Jokamiehenluokka sääntömuutokset 2022 – auton hintaa nostetaan

19.11.2021

« Takaisin

Jokamiehenluokan auton hinta kaudella 2022 on 2000€.

Jokamiehenluokan kaluston rakentamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan nousseet, mutta samanaikaisesti auton hintakehitys ei ole seurannut yleistä kustannustasoa. Lajiryhmän toteuttaman JM Kyselyn 4/2020 mukaan 54,1% vastaajista oli nykyisen autonhinnan kannalla ja 45,9 % vastaajista oli autonhinnan korotuksen puolesta. Eniten kannatusta 21% sai 2000€ hinta.

Auton rakentamisen materiaalikustannukset ja yleinen hintataso on vuosien saatossa noussut, luoden painetta auton hinnan tarkastamiselle. Auton hinta on ollut pitkään samalla tasolla vuodesta 2013 1400€ nousten 2019 1500€, eikä ole seurannut samaan aikaan tapahtunutta kustannusten kehitystä. Lajiryhmä käsitteli päätöstään laatiessaan myös korkeamman autonhinnan kokeilukilpailuista saadun positiivisen palautteen, niin kilpailijoilta kuin kilpailun järjestäjiltä, jonka katsoi hinnan nostamista tukevana seikkana. Lajiryhmä huomioi päätöksessään koko lajikentän näkökulmaa ja myös lajin perusharrastajan näkökulman. Auton hinta tulee pitää tasolla, jolla se ei estä nuorten ja perheiden harrastamismahdollisuuksia, uusien harrastajien mukaan tulemista ja samalla kannustaa riittävällä tavalla uusien autojen rakentamista.

Auton hintaa tarkastetaan seuraavan kerran vuonna 2024.


JM SM Kilpailuiden ostotarjoussääntö

SM kilpailuiden ostotarjous-sääntöä muutetaan kaudelle 2022. Sääntömuutos koskee seuraavia jokamiehenluokan SM kilpailuja;
 
JM SM Yleinen 
JM SM Nuoret/Naiset & EVK

Poikkeukset jokamiehenluokan ostotarjous-sääntöön: 
Ostotarjouksen hinta 40€ /tarjous 
Suojatarjouksen hinta 20€ /tarjous 

Ostotarjousrahat jaetaan jokaisen luokan osalta seuraavasti:
Kilpailun järjestäjälle jää 50% jokaisen luokan ostotarjousrahoista. 
Toinen 50% ostotarjousrahoista jaetaan kyseessä olevan luokan ostotarjousten perusteella tasan 10% jokaisen luokan parhaiten sijoittuneille kuljettajille. 

Laskentatapa: 
50 kuljettajaa 10% jaetaan 5 parhaalle 
70 kuljettajaa 10% jaetaaan 7 parhaalle 
127 kuljettajaa 10% jaetaan 12 parhaalle 
130 kuljettajaa 10% jaetaan 13 parhaalle 

Jokamiehenluokan SM kilpailuiden ostotarjouskäytännön muutoksella on tarkoitus nostaa henkilökohtaisten SM kilpailuiden arvostusta ja yhdessä auton hinnankorotuksen kanssa, tuoda myös parempia autojen lähtöviivalle ja sitä kautta lisätä myös tehtävien ostotarjousten määrää.  Ostotarjousmaksut ovat korkeammat kuin kansallisissa kilpailuissa, koska näin halutaan varmistaa järjestäjien taloudellinen hyvinvointi muuttuneessa tilanteessa.

Muutoksella tuodaan perinteinen ostotarjousrahojen osuuden maksaminen kilpailijoille takaisin unohtamatta järjestäjien taloudellista hyvinvointia. Ostotarjousmaksujen palautus on ollut käytössä JM SM Liigassa ja nyt samantyyppistä mallia laajennetaan myös muihin JM SM kilpailuihin (JM SM Yleinen ja JM SM Nuoret/Naiset & EVK).

 

Jokamiehenluokan tekniikkasäännöt 2022

Jokamiehenluokan teknisiin sääntöihin ei tehty merkittäviä muutoksia kaudelle 2022. Tehdyt muutokset keskittyivät sääntöjen tarkennuksiin ja korjauksiin.

 

JM SM Liiga

JM SM Liigan joukkueiden osallistumismaksuihin tehdään korotus nykyisestä 200€ summasta 300€.
 

Sääntökirja 2022 julkaistaan viikolla 49.

Yhteystiedot

Juho Ketonen

Lajivastaava

050 5665577

juho.ketonen@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy