Olosuhdetyöryhmän kokous 1/18, 28.2.

15.3.2018

« Takaisin

Olosuhdetyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

FIA:n Environment & Sustainability -komissio

Korhonen kertoi lyhyesti FIA ympäristökomission alkavasta työstä ja ensimmäisen kokouksen asialistasta ja teemoista. Uuden komission ensimmäinen kokous 8.3.2018. 

Kuluttajaturvallisuus ja autourheilu

Kokouksessa käytiin läpi KUTU-koulutusten tilanne ja tähän mennessä sovitut koulutukset. Lisäksi kuultiin katsaus Hyvinkään pilottiprojektin ja TUKESin kanssa tehtävän yhteistyön osalta, joka etenee hyvää vauhtia. 

Sääntöasiat

Olosuhdetyöryhmä päätti jatkaa maksimiäänenvoimakkuuden alentamista ja sen vaikutuksia koskevaa selvitystyötä. Ympäristörikkeiden sanktioinnin osalta päätettiin laatia pohjaesitys käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen asia siirretään lajiryhmien käsiteltäväksi.

Vuoden 2018 kokousaikataulu

16.5. (sääntömuutokset)
15.8.  
10.10. 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy