Moottoriratojen ja suorituspaikkojen ympäristöluvat täytyy tarkistaa määräajoin

30.11.2017

« Takaisin

Ympäristönsuojelulaki astui voimaan vaiheittain 2000 – luvun alussa. Lain myötä ulkona oleville moottoriradoille vaaditaan ympäristölupa. Lakia muutettiin vuonna 2014 ja oleellisin muutos oli se, että kun aiemmin luvat olivat voimassa määräajan (tyypillisesti 10 vuotta) niin uuden lain mukaan lupia ei enää tarvitse uusia – riittää kun ne tarkastetaan kymmenen vuoden välein.

Melkoinen määrä Suomen moottoriratojen ympäristölupia on myönnetty kymmenkunta vuotta sitten – näin lupien tarkastaminen on nyt ajankohtaista. Luvan haltija on vastuussa siitä, että luvan tarkastusprosessi käynnistyy kunnan ympäristönsuojelusihteerille tehtävälle hakemuksella viimeistään luvan päättymistä edeltävän vuoden loppuun mennessä. Eräissä tapauksissa lupaviranomainen on Aluehallintovirasto. Mikäli radalla ei ole tehty muutoksia tarkistuksen teko ei ole kovin monimutkaista. Jos taas lupaehtoja halutaan muuttaa esim. aukioloaikojen suhteen, on haettava uutta lupaa.

Uusi ympäristösuojelulaki mahdollistaa myös sen, ettei lupaa tarvitse välttämättä tarkastaa. Lupaviranomainen voi harkintansa mukaan todeta, että lupa on voimassa toistaiseksi. Ao. päätöstä edesauttaa mm se, ettei toiminnasta ole tullut valituksia luvan voimassaoloaikana eikä luvan haltijalla ole tarvetta muuttaa toimintaa. Tässä asiassa siis toimiva keskusteluyhteys ja oma ennakoiva aktiivisuus ympäristönsuojelusihteerin suuntaan on tärkeää. Myönteisestä päätöksestä kannatta pyytää kirjallinen dokumentti – sitä tarvitaan mm kilpailun tuomariston kokouksen lupatarkastusvaiheessa.

Käytännössä viranomaisten käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain mm viranomaisten kiireiden takia. Käydyistä keskusteluista kannattaa kerätä dokumentteja. Tärkeimmät kommentit kannattaa pyytää sähköpostilla ja tallentaa ne ratakansioon asioiden mahdollisia selvittelyjä varten. On muistettava, että toiminnan harjoittaja on vastuussa ympäristöluvan voimassa olosta ja viranomaisen myöntämät poikkeukset on pystyttävä todistamaan.

AKK-Motorsport ry
Olosuhdetyöryhmä

Design Mainostoimisto Ajaton Oy