Uusi V1600 passipohja viimein saatavilla tekniikan materiaaleissa

22.2.2016

« Takaisin

Erinäisistä syistä passipohjan valmistuminen on viivästynyt, mutta nyt se on saatavilla tekniikan materiaaleista täältä.

Hae passipohja (V1600 passipohja 2016.pdf)  ja täytä se sähköisesti kaikilta osin. Kuvat täytetään samasta paikasta löytyvään kuvaliitteeseen (V1600 passipohja – kuvaliite. doc) , josta AKK siirtää kuvat sitten passipohjaan.

Samassa osoitteessa löytyy myös TÄYTTÖOHJEET (V1600 passipohjan ja kuvaliitteen täyttöohje 2016.pdf) . Lue ne huolellisesti ja täytä passipohja ja kuvaliite niiden mukaisesti.

Mikäli osallistut Rata SM –luokkaan, autosi passin tulee olla tätä uutta mallia. Rata SM –luokkaan osallistuvat autot tarkastetaan ennen kauden alkua V1600 –passittajien toimesta, yhteystiedot täältä. Passipohja tulee olla täytettynä ja tarvittavat todisteet / dokumentit saatavilla, kun auto tarkistetaan. V1600 –passittaja tarkistaa auton ja ottaa tarvittavat kuvat kuvaliitteeseen. Huomaa, että auton tulee saada nostettua ylös sen verran, että kuvat akselistoista ja jarruista voidaan ottaa. V-1600 -passittajan tarkistus tarvitaan VAIN RATA SM –luokan autoille, ei muille.

Kaikissa muissa kilpailuissa käytetään sitä passia mikä autolla tällä hetkellä on. Tämä koskee myös kaikkia muita rataluokkia paitsi Rata SM –luokkaa. Mikäli autolla ei tällä hetkellä ole passia, toimi V-1600 passin TÄYTTÖOHJEIDEN mukaisesti. V1600-passittajan tarkistusta ei tällöin tarvita.

Vuodesta 2016 alkaen autoa passitettaessa on tullut muutama uusi asia, jotka pitää huomioida:

Kaikista tiedoista joita hakija ilmoittaa passissa, tulee esittää todiste liitteenä. Liitteeksi kelpaa esimerkiksi EU-vaatimustenmukaisuustodistus, auton maahantuojan edustajan kirjallinen todistus, otteet auton korjaamokäsikirjasta / varaosakirjallisuudesta, tai muu vastaava luotettava lähde. Tällä pyritään tekemään passista luotettavampi asiakirja käytettäväksi auton tarkistamisessa.

Autosta on esitettävä ns. virtuaalinen valmistenumero passissa. Tämä merkitään kohtaan ”vastaa kaikilta varusteiltaan valmistenumeroa:”

Jos auto on alkuperäisessä kunnossa moottoriltaan, vaihteistoltaan ja muilta varusteiltaan, tähän kohtaan merkitään auton oma sarjanumero.

Mikäli auto on muutettu jostain toisen mallisesta autosta, esim. dieselautosta on tehty 1,6L bensalla toimiva auto, auto tulee muuttaa kaikilta osin vastaamaan tuota bensa-autoa. Tällöin pitää olla tiedossa sen auton sarjanumero, millaisen kaltaiseksi auto muutetaan ja tämän valmistenumero merkitään passiin virtuaaliseksi sarjanumeroksi. Tämä virtuaalinen valmistenumero säilyy tämän jälkeen autossa koko sen iän. Jos autoon tämän jälkeen vaihdetaan esimerkiksi uusi moottori, sen tulee vain olla täsmälleen samanlainen moottori kuin edellinenkin moottori oli. Uusia virtuaalisia valmistenumeroita sekä moottorin numeroita ei tarvita vaan toimitaan tämän saman virtuaalisen sarjanumeron avulla.

Tätä virtuaalista sarjanumeroa tarvitaan ainoastaan ongelmatapauksissa, kun tulee jostain syystä epäilys auton säännönmukaisuudesta. Tällaisessa tarkistus tilanteessa tuota virtuaalista valmistenumeroa käytetään selvitettäessä auton varaosakirjallisuudesta, millaisia osia tuollaisessa automallissa kuuluu olla. Normaalitilanteissa katsastus käyttää passin tietoja kuten tähänkin asti. Virtuaalista sarjanumeroa ei missään tilanteessa käytetä auton yksilöimiseen eikä tuota numeroa kuulu ilmoittaa missään yhteydessä. se on vain varusteiden vertailua varten.

Lisäksi uutena asiana tälle vuodelle on, että autosta tulee esittää auton valmistajan EU –vaatimustenmukaisuustodistus ( EC Certificate of Conformity, Certificat de Conformite CE, EG-Übereinstimmungsbescheinigung, Certificado de conformidad CE, Certificato di Conformità CE, EG-Intyg om Överensstämmelse, ym…).   Tämä on auton valmistajan todistus siitä, että auto on valmistettu EU:n alueelle ja täyttää EU:ssa vaaditut määräykset. Tästä todistuksesta käy myös yleensä ilmi monet passissa kysytyt asiat kuten moottorin vakioteho, mitat ja voimansiirron välitykset.

Lisätietoja V-1600 passituksesta antaa tekniikan lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy