Rallisprintin Lajiryhmän kokous 3/19 14.5.2019

21.5.2019

« Takaisin

AKK:n Rallisprintin Lajiryhmä piti vuoden kolmannen kokouksensa tiistaina 14.5. Lajiryhmän kokoonpanoon oli tehty AKK:n hallituksen toimesta muutos ryhmän aikaisemman puheenjohtajan Veikko Lehtosen poismenon myötä, ja ryhmän uudeksi jäseneksi oli valittu Henna Pallonen. 

Kokouksessa olivat läsnä: Minna Ahola, Erkki Koskelo, Juha Pensas, Henna Pallonen sekä Lajipäällikkö Henrik Frank

Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

Puhteenjohtajan valinta

Valittiin lajiryhmälle uusi puheenjohtaja toimikaudelle 2019-202.

Lajiryhmän päätös: Valittiin ryhmän uudeksi puhteenjohtajaksi yksimielisesti Minna Ahola.

RALLISPRINTIN HARRASTAJAKYSELYN LÄPIKÄYNTI

Käytiin läpi harrastajakyselyn vastaukset. Yleisesti todettava, että suuria tai kriittisiä muutostarpeita kyselyn vastauksista ei ilmennyt, mutta tietyt asiat tulee huomioida tulevan kauden sääntöihin. Vastauksia kyselyyn saatiin hieman alle 200, joten vastausprosentti jäi odotettua pienemmäksi (n. 25%).

Esille nousi mm. seuravat asiat:

 • Punnitus kuljettajan kanssa (huomioitava vuoden 2005 ja uudemmat autot, jolloin painorajaa olisi laskettava)
 • Tiiviimpiä kilpailutapahtumia
 • Enemmän kolmen kierroksen kilpailuja kansallisiin kilpailuihin
 • Enemmän sorakilpailuja

Kyselyn tuloksissa oli myös havaittavissa selkeästi se, että harrastamisen ja kilpailujen valinnan yksi tärkein tekijä on kilpailun ajankohta ja sijainti, ei niinkään kilpailun järjestäjä tai lajiliitto. Kilpailijat kaipaisivat lisää kansallisia kilpailuja alueille, joissa tällä hetkellä ei ole tarpeeksi tarjontaa kilpailuille.

Yleisesti keskusteltiin siitä, että kilpailujen ”formaatti” on hyvin vahvasti asettunut tiettyyn muottiinsa, josta poiketaan hyvin harvoin, vaikka tietyllä tapaa säännöt antaisivatkin liikkumavaraa kisojen toteutukseen. Keskusteltiin, että voisi olla tehokasta järjestää jonkinlainen seminaari/tilaisuus, jossa voitaisiin keskustella ja tuoda esille ns. ”best practice” käytäntöjä, joissa voitaisiin käydä läpi myös kilpailunjärjestämisen vaihtoehtoja ja vapauksia.

Mahdollinen ajankohta voisi olla esim. Hanaa Expon yhteydessä, jolloin voitaisiin järjestää myös eri sarjojen palkintojenjaot.

SÄÄNTÖ-ASIAT

Alustavat esitettävät Sääntömuutokset kaudelle 2020

Käytiin läpi alustavat sääntömuutokset kaudelle 2020. Lopulliset muutokset ja tarkennetut tekstit työstetään syyskuulle 2019.

 • Tarkennetaan radantarkastukset ja viranomaisten läsnäolo
 • Huomioidaan ja tarkennetaan pysähtyminen STOP-merkillä (alue, jossa pysähdytään)
 • Tankkaaminen ja polttoaine
 • Alustasuojat, eli vaaditaan ainoastaan kilpa-auton alle, mikäli ympäristöviranomaiset eivät kilpailukohtaisesti vaadi lisää
 • Huomioidaan toiminta keltaisen/tuplakeltaisen alueella, ja mikä mahdollistaa uusinnan

Lisäksi huomioidaan sääntömuutoksiin jo aikaisemmin lajiryhmän työstämät asiat:

 • Jaetaan kilpailut kahteen eri tasoon, arvokilpailut (SM ja Cup) sekä kansalliset kilpailut
 • Arvokilpailut toteutetaan käytännössä kuten 2019
 • Arvokilpailuissa tuomaristo nykykäytännön mukaisesti
 • Kansallisissa kilpailuissa ei tuomaristoa (ellei järjestäjä halua), ainoastaan AKK:n nimeämä kilpailukonsultti
 • Huomioidaan kevennykset toimitsijalisenssivaatimuksissa
 • Kilpailuluokat järjestäjän määrittämällä tavalla
 • Debytanttikilpailijat, kolme kilpailua voi ajaa tutustumislisenssillä, jonka jälkeen hankittava kilpailijalisenssi ja seuran jäsenyys (maksimi-ikä 45v) 

Lisäksi esitetään tekniikan lajiryhmälle seuraavaa:

Huomioidaan luokkajakoon seuraavat muutokset:

2-vetoiset SS-autot jaetaan jatkossa seuraavasti:

Alle 1650 cc

Enintään 2400 cc

Yli 2400 cc

Lisäksi pyydetään lajiryhmältä kannanotto autojen punnitukseen, jolloin autot punnittaisiin jatkossa kuljettajan kanssa. Lisäksi huomioitava vuosimallia 2005 ja sitä uudemmat autot ja niiden punnitus.

Muutosesitykset SS-autojen tekniikkasääntöihin

Keskusteltiin SS-autojen mahdollisista tekniikkasääntöjen muutoksista, joilla sallittaisiin autoihin moottoripyörän moottorit.

Todettiin, että autojen sääntö pohjautuu täysin SS-autojen sääntöihin, mutta näille autoille luotaisiin omat kilpailuluokat.

Tehtiin seuraava esitys tekniikan lajiryhmälle:

Pyydetään tekniikan lajiryhmää luomaan sääntöraamit näille autoille.

Autot olisi aluksi yhdessä luokassa, mutta mikäli kehitys johtaa siihen, että suorituskyky kasvaa, voitaisiin auto jakaa eri luokkiin, esim. ahdetut ja vapaastihengittävät.

Tulkinta koskien ns. ”ralliautojen” varusteita Rallisprintissä

Todettiin, että nykyinen sääntö ei vaadi autoihin penkkiä tai turvavöitä, ellei auton tekniikkasääntö (esim. FIA R-autot) tätä erikseen velvoita.

Lajiryhmän päätös: Ei tehdä muutoksia sääntöihin kesken kauden, mutta huomioidaan asia kuitenkin kauden 2020 sääntöihin tarvittavilta osin.

KALENTERI-ASIAT

Todettiin yleisesti, että huhtikuun loppuun menessä on vastaanotettu yhteensä 14 Rallisprint-kalenterihakemusta. Kansallisten kilpailujen hakemuksia toivottaisiin lisää, jotta kalenteri saataisiin valmiiksi mahdollisimman hyvissä ajoin, ja sitä kautta palvelemaan harrastajia ja heidäen seuraavan kauden suunnitelmia mahdollisimman hyvin.

Rallisprint SM-kalenteri 2020 

Lajiryhmän päätös Rallisprintin SM-osakilpailuiksi kaudelle 2020:

1. Osakilpailu:              2.2             Lahti

2. Osakilpailu:               29.2.          Laukaa

3. Osakilpailu:              9.5.            Kauhava 

4. Osakilpailu:               7.6.            Vihti 

5. Osakilpailu:               12.9.          Paikka vahvistetaan myöhemmin

6. Osakilpailu:               3. tai 4.10.  Ei järjestäjää toistaiseksi

Lajiryhmä avaa haun kauden päätöskilpailun järjestäjästä. Hakemukset tulee toimittaa sähköpostilla, sekä KITI-järjestelmässä lajipäällikölle viimeistään perjantaihin 14.6.2019 klo 16.00 mennessä.

Rallisprintin Cup-kalenteri 2020

Alustava Cup-sarjan kalenteri on seuraava

1. Osakilpailuviikonloppu: 9.-10.5. Kauhava 

2. Osakilpailuviikonloppu: 23.-24.5.

3. Osakilpailuviikonloppu: 27.-28.6.

4. Osakilpailuviikonloppu: 11.-12.7.

5. Osakilpailuviikonloppu: 29.-30.8.

Muille osakilpailuille pitää vielä etsiä järjestäjät. Lajiryhmä pidättää oikeuden muutoksiin kelenterin osalta tarvittaessa.

MUUT ASIAT

Radantarkastajien nimeäminen

Käytiin läpi radantarkastajahakemukset.

Lajiryhmän päätös:Valitaan seuraavat henkilöt radantarkastajiksi:

Kari Karhu

Marko Natri

Juha Kenttämaa

Jari Parto

Pasi Korkiamäki

Hannu Hyttinen

Asko Linnansuu

Jari Tuhkanen

Pentti Varis

George Kettunen

Veli-Matti Ahonen

Kari Kukkamäki

Radantarkastajille pidetään koulutuspäivä syksyllä 2019.

Tuomariston puheenjohtajien ja kilpailukonsulttien haku, ja kouluttaminen loppuvuonna 2019

Avataan haku, jolla haetaan tuomariston puheenjohtajia, tuomareita ja uusia kilpailukonsultteja.

Järjestetään koulutus marraskuussa 2019.

SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous keskiviikkona 18.9. klo 15.00.

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5439977

Design Mainostoimisto Ajaton Oy