Autosuunnistuksen lajiryhmä tiedottaa 1-2018

21.6.2018

« Takaisin

AUTOSUUNNISTUSLAJIRYHMÄ TIEDOTTAA  1 / 2018

 

Autosuunnistuksen lajiryhmä piti vuoden ensimmäisen kokouksensa 24.4. ja 25.4. 2018 Skypen välityksellä.

Kokouksissa käsiteltiin seuraavat asiat:

- TUOMARISTON PUHEENJOHTAJIEN JA MAASTOVALVOJIEN RAPORTIT

Lajiryhmä käsitteli Armonlaakson Ajon tuomariston puheenjohtajan ja maastovalvojan raportit. Niissä olleet ehdotukset käsiteltiin kokouksen muiden kohtien yhteydessä.

Lisäksi päätettiin antaa valvojille ja tuomariston puheenjohtajille ohjeistus raportin arvosanoihin liittyen siten, että 3 on normaali taso suomen kaikkiin kilpailuihin verraten, ei yksittäisten seurojen aiempiin kisoihin verraten.

- HAKEMUKSET JA SAAPUNEET KIRJEET

Hyväksyttiin kilpailukalenteriin 2018  Kansallinen Soranajo AS 11.8. (Speedy Bros Racing) . Kokouksen jälkeen on hyväksytty sähköpostitse Riihimäen Urheiluautoilijoiden anomus kansalliselle kilpailulle nimeltään Syyseksytys päivämäärälle 17.11.2018.

- KILPAILUT 2018, TILANNE JA MUUTOKSET

Sääolosuhteiden vuoksi peruutetun SM/Cup Armolaakson ajon tilalle on myönnetty SM luokka Ritolan SinneTänne NEZ -kilpailun yhteyteen.

- AS -TOIMITSIJALISENSSI VAATIMUKSET

Keskusteltiin toimitsijalisenssiuudistuksesta autosuunnistuksen kannalta.

Lajiryhmä selvitti nykytilannetta vaatimusten ja vaadittujen tehtävien suhteen. Lajiryhmän mielestä kaksiportainen toimitsijalisenssijärjestelmä on riittävä autosuunnistuksessa eli 1-lisenssille ei nähdä tarvetta. Kansallisia kilpailuita voisi käyttää toimitsijoiden koulutustilaisuuksina, joihin pääsee toimitsijatehtäviin myös ilman toimitsijalisenssiä. Asiasta tehtiin esitys koulutusryhmälle ja hallitus hyväksyi esityksen AS lajiryhmän ehdotuksen mukaisena kokouksessaan 14.6.2018. Toimitsijalisenssivaatimus vuodelle 2019 on seuraava:

Taulukko 1. Esitys - autosuunnistuksen toimitsijalisenssivaatimukset 2019->

 

2= autosuunnistuksen päätoimitsijalisessi (vain 2. taso)

P = peruslisenssi

Tehtävä

SM/CUP/NEZ

Kansallinen

Harjoitusajo

Tuomariston pj.

2

2

 

Maastovalvoja

2

2

P

Ratamestari

2

2

P

Kilpailun johtaja

2

2

 

Tuomari

P

 

 

Kilpailusihteeri

P

 

 

Tuloslaskentapäällikkö

P

 

 

Ympäristövastaava

P

P

 

 

 

- MUUT ASIAT

- Lajiryhmä on sähköpostikokouksessa 5.3.2018 hyväksynyt vuodelle 2018 NEZ 2. yhteyshenkilöksi Timo Saarisen ja NEZ tuomariksi Ruotsin osakilpailuun Stefan Felinin.

- KILPAILUT 2019, TILANNE

Anomuksia kilpailukalenteriin ei ole tullut. Lajiryhmä aktivoi kilpailun järjestäjiä anomusten tekemiseen.

- SÄÄNTÖASIAT VUOSI 2019

Määräaikaan mennessä lajiryhmälle on saapunut kirjallisesti jopa 30 sääntömuutos- tai korjausehdotusta. Suuri osa ehdotuksista on selkeiden virheiden korjauksia sanamuodoissa ja kieliopissa. Varsinaisiin sääntömuutosehdotuksiin lajiryhmä avasi keskustelun AS -Forumilla. Keskustelun tulokset huomioiden AS -lajiryhmä laati sääntömuutosesitykset AKK:n hallitukselle, jotka hallitus hyväksyi 14.6.2018 pitämässään kokouksessa. Tulee muistaa, että lajiryhmä työstää parhaillaan varsinaisia sääntötekstejä, tässä esitetään sääntömuutoksia periaatteellisella tasolla.  Tärkeimmät tulevat sääntömuutokset vuodelle 2019 ovat:

- Jaksokohtaisen kilpailukortin poistuminen

- Onnettomuustapauksissa annetun avun aikahyvitysanomuksen laatimisen siirtäminen maaliin

- 1:50 000 karttojen poistuminen suunnistusosuuksien osalta

- Kilpailijaparin luokan määräytyminen kartanlukijan luokituksen mukaan

- Pari, jonka kartanlukija on kartanlukijana voittanut B-Cup sarjan, ei ole Cup-sarjapistekelpoinen

- AS kilpailualueiden lupien saamisen helpottamiseksi AS auton pakollisiin varusteisiin lisätään öljynimeytysvarustus ja 2 kg sammutin. Tämä vaatimus tullaan laatimaan kustannusystävällisellä tavalla.

- Cup kilpailuiden sääntö tasatilanteista muutetaan SM kilpailuiden mukaiseksi

 

Seuraavat kokoukset pidetään 9.8.2018 ja 20.10.2018. Esitykset tulee toimittaa lajipäällikölle viikkoa ennen kokousta.

Lisätietoja antaa lajipäällikkö Iiro Palmi, 050-347 5177, etunimi.sukunimi (ät) autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy