Tekniikkalajiryhmän kokous 1-2016

20.1.2016

« Takaisin

Tekniikkalajiryhmän kokous 1-2016

Tekniikkalajiryhmän kokous 1-2016

Paikka: AKK-Motorsport ry, Vantaa

Tekniikkalajiryhmä käsitteli kokouksessaan 12.1.2016 seuraavia asioita:

 

1. Olosuhdetyöryhmän puheenjohtaja Paavo Aaltonen esitteli ympäristöasioiden vaikutusta eri ratojen sijoituspaikkalupiin. Melu on yksi suurimmista ongelmista. Todettiin, että katsastuksissa pitää uskaltaa noudattaa sääntöä, eikä antaa ylisuuria toleransseja mittaustavalle. Tällä varmistamme jatkuvuuden jatkuvasti kovenevissa ympäristöpaineissa.

2. Keskusteltiin tekniikkakoulutuksista. Julistetaan piakkoin haku päätoimitsijakouluttajien löytämiseksi. Todettiin tarve keskittää koulutusta siten, että päätoimitsijoita kouluttaa harvempi henkilö koulutuksen saamiseksi yhtenäisemmäksi. Perustoimitsijataso säilytetään muuten nykyisellään, mutta koulutustarve myös perustoimitsijakouluttajille on tarpeellinen.

3. Keskusteltiin Turvakehikkovaatimuksista. Todettiin, ettei kansainvälinen sääntö huomioi vanhemman auton rakentamista kilpailukäyttöön. Uusissa V1600 –luokan autoissa ja kansallisen luokituksen autoissa vaaditaan jo nyt passitushetken viimeisimmät rakenteet turvakehikkoon. Sama tarve olisi kaikkiin luokkiin. Seuraavaan kokoukseen mennessä selvitetään vaikutukset, jos kaikissa kansallisten luokkien autoissa katsastuskorttipäivämäärä luettaisiin turvakehikon osalta luokituspäivämääräksi. Tämä tulisi voimaan autoille, joiden katsastuskortti olisi myönnetty 1.1.2017 jälkeen.

4. Todettiin, että sääntökirjan taulukossa on joitain virheitä sen suhteen, mitkä autot ovat kelvollisia F-ryhmään. Lajipäällikkö tutkii ja korjaa taulukon seuraavaan kokoukseen mennessä.

5. Päätettiin esittää hallitukselle FIN R2WD, FIN N4WD ja FIN R4WD autojen helmalevikkeiden materiaalin vapauttamista, kunhan muoto säilyy alkuperäisenä. Sääntö sallii jo nyt poistamisen.

6. Kysymys Autokrossin sekventaalivaihteiston sallimisesta päätettiin siirtää rallikrossin lajiryhmälle, jotka voivat selvittää harrastajakyselyn tarpeellisuutta asiasta.

7. Pyörännapojen alapuolisilla ilmanohjaimilla tarkoitetaan spoileria. Moottorin imuilman saa johtaa putkilla, mutta moottoritilan jäähdytystä ei ole sallittu tehtäväksi erillisillä putkilla.

8. Keskusteltiin Drifting autojen kattomateriaalin muuttamisesta komposiittimateriaaliin. Drifting –lajiryhmälle suositellaan yleisesti keskustelua sääntömuutostarpeista, jotta säännöt olisivat yhteneväiset lähialueiden kanssa ja näin mahdollistaisi kilpailemisen yli rajojen. Tekniikkalajiryhmä on valmis auttamaan sääntöjen teossa, kunhan tiedetään mitä halutaan.

9. Muokattiin uuden V1600 passin rakennetta edellisestä. Passipohjaa vielä vähän muokataan jonka jälkeen lajipäällikkö toimittaa sen tekniikan materiaaleihin kaikkien saataville.

10. V1600 Rata SM:ään osallistuvat autot tulee sääntöjen mukaan passittaa uudelle passipohjalle. Tämän tekee V1600 –passittaja, joka samalla tarkastaa auton. Nimitettiin V1600-passittajiksi Olli Toivonen (Lahti), Timo Brilli (Muuruvesi), Ari Saxberg (Jyväskylä) sekä Markku Suvanto (Turku). Rata SM:ään osallistuvia kehotetaan olemaan passittajiin yhteydessä hyvissä ajoin ennen kauden alkua.

11. Tekniikan lajiryhmä piti yhteispalaverin ratalajiryhmän kanssa 7.1.2016 Jyväskylässä. Tässä palaverissa sovittiin, että nykyisistä katsastajista voidaan nimetä osa eri ryhmien asiantuntijoiksi, mutta nämä edelleen toimivat yhden pääkatsastajan alaisuudessa. Lisäksi sovittiin, että Porsche Club kerää sisäisesti tietoja autoista ja niiden kehikoista, jotka Olli Toivonen koostaa seuraavaan kokoukseen. Tämä tehdään eri ikäisten autojen kehikkomääräysten selvittämiseksi.

12. V1600 –autojen polttoainelinjojen vapauttamiselle ei nähty tarvetta, koska niiden suojaaminen alkuperäisellä paikalla on sallittu eikä sille ole asetettu rajoitteita.

13. Keskusteltiin sähkö- ja hybridiautoista ja niiden sääntöjenmukaisuudesta. Todettiin etteivät nämä autot ole tällä hetkellä sääntöjemme sallimia, mutta asian ajankohtaisuutta tutkitaan. Todettiin, että tämä muutos tulee olemaan suuri ja tulee vaatimaan laajan pohdinnan. 

Lisätietoja antaa lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi

 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy