Seuratiedote koskien jäsenmaksuja 2016

7.12.2015

« Takaisin

Olemme saaneet runsaasti palautetta koskien vuoden 2016 jäsenmaksuja. Palaute uudesta viestintä- ja mediakokonaisuudesta jäsenetuineen on ollut niin positiivista kuin kriittistäkin ja mm. tiedottamisen aikataulu sekä muutoksen vaikutukset pienempien seurojen talouteen ovat ymmärrettävästi nousseet keskusteluissa esiin.
 
Asian tiedottamisen aikataulu on ollut sidoksissa liittovaltuuston kokouksen 13.11. antamaan mandaattiin viedä viestintäuudistusta koskevia neuvotteluja eteenpäin. Tämän vuoksi uudistus päästiin julkaisemaan vasta joulukuun alussa. Tuleva lehtiuudistus ja viestintäkokonaisuus koetaan kuitenkin niin tärkeänä tulevaisuutta ajatellen, että käsillä oleva ainutlaatuinen tilaisuus haluttiin hyödyntää – tiedostaen edelleen myös tiukan aikataulun.
 
AKK:n hallitus on pitänyt ylimääräisen kokouksen 4.12. ja päättänyt jäsenmaksuja koskevasta toimintamallista, jonka tarkoituksena on helpottaa seurojen päätöksentekoa ja aikataulua sekä antaa aikaa seurojen talouden suunnittelulle.
 

Jäsenmaksut 2016

 
Henkilöjäsenmaksu aikuisjäsenet (15-vuotiaat ja yli) 19,70 €
Henkilöjäsenmaksu nuorisojäsenet (alle 15-vuotiaat) 0 €
Vuosimaksu 180 €
 

Toimintamalli jäsenmaksujen osalta 2016

 
KITIn kautta toimitettavien ja maksettavien jäsenmaksujen tilitysperusteena käytetään henkilöjäsenmaksujen osalta 12 € summaa aikuisjäseniltä ja 0 € nuorisojäseniltä (liiton osuudet).
 
Aikuisjäseniä koskevan henkilöjäsenmaksun tilityksessä käytettävän summan ja kokonaismaksun erotus (19,70 € – 12 €) eli 7,70 € per aikuisjäsen laskutetaan seuroilta erikseen kesäkuussa 2016.
 
Tämän toimintamallin myötä jäsenseurat pystyvät paremmin varautumaan tulevaan vuoteen jäsenmaksujen osalta. Myös mahdollisten ylimääräisten seurakokousten järjestämiselle jää näin enemmän aikaa, mikäli seura kokee sellaisen tarpeelliseksi.
 

Käytännön ohjeita seuroille

Tässä vielä muistilista toimenpiteistä.
 
1. Seurojen tulee tarkistaa jäsenhintansa ja mahdolliset muutostarpeet niihin.
 
2. Mikäli seuranne on jo päivittänyt hinnat KITI-järjestelmään, tulee tarvittaessa tehdä KITI:n hintojen korjaus päivittämällä ne uudelleen.
 
3. Jokaisen seuran tulee ilmoittaa liiton toimistoon (Anne Kärki, anne.karki@autourheilu.fi), kun seuran hinnat ovat KITI:n osalta kunnossa 2016 laskutusta varten. Tämä koskee myös niitä seuroja, jotka ovat jo päivittäneet hinnat KITI-järjestelmään.
 
4. Osa seuroista on jo ehtinyt pitää vuosikokouksensa, jossa päätetään seuran jäsenmaksuista. Suosittelemme ylimääräisen seurakokouksen pitämistä mikäli muutostarvetta seuran jäsenmaksuihin aiheutuu ja seura kokee sen tarpeelliseksi.
 
AKK-Motorsport ry

Lisätiedot:
Anssi Kannas, pääsihteeri, 0207 219 425, anssi.kannas@autourheilu.fi
Jani Backman, toimitusjohtaja, 0207 219 440, jani.backman@autourheilu.fi
KITI:n jäsenmaksuasioissa neuvoo Anne Kärki, 0207 219 430, anne.karki@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy