Rallin sääntöihin merkittäviä muutoksia kaudelle 2019

18.10.2018

« Takaisin

AKK:n rallin lajiryhmä on työstänyt kauden 2018 aikana uusittua sääntökokonaisuutta, jolla ennen kaikkea kansallisen tason kilpailutoimintaa saataisiin seuroille helpommin toteutettavaksi sekä kustannustehokkaammaksi. 

Suurimmaksi ”ongelmakohdaksi” on todettu, että toistaiseksi perusvaatimukset ovat olleet lähes vastaavat, on sitten toteutettu SM-tason kilpailua, tai pienoisrallia. Tämä on osaltaan vaikuttanut seurojen halukkuuteen toteuttaa myös pienempiä tapahtumia, koska niiden mielekäs toteutus on ollut kieltämättä varsin haastavaa. Lisäksi riksi pienemmistä kilpailijamääristä on osaltaan lisännyt riskiä kilpailujen toteutukselle.

Muutoksilla halutaan myös aktivoida seurojen omaa innovointia sekä antaa mahdollisuus luoda juuri sellaisia tapahtumia, jotka palvelet seuran omaa toimintaa sekä kilpailijoiden toiveita. Lisäksi halutaan kannustaa toteuttamaan myös pienempiä kilpailutapahtumia, jotka tarjoavat oivan mahdollisuuden perustason rallitoiminnalle, ja jonka toteutukseen ei tarvita turhan raskasta organisaatiota.

Lopulliset säännöt on nyt hyväksytty AKK:n hallituksen toimesta, ja sen myötä ne on valmisteltu lopulliseen muotoonsa Autourheilun Sääntökirjaan, joka julkaistaan marraskuun alussa.

Rallia neljällä tasolla

Kaudesta 2019 kilpailut jaetaan neljään eri tasoon kilpailun arvon ja toteutustavan mukaisesti.

 1. SM-Rallit ja kansainväliset kilpailut
 2. Kansalliset arvokilpailut
 3. Rallit
 4. Harjoituskilpailut

Kahdella ensimmäisellä tasolla muutokset tulevalle kaudelle ovat verrattain pieniä nykyiseen, mutta merkittävimmät muutokset koskevat kolmannen tason kilpailuja. Tulevaisuudessa näitä tapahtumia ei jaotella enää kansallisiksi ralleiksi, pienoisralleiksi tai rallispecial-kilpailuiksi, vaan kaikkien yhteinen nimitys on ralli, jonka toteutustavan ja kokoluokan kilpailun järjestäjä itse määrittää.

Ennen seurakilpailuina tunnetut tapahtumat ovat jatkossa harjoituskilpailuja.

Toimitsijalisenssivaatimukset

Kauden 2019 alusta rallien eri tasoilla tärkeimmät toimitsijalisenssivaatimukset ovat seuraavat:

RALLI, TOIMITSIJALISENSSIVAATIMUKSET

1= 1. tason päätoimitsijalisenssi

2= 2. tason päätoimitsijalisenssi

P= Perustoimitsijalisenssi

KL = Kilpailijalisenssi

Tehtävä

SM-rallit ja kansainväliset kilpailut

Kansalliset arvokilpailut

Rallit

Harjoituskilpailut

Tuomariston pj

1

1

-

-

Tuomarit

1 (*2)

1 (2*)

-

-

Faktatuomarit

P/KL

P/KL

P/KL

-

Kilpailukonsultti

-

-

1

-

Kilpailunjohtaja

1

1

2

P/KL

Kilpailusihteeri

2

2

P/KL

-

Turvatarkkailija

1

1

-

-

Turvallisuusjohtaja

1

1

2

-

Ratamestari

2

2

P/KL

-

Turvallisuuspäällikkö, reitti

2

2

P/KL

P/KL

Reittijohtaja

1

2

2

-

Apulaiskilpailunjohtaja

2

2

2

-

Apulaisreittijohtaja

2

2

P/KL

-

Apulaisturvajohtaja

2

2

P/KL

-

Apulaisratamestari

P/KL

P/KL

P/KL

-

Kilpailijoiden yhdyshenkilö

P/KL

P/KL

P/KL

-

EK-päällikkö

P/KL

P/KL

P/KL

-

Johtokeskuksen päällikkö

P/KL

P/KL

P/KL

-

Kokonaisuudessaan toimitsijoiden lisenssivaatimustaulukko löytyy tulevasta sääntökirjasta.

AKK:n nimittämät toimihenkilöt eri tason ralleissa

Kahden korkeimman tason arvokilpailuihin lajiliitto AKK nimeää nykykäytännön mukaisesti turvatarkkailijan, tuomariston puheenjohtajan sekä sekä tuomarin. Näiden osalta vaatimukset pysyvät nykykäytännön mukaisina. 

Arvosarjojen ulkopuolisiin ralleihin ei enää nimetä erikseen turvatarkkailijaa tai tuomariston puheenjohtajaa, vaan näiden tehtävät korvaa kokonaan uusi toimitsijanimike, Kilpailukonsultti.

Kilpailukonsultin rooli on kokonaan uusi, ja se varmasti muotoutuu tulevaisuudessa sellaiseksi, joka palvelee parhaiten järjestäjiä. Tietyiltä osin voidaan todeta, että kilpailukonsultin tehtävä on osittain ”yhdistelmä” turvatarkkailijan ja tuomariston tehtävistä, mutta ennen kaikkea uuden nimikkeen tarkoitus on tarjota rallijärjestäjän käyttöön vankan kokemuksen omaavan henkilön ammattitaito ja osaaminen opastajana ja avustajana. Sitä kautta saadaan luotua mahdollisimman sujuva ja turvallinen kilpailutapahtuma. 

Arvokilpailujen ulkopuolisissa ralleissa ei ole käytössä enää tuomaristoa, joka osaltaan myös vapauttaa järjestäjän resursseja muihin kilpailun toteutuksen osa-alueisiin.

Keskeisimmät muutokset rallin sääntöihin kaudelle 2019

Tähän on kerätty keskeisimmät muutokset rallin sääntöihin kaudelle 2019. Tarkat sääntömuutokset löytyvät tulevasta sääntökirjasta, mutta toivottavasti näillä tiedoilla seurat ja rallien tekemisestä kiinnostuneet saavat yleiskuvan siitä, miten arvosarjojen ulkopuolisia kilpailuja voidaan lähteä tulevaisuuteen suunnittelemaan.

 • Kilpailujen jako neljään eri tasoon
 • Toimitsijalisenssivaatimusten uudistaminen
 • Arvosarjojen ulkopuolisissa kilpailuissa tuomaristosta luopuminen
 • Kilpailukonsultin palvelut arvosarjojen ulkopuolisiin kilpailuihin
 • Tutustumislisenssin käyttömahdollisuus miehistön toisella jäsenellä (arvosarjojen ulkopuoliset kilpailut)
 • Edelliseen viitaten, vain toisella miehistön jäsenistä tulee olla voimassaoleva kilpailijalisenssi (arvosarjojen ulkopuoliset kilpailut)
 • Mahdollisuus toteuttaa kilpailunaikainen suunnistus ilman tiekirjaa, hyväksikäyttäen maasto-opasteita, karttaa tai sähköisiä navigointijärjestelmiä (arvosarjojen ulkopuoliset kilpailut)
 • AT-asemien käytäntöjen muuttaminen, niin että esim. erikoiskokeen tulo AT:n ja lähdön voi yhdistää (arvosarjojen ulkopuoliset kilpailut)
 • Aikakorttikäytäntöjen toteutus vapaata (arvosarjojen ulkopuoliset kilpailut)
 • Ajanoton toteutus vapaa (arvosarjojen ulkopuoliset kilpailut)

Näiden muutosten lisäksi, kaudella 2019 otetaan käyttöön mahdollisten shikaanien lisäksi kaksi muuta mahdollistavaa vaihtoehtoa, jolla erikoiskokeen turvallista suorittamista voidaan lisätä:

 • Hidastusalue, jossa kilpailijoiden tulee hetkellisesti hiljentää vauhti tiettyyn määritettyyn nopeuteen
 • Pysäytysalue, jossa kilpailjoiden tulee määrätyllä alueella pysäyttää auton liike hetkellisesti, ja tämän jälkeen jatkaa kilpailun suorittamista normaalisti

Näillä muutoksilla pyritään ennen kaikkea helpottamaan järjestäjien työtä mahdollisten hidasteiden toteutuksessa. Näiden vaihtoehtoisten toteutustapojen mahdollistaminen ei kuitenkaan tarkoita, että hidasteiden käyttöä tietoisesti lisättäisiin nykyisestä, vaan edelleen ratamestareita kannustetaan etsimään rallikäyttöön mahdollisimman sopivia teitä niin, ettei niiden nopeudet nouse liikaa, ja sitä kautta aiheuta liiallisia turvallisuusriskejä.

Kaiken kaikkiaan näillä sääntömuutoksilla pyritään kannustamaan seuroja toteuttamaan erilaisia ja eri kokoisia kilpailutapahtumia niin, että ne palvelevat niin järjestäjiä, kuin kilpailijoita. Lajiryhmä haluaa kannustaa myös antamaan palautetta sääntömuutoksista, kun asioita on toteutettu käytännössä, jotta asioita voidaan mahdollisesti tarkentaa kaudella 2020.

Lisätiedot:

Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

Lajiryhmän puheenjohtaja Markus Silfvast, etunimi.sukunimi@gmail.com, 044-972 3805

Design Mainostoimisto Ajaton Oy