AKK-Motorsport ry tutkii yhdessä ELY-keskuksen kanssa talvikauden 2022 aikana rallissa käytettävien nastarenkaiden vaikutusta teiden kulumiseen

7.1.2022

« Takaisin

AKK-Motorsport ry piti yhteispalaverin niin ELY-keskuksen, Väylän kuin Traficomin edustajien kanssa marraskuussa 2021. Tuon tilaisuuden pääasiallisena tarkoituksena oli käydä läpi AKK:n alaisten kilpailujen perusarvot sekä toteuttamiseen vaikuttavat säännöt ja määräykset, sekä keskustella lupa-ehdoista ja niihin vaikuttavista asioista kilpailujen toteutuksessa.

Yhtenä tärkeänä teemana tilaisuudessa oli talviralleissa käytettävät nastarenkaat ja niiden mahdolliset vaikutukset, etenkin siirtymä-osuuksina käytettävien teiden kulumiseen. Aihe on myös ollut esillä tiettyjen talvikauden 2022 rallien osalta ennen kaikkea kilpailujen reitteihin liittyvien lupa-asioiden myötä, ja näin ollen asia on tärkeä, ja siihen ollaan nyt tartuttu AKK:n ja ELY-keskusten toimesta, jotta asia saadaan tulevaisuudessa huomioitua mahdollisimman hyvin ja sitä kautta pitämään toiminta mahdollisimman mutkattomana.

AKK toteutti yhteistyössä rallikilpailujen järjestäjien kanssa mittauksia jo talvikauden 2021 ralleissa, mutta valitettavasti kilpailumäärä, ja sitä kautta myös mittausten kattavuus jäi sen verran pieneksi, että kokonaisvaikutusten hahmottaminen noiden mittausten perusteella oli hankalaa. Tämän takia mittauksia jatketaan myös talvikauden 2022 aikana, ja aiheesta on jo lähestytty ohjeistuksen muodossa kaikkia ao. kilpailun järjestäjiä.

Jotta asiaan saadaan mahdollisimman hyvin käyttökelpoista ja mahdollisimman tarkkaa tietoa, toteuttaa AKK talvikauden 2022 aikana yhdessä ELY-keskuksen kanssa seurantaa ja mittauksia siitä, miten talvikauden ralleissa käytettävät nastarenkaat vaikuttavat tieverkkoon. Tämän hetken tietojen mukaan seurantaa tullaan toteuttamaan katselmuksen muodossa vähintään yhtessä talvikauden kilpailussa, ja tämän lisäksi tullaan helmi-maaliskuussa toteuttamaan erilliset mittaukset kilpailutapahtumien ulkopuolella.

Mikäli kilpailujen järjestäjillä on asiasta kysyttävää, pyydämme olemaan yhteydessä joko AKK:n Rallin (Henrik Frank) tai Tekniikan (Iiro Palmi) Lajipäällikköön.

Design Mainostoimisto Ajaton Oy