Tapaaminen FIA Rallin Historic EM-sarjaa ajaville kuljettajille 6.6.2018

18.6.2018

« Takaisin

AKK:n Historic Lajiryhmä järjesti tapaamisen kaikille FIA:n Rallin Historic EM-sarjasta kiinnostuneille kuljettajille keskiviikkona 6.6.2018.

Tilaisuudessa oli läsnä seuraavat henkilöt:

Juha Liukkonen

Paavo Virtanen

Harri Toivonen

Pentti Veikkanen

Risto Laine

Sverre Norrgård

Timo Jaakkola

Jukka Aromaa           

Ralf Pettersson

Antti Pellinen

Klaus Wilkman

Henrik Frank, lajipäällikkö

Tilaisuudessa käsiteltiin seuraavia asioita:

FIA:n JA AKK:n TOIMINTAMALLI JA ORGANISAATIORAKENNE

Esiteltiin FIA:n ja AKK:n toimintamalli, organisaatio sekä päätöksentekoprosessi. Samalla vastattiin tarvittaviin tarkentaviin kysymyksiin.

Todettiin yleisesti, että suomessa valittu tapa, jossa asioita viedään yleisesti eteenpäin keskitetysti lajiliiton toimesta, on ainoa oikea ja asioita eteenpäin vievä tapa toimia.

Todettiin myös, että FIA:n ja sen jäsenistön ulkopuoliset ryhmittymät eivät ole osa kansallisten- tai kansainvälisen lajiliiton päätöksentekoprosessia.

KAUDEN 2018 KILPAILUJEN PALAUTE

Todettiin yleisesti, että sarjasta on annettu myös positiivista palautetta. 

Todettiin että ”sarja on makea”, ja FIA tuo siihen uskottavuuden. Ennen kaikkea EM-arvo tuo sarjalle sen ison arvon, ja tämä nimenomaan FIA:n mahdollistamana.

ESITYKSET FIA HISTORC RALLIN SUB-KOMISSIOLLE

Keskusteltiin pitkään tällä hetkellä paljon puhuttavasta ongelmasta, koskien rallien ennakkotutustumista. Tällä hetkellä kulttuuri on varsin kirjavaa eri kilpailuissa, ja valitettavasti tietyissä kilpailuissa varsinkin paikalliset kuljettajat eivät noudata sääntöjen määrittämää ennakkotutustumisaikataulua.

Todettiin, että käytännössä ainoa aukoton tapa ennakkotutustumisajan valvonnan toteuttamiseen, on valvonnan toteutus seurantalaitteilla. Tutustumisajan ulkopuolella tapahtuman sääntöjen vastaisen ennakkotutustumisen valvonta on nykyisellään käytännössä mahdotonta.

Nostettiin esille vaihtoehdoksi, että nuotitus vapautettaisiin tietyksi ajanjaksoksi, eli ei esim. rajata erikoiskokeiden ajokertoja.

Todettiin, että yleisesti suomalaiset kilpailijat ovat huolestuneita tilanteesta.

Esitys FIA:n Rallin Historic Sub-kommissiolle: Esitetään, että tulevaisuudessa jokaisessa osakilpailussa ennakkotutustumisaika on määritelty samalla tavalla (kisakohtaiset erot huomioiden). Esimerkiksi niin, että ennakkotutustuminen aloitetaan aina kilpailuviikolla samana tiettynä päivänä, ja päättyy samana tiettynä päivänä (2 päivää). Tämän ajankohdan välillä, ennakkotutustuminen on vapaa. 

Pyydetään FIA:n ohjeistamaan osakilpailujen järjestäjiä, että tämän ajankohdan ulkopuolella tapahtuvaa ennakkotutustumista tulee valvoa ja velvoittaa järjestäjiä toimimaan asian edellyttämällä tavalla.

Ennakkotutustumisen aikana erikoiskokeen ajaminen rallin ajosuuntaa vastaan tulee kieltää, ja järjestäjiltä tulee vaatia selkeät ennakkotutustumisajan reitti-ohjeet (nuottiajan piirros)

Kilpailuista tulee myös vaatia aina yksi selkeä suuri reittikartta, johon piirrettävä kilpailun koko reitti (sekä tutustumisajan reitti, jos eroja kilpailun reittiin), ei ainoastaan erikoiskokeet. 

Esitys FIA:n Rallin Historic Sub-kommissiolle: Esitetään, että jatkossa ei kilpailujen säännöissä enää velvoiteta kilpailijaparia olemaan paikalla kilpailun katsastuksessa. Sääntö, jota ei valvota, on turha.

Esitys FIA:n Rallin Historic Sub-kommissiolle: Esitetään, että EM-sarjasta poistetaan rengasrajoitus (lukumäärä), ennen kaikkea turvallisuus ja kustannussyistä. Huomioitava se, että nykysäännöllä ei voi käyttää enää käytettyjä renkaita.

Esitys FIA:n Rallin Historic Sub-kommissiolle: Esitetään, että jokaisesta kilpailusta olisi kilpailijoiden mahdollista esittää palautetta esim. standardin kyselylomakkeen muodossa. Lisäksi kyselyiden tulokset käytäisiin aina läpi Sub-komission toimesta kokouksissa.

Kilpailuissa FIA:n toimihenkilöiden toiminta:

Keskusteltiin eri toimihenkilöiden rooleista kilpailupaikalla ja kilpailun aikana. Lisäksi käytiin läpi esim. vastalauseita koskeva prosessi, ja miten esim. epäkohtiin tulisi kilpailuissa puuttua ja toimia.

MUUT ASIAT

Keskusteltiin FIA:n luottamustoimissa olevien henkilöiden raportoinnista. Todettiin, että keskeneräisistä asioista ei anneta kirjallisia lausuntoja, mutta toki asioista voidaan keskustella epävirallisella tasolla. Toki yleisesti noudattaen FIA:n (ja AKK:n) ohjeistusta asioiden tiedottamisessa. 

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

Design Mainostoimisto Ajaton Oy