Rattiputken kiinnittäminen driftingissä

12.1.2023

« Takaisin

Driftingin lajiryhmä on saanut harrastajilta yhteydenottoja rattiputken sääntöjen mukaisista kiinnityksistä. AKK:n ja FIA:n turvallisuusmääräykset eivät salli rattiakselin yms. kiinnikkeiden hitsaamista ns. omavalmisteiseen turvakaareen. Tämä sääntö löytyy AKK:n teknisistä säännöistä (Liite J).

www.autourheilu.fi » Säännöt » Tekniikka 

ja lisäksi teknisiä sääntöjä tarkentaa lajisääntöjen tekninen osa:

www.autourheilu.fi » Säännöt » Drifting

 

Teknisistä säännöistä:

8.3.2 Rakenne
Kun perusrakenne on päätetty tulee siihen lisätä kaikki pakolliset lisävahvistukset ja osat. Tähän rakenteeseen voi sitten sallitut lisärakenteet lisätä. Jos ei ole erikseen mainittu tai käytetä irrotettavia liitoksia art. 253.8.3.2.4., niin kaikkien osien ja vahvistuksien tulee olla yhtä putkea.

8.3.2.2.5 Poikittaistuet (Kuvat 253-26 ... 253-30) 
Kuvissa 253-26 ja 253-27 sallitun keskituen asennuskulma saa olla enintään 30 astetta pystysuorasta. Etukaarien poikittaistuki ei saa viedä tilaa kuljettajilta. Se voidaan sijoittaa mahdollisimman korkealle, mutta tuen alareuna ei saa yltää kojetaulun yläpuolelle. Autoissa, jotka on luokiteltu 1.1.2007 jälkeen, kyseistä tukea ei saa sijoittaa ohjausakselin alapuolelle.

 

Kuvan 253-29 poikittaistuki on sallittu lisärakenne, mutta kuvassa ei ole hitsattuna rattiakselin kiinnikkeitä, joten ne eivät kuulu tähän sallittuun lisärakenteeseen. Poikkeuksen tälle muodostaa luokitellut turvakehikot, joissa kehikon valmistaja on todistanut rakenteen kestävyyden ja todisteena tästä kyseiset kiinnikkeet on kuvattu myös luokitustodistuksessa. 

 

Huomioitava on myös, että turvakaariin ei saa porata reikiä, muutoin kuin sääntöjen sallimalla tavalla ja niiden sallimiin paikkoihin.

 

Luokittelemattoman kehikon hitsatut kiinnikkeet tulee poistaa kaarista ja korvata pantakiinnitteisillä kiinnikkeillä, jolloin kehikkoon ei tehdä pysyvää muutosta. Sama sääntö koskee takapaloseinän kiinnikkeitä. Ainoat säännön sallimat hitsatut kiinnikkeet ovat A- ja B-pilarin vahvikelaput koriin. 

Yhteystiedot

Teppo Laukkanen

Lajiyhteyshenkilö

044 030 3066

teppo.laukkanen@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy