Tekniikan lajiryhmän kokous 4/2019, kokoustiedote

14.9.2019

« Takaisin

TEKNIIKAN lajiryhmä 4/2019                                    KOKOUSTIEDOTE

Tekniikan lajiryhmän sääntökokouksessa oli esillä seuraavat asiat:

Muilta lajiryhmiltä tulleet yhteydenotot:

-Rallin lajiryhmä esitti tekniikan lajiryhmälle vierasmoottorisäännön valmistelutyön aloittamista viipymättä, ja että säännöt pitäisi saada voimaan jo kaudelle 2020. Lisäksi rallin lajiryhmä pyysi valmisteltavaksi säännön kuituosien käytön sallimiseksi myös jo kaudelle 2020.

TLR suhtautuu edelleen myönteisesti rallin lajiryhmän molempiin esityksiin, mutta aikataulutus siten, että sääntö tulisi voimaan jo 2020 ei ole AKK:n strategian mukainen. TLR pitää tärkeänä, että kaikilla harrastajilla on riittävästi aikaa reagoida tuleviin sääntömuutoksiin. Sääntömuutoksessa tulee myös huomioida, että nykysäännön mukaisilla autoilla harrastaminen säilyy mielekkäänä ja kilpailukykyisenä. Missään nimessä sääntöjen muuttaminen ei saa vaikuttaa negatiivisesti nykyisiin autoihin.

TLR tutkii parhaillaan tämän asian tiimoilta mahdollisuutta laatia suurempi sääntökokonaisuus kansallisten ryhmien osalta. TLR on jo aloittanut sääntöuudistuksen tarkastelun ja tulee julkaisemaan vielä tämän vuoden puolella ajatuksia siitä, miten sääntö laadittaisiin. Päämääränä, että sääntöuudistus esitetään AKK:n strategian mukaisesti hallitukselle kesäkuussa 2020 ja säännön voimaantulo olisi 2021.

 

- Rallicross lajiryhmä pyysi tekniikan lajiryhmää tekemään tekniset säännöt FinRX Historic rallicross luokalle (KRC5 Historic-luokan ikäkaudet G1-J2). rallicrossin lajiryhmä suositteli seuraamaan Ruotsin Historic rallicross sääntöjä.

Tekniikan lajiryhmä käsitteli asiaa ja totesi, että tällä pohjatiedolla tekniikkasääntöjen laatiminen on haasteellista. Tekniikan lajiryhmä päätyi pyytämään lisätietoja mitä halutaan ja millä aikataululla. Rallicrossin lajiryhmä pyytää autoja ikäkausille 1968-1990. Ruotsin historic säännöt sallii autot rajoitetusti 1974 saakka. Tämä kohta on jo hyvin määräävä eroavaisuus Ruotsin sääntöihin nähden.

TLR ehdottaa, että rallicrossin lajiryhmä on yhteydessä kilpailijoihin ja tiedustelee, millaisia autoja olisi tulossa kilpailuihin. Helpoin tapa muodostaa säännöt olisi historicin sijaan laatia esimerkiksi Retro luokan säännöt, joissa autot rakennettaisiin kyseisen auton ikäkauden mukaisilla rallicrossin tekniikkasäännöillä. Pakolliset turvallisuusvarusteet tulee pohtia erikseen.

 

- Rata-ajon lajiryhmä pyysi tekniikan lajiryhmää kiinnittämään huomiota V1600 autojen valosääntöön. Tekniikan lajiryhmä myöntää, että sääntökirjan teksti on epäselvä siltä osin, milloin auton valoja saa peittää, poistaa tai poistaa käytöstä. Teksti muutetaan selkeämmäksi.

 

- JM-Lajiryhmä esitti tekniikan lajiryhmälle JM painotteista katsastajakoulutusta. Tekniikan lajiryhmä tunnistaa ongelman ja suhtautuu myönteisesti koulutuksen järjestämiseen. Tekniikan lajiryhmä tekee koulutusmateriaalin yhteistyössä JM-lajiryhmän kanssa ja koulutukset pidetään Etelä-, Keski-, ja Pohjois-Suomessa. Koulutuksen ajankohdaksi esitetään maaliskuuta 2020. JM lajiryhmältä odotetaan paikka ja avustaminen mm esimerkkiauton hankinnassa.

 

- Tekniikan lajiryhmä on käsitellyt viime kokouksen jälkeen 17 arvokilpailun pääkatsastajien raportit. Raportit merkittiin tiedoksi.

 

- Historic lajiryhmä on esittänyt historic kilpailuun harrasteajoon luokan, missä ei oteta aikaa. Kyseiseen luokkaan hyväksytään historic ikäkauden autot, joissa on harrastepassi. Turvavarusteet kuten rallin kategorioissa 3 ja 4. TLR puoltaa historic lajiryhmän esitystä.

 

Sääntöasiat:

- Rallicross sääntöuudistus. Lajiryhmä päätti esittää hallitukselle sääntöuudistuksen kesäkuun esityksen mukaisena. Painoista ja akselipainoista on kerätty dataa tämän vuoden kilpailuissa. Painojen muuttaminen on iso asia ja siksi painosääntöä ei muuteta vielä vuodelle 2020. Kerätty data analysoidaan huolellisesti ja selvitetään myös Skandinaviassa olevien uusien akselipainosääntöjen vaikutukset autoihin ja kilpailutapahtumiin. Harrastajat otetaan vielä mukaan keskusteluun ennen päätöksen tekoa.

 

- Tekniikan lajiryhmä yhtyi rallisprintin lajiryhmän esitykseen siitä, että SS-ryhmän painot rallisprint- ja jääratakilpailuissa sisältää kuljettajan painon.

 

-Kameran sijoittaminen ja kiinnittäminen autoon puhuttaa edelleen. Sijoittamisesta ei ole ollut selkeää sääntöä. Lajiryhmä päätyi ottamaan käyttöön kansainvälisissä kilpailussa olevan säännön: ”Sisäkamera tulee sijoittaa joko istuimien takapuolelle tai kojelaudan takimmaisen osan ja tuulilasin yläreunan määrittämän tason etupuolelle.” Tällä halutaan selventää sitä, ettei kamera tai mikään muukaan varuste saa sijaita istuinten välissä tai kuljettajien välittömässä läheisyydessä.

Kameroiden kiinnityksessä yleisesti ottaen ns vaijerisääntö on parantanut kameroiden kiinnityksiä ja niiden irtoaminen ajon aikana tuntuisi vähentyneen. Lajiryhmä ymmärtää harmituksen heidän osalta, jotka käyttävät ammattimaisia kiinnikkeitä, jolloin kameran irtoamisen riski on minimaalinen. Mutta koska ammattimaisen kiinnikkeen määrittäminen on kovin hankala tehtävä, lajiryhmä päätyi lopulta jättämään säännön kiinnityksen varmistamisen osalta ennalleen. Lajiryhmä haluaa myös muistuttaa, että kiinnityksen varmistamista ei tule unohtaa myöskään muiden osien kuin kameroiden osalta, vaikkei niille varsinaisesti omaa sääntöä olekaan. Esimerkiksi tablet tietokoneen käyttö kartanlukijan apuvälineenä on yleistynyt. Tablet saattaa painaa kilon ja sen varmistaminen on erittäin tärkeää, ettei se kolaritilanteissa pääse irti ja vahingoita kuljettajia.

 

- Melumittaus suoritetaan yhä useammissa kilpailuissa mikä onkin tärkeää, että täytämme yhteiskunnan odotukset ympäristövastuullisuuden suhteen. Valitettavasti melumittauksien suoritus ja myös varusteiden laatu vaihtelee melko paljon eri kilpailuiden välillä. Mittausympäristöllä on tutkimuksissa todettu olevan hyvin pieni vaikutus mittaustulokseen, mutta mittarilla voi olla suurikin vaikutus, mikäli se ei ole laadukas tai sen näyttämää ei ole tarkistettu. Mittarille asetetaan nyt minimivaatimus (luokka 2) ja arvokilpailuihin myös kalibrointi / tarkistus velvollisuus. Mittarin virallinen kalibrointi on kuitenkin erittäin kallista ja siksi varsin harva kilpailuissa käytetty mittari on kalibroinnissa käynyt. Tämä on tietysti kilpailijan oikeusturvan vuoksi huono asia. Tekniikan lajiryhmä päätyi siihen, että arvokilpailuissa melumittarin tulee olla joko kalibroitu tai AKK:n tarkistama. AKK:n tarkistus suoritetaan vertaamalla mittaria AKK:n virallisesti kalibroidulla äänilähteellä. Tällä saavutetaan riittävä laatu ja kustannus on murto-osa virallisesta kalibroinnista. AKK antaa tarkistuksesta todistuksen, vaihtaa aina pariston ja sinetöi mittarin. Kyseisellä sääntömuutoksella mahdollistetaan edullisemmat vaihtoehtoiset kustannukset järjestäjille samalla varmistaen mittalaitteen laatu.

Joka tapauksessa kilpailussa käytettävä mittari tulee aina olemaan virallinen määräävä mittari kyseisessä kilpailussa.

 

- Lajiryhmä velvoitti myös lajipäällikön käymään FIA:n kansainväliset sääntömuutokset läpi ja lisäämään nuo muutokset myös suomenkielisiin käännöksiin FIA:n säännöistä.

 

Läjiryhmälle saapuneet kirjeet:

- Polttoainesäiliön sääntötekstin tarkennuspyyntö

Sääntö poltoainesäiliön kiinnittämisestä tulee muuttumaan vuodelle 2020. Nykyinen teksti ei kuitenkaan huomioi FIA FT3 pystysäiliöitä, joiden kiinnittäminen ei ole mahdollista esitetyn sääntöuudistuksen mukaisesti. Lajiryhmä päätti muuttaa sääntötekstiä siten, että se huomioi hyväksyttyjen säiliöiden valmistajan suunnitteleman kiinnityksen.

Toinen yhteydenotto koski alkuperäistä säiliötä alkuperäisellä paikalla. Muokataan sääntöä siten, että tällöin ei lisäkiinnityksiä tarvita.

 

- V1600 puskurit sääntömuutosesitys

Esiitettiin muutosta, mikä olisi mahdollistanut saman automallin eri puskuriversioiden käytön ristiin. Lajiryhmä totesi, että sääntö mahdollistaa jo nyt identtisten tarvikeosien käytön. Puskurin mallin muuttamista lajiryhmä ei puolla, koska lajin hengen mukaisesti autojen tulee perustua vakioautoon.

 

-FIN R 4WD sääntömuutosesitys S2000 autojen osalta: Moottori, vaihteisto, lasit, ovet

Esitettiin sääntömuutosta, jolla vapautettaisiin FIN R 4WD ryhmässä ajavien S2000 autojen alkuperäisten osien käyttöä FIN F 4WD sääntöjen mukaiseksi.

Lajiryhmä tutkii parhaillaan tämänkin asian tiimoilta mahdollisuutta laatia suurempi sääntökokonaisuus. TLR on jo aloittanut sääntöuudistuksen tarkastelun ja tulee julkaisemaan vielä tämän vuoden puolella ajatuksia siitä, miten sääntö laadittaisiin. Päämääränä, että sääntöuudistus esitetään haalitukselle kesäkuussa 2020 ja säännön voimaantulo 2021.

 

- Kirje sääntömuutoksista SRC sääntöihin

Lajiryhmä käsitteli tämän asiat rallicrossin sääntöuudistuksen yhteydessä. Kirjeessä esille otettuja asioita, kuten akselipainoja käsitellään vielä harrastajien kanssa ennen päätöksen tekoa.

 

- Valomainos heijastettuna lasipinnalle

Kysyttiin lajiryhmän tulkintaa sääntöön mainoksista lasipinnoilla tapauksessa, milloin se heijastettaisiin projektorilla lasipinnalle näkyviin.

Lajiryhmä toteaa, että tällä hetkellä sääntö kieltää mainokset lasipinnoilla erittelemättä miten se siihen liimataan tai heijastetaan.

 

Lancia Montecarlo / Lancia 037 rallisprint

Tiedusteltiin Lancia Montecarlo -auton muuttamisesta Lancia 037 malliseksi rallisprint käyttöön. Lajiryhmä toteaa, että sääntö ei estä muokkaamasta Lancia Montecarlosta 037 mallista, kunhan autosta tulee idettinen säännöissä vaadituilta osin 037 mallin kanssa.

 

Super1600 rallicrossluokka

Esitettiin Super1600 säännön mukaisille autoille luokkaa rallicrossiin. Lajiryhmä toteaa, että kyseisten Super1600 autojen käyttö on jo nyt mahdollista autokrossiluokassa kv-sääntöjen mukaisina. Myös vanhentuneet luokitukset kelpaavat. Omaa luokkaa voi miettiä, kun autoja saadaan tarpeeksi mukaan.

 

- SS-ryhmä: alkuperäisen polttoainesäiliön modifiointi

Tiedusteltiin yksilöidyn muutoksen säännönmukaisuutta SS ryhmän auton polttoainesäiliöön. Lajiryhmä toteaa, että koska kyseisessä tapauksessa ei modifioida itse säiliötä, vaan polttoainepumpun kantta, se on sallittu F-ryhmän sääntöjen mukaisesti. On kuitenkin huomioitava, että SS ryhmässä vaaditaan turvallisuuspolttoainesäiliö, mikäli auton katsastuskortti on myönnetty 1.1.2015 tai sen jälkeen.

 

- SS-ryhmä: Korirakenteen muutokset

Tiedusteltiin SS ryhmän korirakenteen muutoksien osalta sääntötulkintaa. Lajiryhmä totesi, että sääntö on tältä osin epäselvä. lajipäällikkö muokkaa sääntöä selkeämmin ymmärrettäväksi. Asia käsitellään sähköpostitse sääntöjen käsittelyn yhteydessä.

 

- Keskipinta Oy nastarenkaan luokituspyyntö

Lajiryhmä käsitteli luokituspyynnön ja hyväksyi Keskipinta Oy:n tekemä nastarenkaan luokituspyynnön Black Rocket BR 110 renkaalle luokituspyynnön mukaisena.

 

Muut asiat:

N5 Rally car (Espanjan sääntö)

Esitettiin, että N5 rally car otettaisiin uutena ryhmänä käyttöön Suomessa. Lajiryhmä  haluaa lisätietoa luokan tarpeellisuudesta rallin lajiryhmältä. Luokkia ei tulisi olla määrättömästi. Tekniikan lajiryhmän mielestä N5 autot tulisi säilyttää ”Espanjan” säännön mukaisina, jolloin ainoastaan tarvitaan sääntöjen käännös. TLR suosittelee autojen ensiesiintymistä ensin luokassa 7 SM-rallien yhteydessä, jolla nähtäisiin näiden autojen oikea suorituskyky.

 

Tekniikan koulutukset

Keskusteltiin siitä, että tekniikan koulutuksista ei monien alueiden osalta ole saatavissa tietoa riittävän aikaisessa vaiheessa. Lajiryhmä esittää alueille keskitettyä tekniikan koulutuskalenteria. Tällä pyrittäisiin siihen, että koulutukset jakaantuisivat tasaisemmin vuoden mittaan ja toisaalta saataisiin tiedotettua koulutuksista paremmin. Lajipäällikkö laatii esityksen ja toimittaa sen alueiden koulutusvastaaville hyväksyttäväksi / muokattavaksi.

 

Teknikkakouluttajien koulutus

Tekniikkakouluttajien koulutus pidetään 28. – 29.3.2020. Paikka vielä avoin. Samalla tiedustellaan alueilta, säilyvätkö tekniikkakouluttajat samoina vai tuleeko muutoksia henkilöihin.

 

Tekniikan lajipäivä

Tämän vuoden Tekniikan lajipäivä pidetään lauantaina 23.11.2019, paikka vielä selvityksessä, mutta Turun alueella. Tilaisuudesta ilmoitetaan tarkemmin AKK:n sivuilla ja tekniikkatiedotteessa. Pääkatsastajien neuvottelupäivä pidetään samassa paikassa sunnuntaina 24.11.2019.

 

Sääntökokousten rakenne

Keskusteltiin sääntökokousten rakenteesta. Toiset lajiryhmän kokouksista ovat esityslistoiltaan toistuvasti todella pitkiä ja tästä syystä kokouspäivästä matkoineen tulee todella pitkä. Ensi vuoden kokousaikataulua laadittaessa tulee tämä ottaa huomioon ja tehdä ainakin elokuun kokouksesta kaksipäiväinen.

 

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 1.11.2019. Asiat joita harrastajat haluavat tekniikan lajiryhmän käsittelen tässä kokuksessa tulee jättää tekniikan lajipäällikölle 18.10 mennessä osoitteella iiro.palmi@autourheilu.fi

 

Lisätietoja tarvittaessa antaa lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi

 

Tekniikan lajiryhmä

Design Mainostoimisto Ajaton Oy