Koulutustyöryhmän kokous 4/2019 17.7.2019

25.7.2019

« Takaisin

17.7.2019 pidetyssä koulutustyöryhmän kokouksessa olivat paikalla Esko Kähkönen, Margot From, Jouko Puhakka, Kati Virtanen, Joonas Pohjaniemi ja lajikoordinaattori Mia Vihavainen.

Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

KOULUTUS- JA LISENSSIUUDISTUS
Nopeuden 1-tason materiaalirunko ohjeineen on julkaistu liiton extranetissä ja lähetetty alueiden koulutusvastaaville.

Lisäksi todettiin, että Kaakkois-Suomen alueella on tarvetta vielä yhdelle JM-tutkintokouluttajalle, joka muiden ollessa estyneenä voisi hoitaa suunnitellut koulutukset. Koulutustyöryhmä päätti, että Kati Virtanen voi tarvittaessa toimia JM-tutkintokouluttajana. Kati Virtanen ei osallistunut tämän kohdan päätöksentekoon.

SÄÄNTÖASIAT
Esitetään hallitukselle lisättäväksi kohtaan 80. Nopeuden toimitsijalisenssivaatimustaulukon loppuun muut tehtävät, joita varten ei vaadita toimitsijalisenssiä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi hinauspäällikkö/hinaus, ostotarjoushenkilö ja liputtaja (JM). Perustelu: Täten ko. tehtävät voisi sääntöjen mukaan lukea hyväksi toimitsijalisenssiä haettaessa.

Todettiin, että hallitus on hyväksynyt esityksen perustoimitsijalisenssikäytännön muutokseen; Kohtaan 80. muutos: …Perustason toimitsijalisenssi on voimassa lisenssin myöntämispäivästä toistaiseksi, ellei lisenssinhaltijalle tule viiden (5) vuoden katkosta minkä tahansa liiton alaisen jäsenseuran jäsenyyden voimassaolossa, jolloin perustoimitsijalisenssi lakkaa olemasta voimassa. 2- ja 1-tason päätoimitsijalisenssi on voimassa lisenssin myöntämispäivästä viisi (5) seuraavaa kalenterivuotta (1.1.2013 alkaen myönnetyt lisenssit), jollei AKK katso erityisten syiden vaativan sen peruuttamista. Todetaan vielä, että perustoimitsijalisenssin hakemiseksi tulee olla suoritettuna perustoimitsijakoulutus ja hakemus tulee toimittaa liittoon.

MUUT ASIAT
Keskusteltiin JM-tutkinnon uusijoille suunnatusta sähköisestä JM-tutkinnosta, joka esitellään JM-lajiryhmälle heidän seuraavassa kokouksessaan 9.8.2019. Aiheesta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Seuraava kokous 5/2019 pidetään 11.9.2019.

Yhteystiedot

Mia Vihavainen

Lajikoordinaattori

050 528 3022

mia.vihavainen@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy