Rallin Sarjatyöryhmän kokous 2/16 14.6.2016

17.6.2016

« Takaisin

Rallin sarjatyöryhmän kokous 14.6.2016

Läsnä:       Mikael Korhonen         jäsen

                Teemu Asunmaa         jäsen

                Hannu Lehessaari       jäsen

                Riku Seppä                 jäsen

                Heikki Poranen           jäsen                                         

                Jari Jakonen               jäsen

                Jarkko Hosike             jäsen

                Pekka Föhr                 jäsen

                Jari Tuomisto              jäsen

                Jani Hämölä               jäsen

                Erkki ”Nortti” Lehtinen jäsen

                Henrik Frank              Lajipäällikkö

               Kai Tarkiainen            AKK Sports Oy

                Iiro Palmi                   AKK-Motorsport ry

                Markus Silfvast          Rallin Lajiryhmä

Kokouksessa käsiteltiin:

Osakilpailut ja niiden tilannekatsaus

Ajettujen osakilpailujen tilannekatsaus:

SM Vaakuna Ralli:

 • Kokonaisuus meni hyvin
 • Raviradalla n. 3000 katsojaa perjantai-iltana, joista 270 asiakastilaisuusvierasta
 • Todettiin että tapahtuma on tärkeä verkostoitumiskanava oman alueen yrittäjille
 • Paperityöt hyvät, mutta kisan aikataulussa ehkä hieman löysää tietyissä paikoissa, tietyissä paikoissa tiukkaa

Tahko SM-ralli:

 • Kilpailu saatiin ajettua
 • Järjestäjä-ohjeet saatiin vasta kisaviikon torstaina
 • Sää oli osittain huono, reitti pehmeni paikoin todella paljon
 • Ensikertaa kisan tekeminen aiheutti haasteita, että kaikki säännöt tuli huomioitua
 • Ei suuria ongelmia, pieniä ongelmia toki matkalla oli
 • Puitteet olivat hyvät ja talouskin oli positiivinen
 • Kilpailijoiden puolelta palaute hyvää ja eritoten reitti oli hyvä!

Enset Oy SM-Ralli:

 • Kilpailu järjestettiin ja ajettiin, järjestäjä tyytyväinen ja totesi että meni jopa suunniteltua paremmin
 • Palaute kilpailijoilta positiivista
 • Lisää ihmisiä tekemään, jotta varmuus toimintaan paranee
 • Reitti osittain nopeaa, pieniä muutoksia tulevaisuuteen
 • Yleisömäärä oli pieni pettymys
 • Markkinointiin pitää panostaa tulevaisuudessa
 • Taloudellisesti plussan puolella
 • ”Paras kesä SM-rallin reitti” kokonaisuutena

Tulevien osakilpailujen katsaus

Turku SM-ralli:

 • Reitti viranomaisten ”lupakierroksella”
 • Perjantaina ajetaan 3 erikoiskoetta, n. 20 kilometriä
 • Lauantaina 6 erikoiskoetta (2*3)
 • Kilpailun lähtöpaikka Forum Marinumin edustalla
 • N. 95 kilometriä erikoiskoetta

Pirelli-Ralli

 • Seuran 60-juhlakilpailu
 • Henri Toivosen muistokilpailu
 • Teivossa Henri Toivosen juhlanäyttely
 • Kilpailussa myös toinen Yleisö EK, toinen Valkeakosken keskustassa
 • Kilpailun reitti julkaistaan kokonaisuudessaan 15.7.
 • N. 120 kilometriä erikoiskoetta

Kilpailijakysely

Kilpailijakyselyn läpikäynti

Käytiin yleisesti läpi toteutettu kilpailijakysely ja sen tulokset. Tulokset on jaettu kaikille sarjatyöryhmän jäsenille sähköisesti ja jokainen on osaltaan tutustunut kyselyn tuloksiin jo ennen kokousta.

Todettiin että Sarjatyöryhmän puheenjohtaja Hannu Lehessaari on tehnyt mittavan työn kyselyn tulosten koostamisessa sekä tulosten ja taustojen avaamisessa. Sarjatyöryhmä lausui yhteiset kiitokset puheenjohtajalle asiaan käytetystä ajasta ja panoksesta.

Ralli SM 2017

SM Mestaruuksien määrä ja luokkajako

Keskusteltiin mestaruuksien määrästä. Tuotiin esille myös mahdollinen ”WRC-mestaruusmalli”, jossa kilpailtaisiin luokkamestaruuksien lisäksi myös ns. Yleiskilpailumestaruudesta.

Todettiin että Ralli SM:ssä ei ole perusteita tämän tyyppiselle yleismestaruudelle, vaan pitäydytään luokkamestaruuksissa.

Sarjatyöryhmä esitti ensisijaisesti huolen SM2- ja SM4-luokan tilanteesta, joissa kilpailijamäärät ovat olleet verrattain pieniä.

Todettiin että SM1- ja SM3-luokat ovat vitaaleja kilpailuluokkia, joihin tulee myös uutta kv-luokiteltua kalustoa. Näiden "nykyautojen" rinnalla pyritään jatkamaan kansallisin määräyksin vanhemman kaluston kilpailukykyistä mukanaoloa kyseisissä luokissa.

SM2- ja SM4-luokat mahdollistavat halvemman ja ikääntyneemmän kaluston, joka pohjautuu osin jo vanhentuneiden KV-luokitusten jatkamiseen ja kansallisin määräyksin tehtyihin muutoksiin joko kustannusten alentamisen tai kilpailukyvyn säilyttämisen suhteen.

Ainoa luokkajakoon liittyvä muutos josta keskusteltiin, on SM1-luokassa olevat WRC-autot vuoteen 2010. Esitettiin selkeästi huoli siitä, että autot ovat ominaisuuksiltaan ja suorituskyvyltään täysin eroavaisia muista ko. Luokan autoista. Vuonna 2017 mennään nykyisellä luokkajaolla, mutta päätettiin että WRC-autot luokiteltu 2002-2010 poistetaan luokasta SM1, ja siitä eteenpäin (kaudesta 2018 eteenpäin) ne ajavat ainoastaan Ralli SM-osakilpailuissa luokassa 7, kuten alun alkaen näiden autojen kohdalla on ollut tarkoituskin. Tekniikan lajipäällikkö totesi asiaan liittyen lisäksi, että näiden WRC -autojen sääntöjenmukaisuuden varmistaminen on ylivoimainen tehtävä.

Sarjatyöryhmän päätös ja perustelu: Edellä esitetyn perusteella päätettiin että luokkajako pidetään nykyisellään myös kaudella 2017-2018. WRC autoista vain WRC-02 jatkaa SM1 -luokassa, niitä uudemmat ajavat luokassa 7.

Keskusteltiin mahdollisuudesta ottaa F-Ryhmän autot mukaan Ralli SM-luokkaan. Aihetta oli taustoitettu SM-kilpailijakyselyn rinnalla tehdyllä Suomi Cupin luokan 5 kilpailijoille tehdyllä kyselyllä.

Vaihtoehtoina on että joko F-Ryhmän autot otettaisiin luokkaan SM4 tai sitten niille tehtäisiin oma luokkansa esimerkiksi ”SM5”.

Tehtyjen kyselyjen perusteella ei F-ryhmän mukaan ottaminen SM4 -luokkaan sen paremmin ilman mitään rajauksia kuin kuutiotilavuuden tai muunkaan perusteella rajattuina onnistu ilman, että enemmistö tai lopulta kaikki ovat tyytymättömiä ratkaisuun. Jos F-ryhmä olisi omana luokkanaan, pitäisi SC5 silti säilyttää, koska yli kolmannes luokan kilpailijoista ei halua kilpailla SM-luokissa ja maksaa siitä koituvaa kustannuslisää. Lisäksi SC5 kilpailijoiden vastausten perusteella on vähintään kyseenalaista, että ratkaisu toisi osakilpailuihin lisää kilpailijoita vaan pikemminkin päinvastoin vähentäisi niitä.

Sarjatyöryhmän päätös: Todettiin että F-Ryhmä on täysin kansallinen tekniikkasääntö, ja se halutaan pitää ennen kaikkea harrastetoimintana. F-Ryhmän autoilla on oma rallisarjansa (F-Rallisarja) ja Ralli SM:n yhteydessä omat luokkansa (Suomi Cup).

Päätettiin pitkäjänteisesti että F-Ryhmän autoja ei oteta mukaan Ralli SM-sarjaan SM-luokkiin. SM -luokissa kilpaillaan nimenomaan kv-tekniikkaryhmien mukaisilla tai niiden varaan selkeästi tukeutuvilla kansallisten tekniikkaryhmien kalustolla.

Ralli SM 2017 osakilpailujen valinta ja kalenteri

Keskusteltiin yleisesti Ralli SM-osakilpailujen hakemisesta, ja todettiin että tilanne on hankala, koska hakemuksia oli 2-3 enemmän kuin osakilpailupaikkoja. Muiden sarjojen osakilpailut on jo jaettu, joten nyt joudutaan tilanteeseen että osa järjestäjistä jää ilman rallia tai joutuvat toteuttamaan kansallisen kilpailun. Lisäksi hakemukset kohdistuivat samoille runkokalenteripäiville tai olivat ajankohtina, jotka kilpailijakyselyn perusteella olivat sarjan kannalta vähiten toivottuja.

Hakijoiden mahdollisuuksia järjestää kilpailunsa muuna kuin hakemuksensa mukaisena ajankohtana selvitettiin jo ennen kokousta. Kaksi tämänvuotista järjestäjää ilmoitti, että he voisivat pitää välivuoden, vetää henkeä ja maksaa ek-tekemisiä takaisin, jos saisivat järjestääkseen SM-osakilpailun vuonna 2018. Tämä käänsi vaikealta ja väistämättä pettymyksiin johtavalta näyttäneen tilanteen aivan toiseksi ja kalenteriin saatiin jopa poikkeuksellisen paljon eloa vuodelle 2017.

Todettiin että niille seuroilla, jotka nyt joustivat Ralli SM-osakilpailustaan kaudella 2017, on mahdollisuus tehdä sopimus osakilpailun järjestämisestä kaudelle 2018 jo tässä vaiheessa.

Jatkossa Ralli SM-osakilpailujen hakeminen ja kilpailujen päättäminen pitää toteuttaa ylivuotisena ja rakentaa sarjaa osittain sitäkin pidemmällä aikajänteellä, mikä mahdollistaa myös seurojen yhteenliittymien tai sarjan tekemän vuorottelun helpommin.

 Sarjatyöryhmän päätös ja esitys hallitukselle:

Tarjotaan seuroille, jotka olivat valmiit joustamaan hakemuksestaan ensi vuodelle ja pitämään 2017 välivuoden, järjestämispaikka kaudelle 2018.

Sarjatyöryhmän päätös ja esitys hallitukselle:

Osakilpailujärjestäjien edustajat poistuivat jääviyskysymykset huomioiden kokouksesta kun käsiteltiin kilpailukalenteria vuodelle 2017.

26.1.-28.1. Arctic Lapland Rally

17.-18.2.   SM Vaakuna Ralli

10.-11.3.   Tahko SM-ralli (1 pvä.)

19.-20.5.   Riihimäki-ralli (1. pvä.)

9.- 10.6.    SM OK Auto-Ralli (1. pvä.)

8.-9.9.       Uusikaupunki-Ralli (1. pvä.)

29.-30.      Tampere SM-ralli (finaali)

Sarja ajetaan niin, että kuudesta ensimmäisestä osakilpailusta kunkin kilpailijan viisi parasta tulosta lasketaan mukaan sarjapisteisiin ja lisäksi niihin lasketaan kaikkien osalta päätösosakilpailusta saadut pisteet eli sarjan rakenne on 5/6+F(inaali).

Sarjasäännöt 2017

Keskusteltiin myös lähtöjärjestyksestä, joka on herättänyt paljon keskustelua kauden aikana. Esitettiin vaihtoehtoa, että talvikauden osakilpailuissa aina 4-vetoiset lähtevät ensimmäisenä ja kesällä 2-vetoiset. Finaali-osakilpailuissa lähtee ensimmäisenä 4-vetoiset.

Tällainen menettely olisi kilpailijakyselyn perusteella tyydyttävä kompromissi.

Lisäksi keskusteltiin, että finaalissa kunkin luokan mitalimahdollisuuksia omaavat kilpailijat lähtisivät rallin ensimmäisinä autoina ja muut kilpailijat vasta näiden jälkeen.  

Ennakkorekisteröityminen

Todettiin että nykyinen ennakkorekisteröintimalli on hyvä, eli voit rekisteröityä koko sarjaan tai kilpailukohtaisesti. Pyritään jatkamaan samalla toimintamallilla kuin 2016.

Päätöksiä ei tehty, vaan asiat tulevat uudestaan esille, kun lopulliset sarjasäännöt tehdään syksyn aikana.

Lisätietoja ja palaute: lajipäällikkö Henrik Frank, 040 534 9977, henrik.frank@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy