F-ryhmän sääntöuudistus julkaistu kommentoitavaksi

12.4.2021

« Takaisin

F-ryhmän sääntöluonnos on julkaistu kommentoitavaksi

Tekniikan lajiryhmä on käsitellyt F-ryhmän sääntöjen uudistamista ja nyt sääntöluonnokset on julkaistu harrastajien kommentoitaviksi. Harrastajia pyydetään lukemaan säännöt ajatuksella ja lähettämään palautetta ja perustellut muutosesitykset mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 30.4.2021. Esitykset voi lähettää tekniikan lajiryhmän jäsenille tai lajipäällikölle iiro.palmi@autourheilu.fi

F-ryhmän sääntöuudistusta alettiin valmistelemaan jo edellisen lajiryhmän aikana. Lajiryhmä laati säännöt työnimellä ”RyhmäY2, mutta tuo uudistus kaatui harrastajien mielenkiinnon puutteeseen tuota ryhmää kohtaan. Kyselyt F-ryhmän uudistuksesta ovat kuitenkin jatkuneet, joten Lajiryhmä päätyi järjestämään uuden kyselyn, mikä herättikin riittävästi mielenkiintoa, jotta työ voitiin taas aloittaa.

Ensimmäiseksi on muistettava, että nämä sääntöluonnokset on muokattu harrastajien kyselyssä ilmoittamien toiveiden perusteella. On luonnollista, että harrastajien toiveet eivät kaikilta osin menneet yksiin, joten lajiryhmä joutui luonnosta tehdessään tekemään useamman kompromissin. harrastajakyselyssä kaksi asiaa nousi ylitse muiden: Kuituvalmisteiset korinosat sekä ns. vierasmoottorit. Kuituvalmisteiset korinosat saivat enimmäkseen puoltavia mielipiteitä, joten siltä osin sääntöratkaisu oli helppo. Vierasmoottorit jakoivat enemmän harrastajakuntaa: Osa ei halunnut uudistusta ja suurempi osa halusi, mutta kaikkiaan viidellätoista eri tavalla toteutettuna. Lisäksi osa halusi, että vierasmoottoriset autot ajaisivat eri luokassa kuin nykyautot ja osa taas ei missään nimessä halunnut lisää luokkia. Uudemman teknologian moottorit ovat lähtökohtaisesti tehokkaampia, joten niitä pitäisi rajoittaa verrattuna nykymoottoreihin. Tämä ei oikein tuntunut mielekkäältä, joten pitkän harkinnan jälkeen lähtökohdaksi tekniikan lajiryhmälle muodostui ajatus, että F-ryhmä jakaantuisi kahteen osaan:

  • Original F, joka olisi jotain nykyisen F-ryhmän ja Classic F-ryhmän välimaastosta. Hyödynnettäisin samoja ajatuksia kuin Classic F, mutta koska tämän ryhmän tarkoitus olisi taata ”low budget” -kilpailijoille tasavertainen temmellyskenttä, autoja rajattaisiin pääosin autojen viritysasteen, muttei autojen iän suhteen. Max sylinteritilavuus olisi 2550cm3, jotta saataisiin luokka missä ajaa myös lievemmin viritetyillä A-ryhmän autoilla kuten 325 BMW:llä. Nämä moniventtiiliautot rajattaisiin säännöillä siten, ettei ylivoimaa syntyisi, esim. vakio imu- ja pakosarjat. Monia asioita on luonnollisesti vielä auki, mutta ne toivottaisiin saatavan ratkaistuksi sen jälkeen, kun säännöt olisivat käyneet kilpailijoiden kommentoitavana. Historic lajiryhmä pohti keskuudessaan, että ehkä Classic F olisi syytä jättää vielä Original F ryhmän rinnalle, sen verran ne kuitenkin eroavat toisistaan. Classic F kilpurilla pääsisi kuitenkin Original F ryhmään mukaan, mikä olisi sekin hyvä juttu.
  • Pro F, joka nyt sitten sisältäisi ne paljon puhutut vierasmoottorit. Myös useita muita kilpailijoiden toivomia vapautuksia löytyy säännöistä. Nämä vapautukset tulisivat todennäköisesti lisäämään autojen suorituskykyä ja tässä sitten tarvittaisiin yhteistyötä sporttipuolen kanssa varmistaaksemme kilpailuiden turvallisuus. Tässä luokassa lisättäisiin myös harrastajien ehdottama turvavarustepäivitys niille autoille, joissa käytetään muuta kuin luokiteltua tai alkuperäistä autoon kuuluvaa sylinterilohkoa ja/tai sylinterikantta, ja/tai jos moottorin iskunpituutta on suurennettu. Moottorin enimmäistilavuutta ei tässäkään luokassa lähdettäisi kasvattamaan, vaan se säilyisi koossa 3050cm3.

Pro F sääntöluonnoksessa on myös porkkanaksi uudempien korien saamiseksi tuotu erityissääntö 2010 ja uudemmille autoille, joissa sallittaisiin vetotavan muutos takavetoiseksi rallicross / SS säännön tai N5 -säännön mukaisesti. Tekniikan lajiryhmä pohti tätä asiaa hyvin huolellisesti ja lopputulemana ei nähty tätä muutostyötä mahdottomana toteuttaa. Toki monta kohtaa on vielä auki, mutta periaatteellisella tasolla ei nähdä ideaa mahdottomana. Rallicrossin Touringcar -luokan autot on lähes kaikki tehty tällä tunnelimuutoksella. Kyllähän työ on iso, muttei läheskään niin iso kuin esim. R-Lite autoissa, jotka jo meilläkin rallissa sallitaan. Lisäksi voimme kouluttaa meidän kuntokatsastajia tarkistamaan ja varmistamaan näiden autojen turvallisuuden ensimmäisessä kuntokatsastuksessa, joka varmaankin tehtäisiin samalla pidennetyllä tarkastusajalla kuten nyt tehdään R-Lite autojen ensikatsastuksissa.

Toisena porkkanana tekniikan lajiryhmä väläyttää mahdollisuutta käyttää näissä uusissa autoissa enintään 1450cm3 turbomoottoria. Tämä voisi olla hyvä paikka testata, miten pienet turbomoottorit suhtautuvat nykyaikaisiin vapaasti hengittäviin moottoreihin, mutta kuitenkaan ne eivät suoraan muuttaisi nopealla aikataululla F-ryhmän henkeä. Mutta pitkällä tähtäimellä tämäkin täytyy varmaankin huomioida, vaparimoottoreita ei juuri enää ole tehty pitkään aikaan…

  • Lisäksi kommentoitavaksi on liitteenä uutta ajatelmaa kansallisesta luokituksesta. Moneen vuoteen ei autonvalmistajat juurikaan ole autoja A-ryhmään luokitelleet. On vain muutama autonvalmistaja, jotka luokittelevat autoja R-ryhmiin, jotka ei juuri itserakentajaa liikuta. Siksi uskomme, että kansalliselle luokitukselle tulee tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntää. Tästä syystä ajatus olisi huomattavasti yksinkertaistaa tuota kansallisen luokituksen prosessia.

Näissä kommenttiversioissa lukeminen on tehty vähän helpommaksi siten, että nykysäännöistä poistettavat yliviivatut punaiset tekstit on poistettu, mutta muuttuvat / lisätyt tekstit on merkitty vihreällä. Lisäksi aina asiakokonaisuuden jälkeen on merkitty sinisellä värillä Tekniikan lajiryhmän kommentti, että miksi tällaista tekstiä on ehdotettu.

Nämä sääntöluonnokset on jo käyneet kommentoitavana rallin – ja historic lajiryhmillä. Yhdessä lajiryhmät totesivat, että luonnokset ovat sillä tasolla, että ne voidaan julkaista harrastajille. LAJIRYHMÄT KOROSTAVAT, ETTÄ KYSEESSÄ ON LUONNOKSET, JOITA OLEMME VALMIITA MUOKKAAMAAN, JOS YHDESSÄ SIIHEN PERUSTELTUJEN KOMMENTTIEN JÄLKEEN PÄÄDYMME.

Tämä muutos on todella iso ja siksi meillä täytyy olla tähän koko harrastajakentän tuki, ei vain äänekkäimmän osan tuki. Emme missään nimessä halua sitä, että nykyisiä autoja jäisi talliin sen vuoksi, ettei niillä enää tee mitään ilman mittavia satsauksia tekniikkaan. Tästä syystä lajiryhmät toivovat runsasta kommentointia, että voimme yhdessä tehdä kaikille harrastajille sopivat säännöt.

Lisätietoja antaa tekniikan lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi

Tekniikan lajiryhmä

Design Mainostoimisto Ajaton Oy