Lajiryhmiin 2023-2024 hakijat ja palautelomake

25.10.2022

« Takaisin

Liiton hallitus haluaa kiittää kaikkia hakemuksen lähettäneitä. Valintaprosessi jatkuu nyt palauteosiolla, jonka aikana lajiryhmiin hakeneista on mahdollista antaa palautetta Liiton hallitukselle alta löytyvän palautelomakkeen kautta. 

PALAUTELOMAKE

Vain oikealla nimellä ja motorsport-id numerolla annetut palautteet otetaan huomioon.
Annettuja palautteita ei julkaista, ne ovat vain hallituksen käyttöön lajiryhmän valinnan tueksi.

Hakijoista on mahdollista antaa palautetta 26.10.-31.10.2022. Niitä hakijoita, joiden osalta Liiton hallituksen linjaama ja hakuilmoituksessa mainittu yli kolme peräkkäistä toimikautta samassa lajiryhmässä täyttyy, ei ole huomioitu tässä haussa.

Lajiryhmiin määräaikaan mennessä hakeneet:

Autosuunnistus
Ei hakijoita

Crosskart ja rallicross (lajiryhmät yhdistetty)
Rantanen Marina
Perämäki Juha-Pekka
Nurmi Teemu
Koski Pasi
Ehrnsten Robert
Heinilä Pasi
Alm Gunnar
Jokirinne Ilari
Sääskilahti Petri
Mikkola Hannu
Tommila Taito
Koski Petro
Suono Olavi
Viitanen Ville
Anttila Eeva

Drifting
Sairo Tuukka
Tammi Sami
Kojo Kimmo
Tirronen Matti
Järvinen Esa-Pekka
Korpelainen Ville
Snellman Torolf
Qvist Isa
Kilpinen Jukka

Digitaalinen autourheilu
Alamäki Matti
Nikkilä Timo
Oja Jukka
Rintamäki Joonas
Mehtänen Heikki
Lähteenmäki Toni
Linnaluoto Tapani

Historic
Liukkonen Juha
Jaakkola Timo
Pettersson Ralf
Halonen Reijo
Haake Jesse-Joonas
Ohrankämmen Jari
Järvinen Jukka
Sappinen Petteri
Hyvärinen Jari

Jokamiehenluokka
Härkönen Heikki
Riikonen Ville
Heinilä Pasi
Saastamoinen Jarkko
Fallila Tomi
Valonen Taito
Kivimäki Seppo
Kohtaniemi Joni
Yrjölä Hanna
Heikkilä Juha
Ikävalko Joona
Pentinpuro Erja

Karting
Lappalainen Sami
Ropponen Jari
Lehto Tommi
Yli-Kiikka Maarit
Syysmäki Rauno
Harjunpää Pekka
Kuusisto Reima
Zitting Jarmo
Tuukkanen Aleksi

Off Road
Neuvonen Jarno
Puumalainen Jarno
Nurminen Hannu
Kuutvuori Ari
Purhonen Taneli

Pienoisautoilu
Valtanen Janne
Sarja Vesa
Tuomoja Jari
Borg Anna
Kekkonen Pasi
Vikstedt Matias
Sinisaari Heikki

Ralli
Karppinen Pasi
Perälä Jussi
Neuvonen Jarno
Pitkonen Timo
Kinnunen Jarno
Jukarainen Matti
Pärnänen Simo
Hemminki Erkki
Tiilikka Jussi-Pekka
Silfvast Markus
Järvinen Jukka
Rintakoski Timo

Rallisprint
Saarinen Ari-Pekka
Kettunen George
Pitkonen Timo
Pensas Juha

Rata-ajo
Hirsimäki Heikki
Karisto Juha
Kolhonen Janne
Nisula Juha
Halonen Reijo
Tornivaara Kari
Ristolainen Toni

Tekniikka
Härkönen Heikki
Rostedt Kimmo
Liuko Heino
Harju Jarmo

Design Mainostoimisto Ajaton Oy