen (1/2-päiväiset jne.) ja sisällön.

Rallin päätoimitsijalisenssit rallisprintissä
Lajiryhmän päätös ja esitys rallisprintin lajiryhmälle/hallitukselle: Esitetään että kauden 2016 alusta alkaen rallin päätoimitsijalisenssit käyvät myös Rallisprint-kilpailujen päätoimitsijatehtäviin.

KOKOUSAIKATAULU 2015

Kauden 2015 alustava kokousaikataulu:
2/15 1.4.2015 klo 15.00 Vantaalla
3/15 touko-kesäkuu
4/15 syyskuu
5/14 marraskuu

Lisätietoja ja palaute: lajipäällikkö Henrik Frank, 040 534 9977, henrik.frank@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy