Autosuunnistuksen lajiryhmän kokoustiedote 1-2022

29.3.2022

« Takaisin

AUTOSUUNNISTUSLAJIRYHMÄN KOKOUSTIEDOTE 1 / 2022               

AS -lajiryhmä piti vuoden ensimmäisen kokouksensa. Esillä olivat mm. seuraavat asiat:

- Sääntömuutosesitykset 2023: Pyydetään harrastajilta esityksiä sääntömuutoksista 2023 30.4.2022 mennessä.

 -Keskusteltiin ratamestaripisteiden saantiedellytyksistä. ASLR tulkitsee kyseisestä sääntöä seuraavasti:

Päävastuullisia ratamestareita voi olla vain yksi ja hänellä tulee olla päätoimitsijalisenssi. Koska säännön mukaan ratamestaripisteet voidaan myöntää kahdelle ratamestarille, voidaan toiset pisteet myöntää apulaisratamestarille. Apulaisratamestarille riittää autosuunnistuksen toimitsijalisenssivaatimusten yleinen vaatimustaso huomioiden perustoimitsijalisenssi. Titteliä apulaisratamestari voi käyttää samoin perustein kuin esimerkiksi apulaiskilpailunjohtajan titteliäkin edellyttäen, että organisaatiosta aina löytyy myös vastuullinen, asianomaisen lisenssin omaava toimitsija.

 

- Autosuunnistuksen lajipäivä pidetään Teams -yhteydellä 24.4.2022 alkaen klo 10.00. Halukkaita osallistujia pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa autosuunnistuksen lajipäällikölle (iiro.palmi@autourheilu.fi) 19.4.2022 mennessä Teams -linkin lähettämistä varten. lajipäivien aiheita ovat mm:                    

- Tuloslaskenta. Alkutalvesta on käyty keskusteluita kilpailuiden tuloslaskennasta ja niiden viiveistä. Päätettiin ottaa asia keskusteluun lajipäivälle: Mitä tuloslaskennassa tehdään, mikä siellä kestää, mitä voitaisiin tehdä paremmin.

- Autojen tieliikenneasetusten mukaisuus: Toinen esille otettava aihe on autojen tieliikenneasetusten mukaisuus, mm. valot. Selvennetään epätietoisuutta sallituista ratkaisuista, esimerkiksi työvalojen käytön osalta.

- Nousupisteiden laskenta kilpailuissa: Käydään läpi arvokilpailujärjestäjien tapaamisessa käytya tulkintaa. Sääntöä selvennetään ensi vuodelle.

- CUP sarjapisteisiin oikeutetut kilpailijat: Kilpailijan säännössä mainittu M-luokittelu on haastavaa selvittää. Keskustellaan lajipäivillä, olisiko B-luokkaan pudonneen entisen M-luokkalaisen mahdollista olla Cup-pistekelpoinen.

- Osanottomaksut: Arvokilpailuiden osanottomaksujen enimmäismäärissä esiintyy järjestäjillä nostopainetta. Keskustellaan lajipäivillä siitä, mitä osanottomaksut sisältävät. Osanottomaksun tulee kuitenkin sisältää kaikki järjestäjälle maksettavat kilpailjan pakolliset kulut.

- Omien emit-korttien käyttö: Ohjeistetaan ja jaetaan oheismateriaalia harrastajille ja järjestäjille.

 

- Autosuunnistuksen lajiesittely ja aloittelijoiden koulutus pidetään viikkoa ennen Kanta-Hämeen harjoitusajosarjan alkamista 10.5. alkaen klo 18.30 Teams -yhteydellä. Kouluttajana toimii autosuunnistuksen lajiryhmän puheenjohtaja Antti Nousiainen. Ilmoittautuminen lajipäällikkö Iiro Palmille osoitteella iiro.palmi@autourheilu.fi.

- Keskusteltiin ratamestaripisteiden vaikutuksesta lähtöjärjestykseen. Todettiin, että ratamestaripisteet eivät ole sijoitus, joten niitä ei lasketa arvosarjojen kilpailuiden lähtöjärjestystä määrättäessä.

- AKK:n sääntöjen mukaan arvokilpailut vuodelle 2023 tulisi anoa 30.4.2022. Toistaiseksi ei hakemuksia. Lajiryhmä pyytää hakemuksia seuroilta.

- Arvokilpailuiden maastovalvojat. Vahvistettiin seuraavat maastovalvojat:

12.2.2022 SM Talvieksytys - Erkki Laakso

26.2.2022 Ilvesajo SM/Cup - Marko Lassila

23.7.2022 Autopirtti Ajo - Risto Salonpää

14.10.2022 Kalen kierros NEZ Forssa - Erkki Laakso

15.10.2022 Ohrankierre 2022 - Leena Sihvo

- Ratamestareiden hyvityspisteet:

Seurojen ilmoittamat hyvityspisteisiin oikeutetut ratamestarit ja sarjat:

RiiUA: Mika Salo, Eemi Salo (CUP)

AAU: Jarno Laine, Pekka Virtanen (SM)

LamUA: Antti Nousiainen, Henri Oksman (SM)

FoSUA ja ÄhtUA: Ei anomuksia

- KiTi ohjeet verkossa. Tiedoksi, että verkosta löytyy ohjevideoita KiTin käytöstä. Mm. seuraavia ohjeita on luettavissa:

Kilpailunjärjestäjille ohjeet kilpailun anomiseen ja tietojen täydentämiseen:

https://www.autourheilu.fi/seuroille/kiti-1/kiti-kayttoohjeita-kilpailun-jarjestajille/

Jäsenille info mitä perusKITIstä löytyy:
https://www.autourheilu.fi/kilpailijat/kilpailijalisenssit/kayttoohjeita-jasenille/

Jäsenille ohjeet jäsenmaksun maksamiseen ja lisenssin ostamiseen:

https://www.autourheilu.fi/kilpailijat/kilpailijalisenssit/kayttoohjeita-jasenille/jasenmaksun-maksaminen-ja-lisenssin-osto-kiti-jarjestelmassa/

 

Lisätietoja antaa lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi

Autosuunnistuksen lajiryhmä

Design Mainostoimisto Ajaton Oy