Tekniikan lajiryhmä tiedottaa

8.6.2017

« Takaisin

TEKNIIKKALAJIRYHMÄ TIEDOTTAA:

TEKNIIKKALAJIRYHMÄN KOKOUS 3-2017

Tekniikan lajiryhmä piti sääntökokouksensa 16.5.2017 Vantaalla. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

- V1600 luokan autojen punnitustavasta rallisprint kilpailuissa on tullut paljon palautetta tekniikan lajiryhmälle. Tekniikan lajiryhmä on ollut yhteydessä rallisprintin lajiryhmään, joka käsittelee omassa kokouksessaan lajisäännön muuttamista takaisin ryhmäsäännön mukaiseksi.

- Rallisprintin SS ryhmän autojen punnitus vuosimallin 2005 ja sitä uudempien autojen osalta on herättänyt kysymyksiä. Vuosimalli 2005 tarkoittaa sitä, että auton vuosimalli tai ensirekisteröintivuosi on 2005 tai sitä uudempi. Mikäli kilpailija haluaa käyttää painohyödyn, hänen tulee todistaa auton vuosimalli esimerkiksi maahantuojan todistuksella tai rekisteriotteella.

- Käsiteltiin pääkatsastajien raportit. Muistutetaan, että rallin säännöt kohta 16. kieltää kaikki mainokset lasipinnoilla lukuun ottamatta 10 cm korkuista mainosta tuulilasissa. Muistutetaan myös, että mitään ikkunaa ei voi muutenkaan peittää läpinäkymättömäksi (artikla 253.11. Ikkunat)

- Todettiin tarve Rallin SM kilpailuissa pääkatsastajan assistentille suorittamaan nykyautoihin liittyviä erityistarkastuksia kuten rajoitusventtiilien ja sinetöitävien osien tarkastuksia. Esitetään rallin lajiryhmälle ja Ralli SM sarjatyöryhmälle kyseisen vakanssin perustamista Ralli SM kilpailuihin.

- Tekniikan lajiryhmä on tilannut rakennelaskennan turvakehikoiden tuulilasipilarin vahvikeputkien erilaisille konstruktioille. Laskennan tarkoituksena on saada faktatietoa säännön vastaisesti asennettujen vahvikeputkien vaikutuksista kehikon lujuuteen ja tätä kautta selvittää mahdollisuutta vapauttaa asennusmääräyksiä kansallisella lisäyksellä turvallisuuden heikentymättä. Laskenta on laaja ja tästä syystä vielä kesken. Lajiryhmä käsittelee asian, kun saadaan tulokset analysoitaviksi.

- Keskusteltiin R-Lite autojen sääntöesityksestä ja tarkennettiin niitä joiltain osin. Todettiin, että näiden sääntöjen rakenne on rallin lajiryhmän toimeksiannon mukainen (harrasteryhmä). Lajiryhmä esitti säännöt hallituksen hyväksyttäviksi, joka hyväksyi säännöt.  Sääntödrafti on luettavissa Tekniikka -sivuilta kohdasta säännöt:

http://www.autourheilu.fi/site/assets/files/21521/r-lite_tekniikkasaantoluonnos_-_170517_ip.pdf

 

- Käsiteltiin F-rallisarjan kehitysryhmän esitykset koskien erinäisiä auton komponentteja F-ryhmään:

      Polykarbonaatti ikkunat ryhmä F

- Keskusteltiin ja hyväksyttiin lajiryhmän osalta polykarbonaatti ikkunoiden käyttö sivu- ja takalaseissa. Turvallisuuden vuoksi etusivuikkunoiden tulee olla tarvittaessa irrotettavissa ilman työkaluja molemmilta puolilta (että ulkopuolinen hätäapu on mahdollista ja jotta hätätilanteessa ikkunasta pääsee ulos). Tuulilasi tulee olla kerroslasia.

      Sequentaalivaihteisto ryhmä F

- Keskusteltiin asiasta ja esitettiin hallitukselle sequentaalivaihteiston hyväksyminen F-ryhmään. Samassa yhteydessä vapautettaisiin vaihteiden lukumäärä, koska sequentaalivaihteistot ovat pääsääntöisesti kuusivaihteisia. Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

      Lasikuituosat ryhmä F

- Keskusteltiin asiasta. Tekniikan lajiryhmä ei puolla lasikuituosien sallimista. Tehtyjen selvitysten perusteella on vain muutama automerkki, joissa on osien saantivaikeuksia. Osien laatukriteeristöä on äärimmäisen hankala toteuttaa eikä asian turvallisuusvaikutusta kyetä helposti tutkimaan. Myös lasikuituosien rajaus eri auton osiin tasapuolisesti eri automallien välillä olisi äärimmäisen hankalaa.

      Escortin korimuutokset (BDA) ryhmä F

- Keskusteltiin ja esitettiin hallitukselle erivapaus:

”Ryhmän F Ford Escortin korimuutokset sallitaan myös kardaanitunnelin takaosaan alueelle, joka rajoittuu maksimissaan 400mm takapaloseinästä eteenpäin ja korkeussuunnassa enintään 150mm alkuperäisestä rakenteesta ylöspäin.” Hallitus hyväksyi erivapauden.

- Keskusteltiin esityksestä nostaa Fin R 2WD maksimi kuutiotilavuus 2,5 litraan. Peruste: Mahdollistaisi BMW autojen osallistumisen ralli SM:n luokka SM 4: ään. Asia sai kannatusta tekniikan lajiryhmässä. Tämä hyväksyttiin tekniikan lajiryhmän osalta ja esitettiin hallitukselle. Hallitus hyväksyi esityksen.

- Keskusteltiin yleisellä tasolla FIN R 2WD ryhmän sääntöjen rakenteesta. Päätettiin esittää hallitukselle FIN R 2WD säännöt muutettavaksi soveltuvin osin FIN R 4WD ja A-ryhmän sääntöjen mukaiseksi. FIN R 2WD ryhmä on alun perin muokattu FIA N-ryhmän säännöistä. Tällä muutoksella FIN R 2WD ryhmä siirtyisi tietyiltä osin enemmän A-ryhmän suuntaan. Perusteena FIN R 2WD ryhmän mielenkiinnon kasvattaminen kilpailijamäärän lisäämiseksi. Hallitus hyväksyi esityksen.

- Tutkitaan mahdollisuutta yksinkertaistaa Ralli SM kilpailuiden kuristin ja polttoaineasiaa. Rallin sarjatyöryhmä on esittänyt, että kuhunkin ryhmään määritettäisiin vain yksi oma kuristinkokonsa eikä kuristimien koot enää vaihtelisi polttoaineiden mukaan. Lajipäällikkö hankkii tarvittavat lisätiedot kuristinsäännön muokkaamistarpeesta. Asia käsitellään tämän jälkeen sähköpostitse.

- Keskusteltiin istuinten kiinnittämisestä autoissa, joissa ei ole kardaanitunnelia. Esitettiin hallitukselle kansallinen lisäys istuimen kiinnitykselle näissä tapauksissa, kun autossa ei ole kardaanitunnelia mihin kiinnittää kuvan 253-65B mukainen poikkipalkki. Esitettiin hallitukselle sallituksi asentaa pystytuki auton keskilinjan puolelle ja kiinnitys tältä osin lattiaan. Asennuksesta laaditaan sääntöihin selventävä rakennekuva. Hallitus hyväksyi esityksen.

- Sääntökirjassa kauden aikana havaittuja virheitä korjataan ensi vuoden kirjaan. FIN R 4WD sallituista autoista poistetaan FIA:n RRC autot, koska niitä ei enää valmisteta eikä niitä ole ollut missään sarjassa ajamassa useaan vuoteen. V1600 säännöissä korjataan kohta 3. otsikko ”Rata SM-sarja” kuulumaan ”Rata-ajon arvokilpailut”.

Lisäksi kirjoitetaan Rallicrossin SuperCar säännöt uusiksi selkeämpään muotoon, että saadaan yhdet säännöt joilla ajetaan. Tarkoituksena ei ole muuttaa nykysääntöä, vain selkeyttää säännön kirjoitusasua.

Lisäksi sääntökirjaan lisätään R5 säännöt, jotka löytyvät tällä hetkellä ainoastaan AKK:n nettisivuilta.

 

- Seuraava tekniikan lajiryhmän kokous pidetään tiistaina 14.8.2017. Tuohon kokoukseen laaditaan sääntötekstit valmiiksi. Harrastajilta pyydetään pikaisia yhteydenottoja, jos huomataan sääntöesityksissä joitain kohtia, jotka vaativat lisäselvitystä tai tekstin hiontaa.

 

Kokouksen vakuudeksi

Iiro Palmi

Tekniikan lajipäällikkö, AKK-Motorsport ry

Sihteeri

Design Mainostoimisto Ajaton Oy