Rallin Lajiryhmän kokous 2/18 - 23.3.2018

27.3.2018

« Takaisin

Korjattu 28.3.2018 klo 08.00

Rallin Lajiryhmän kokous 2/18 (1/18 pidettiin sähköpostikokouksena) pidettiin perjantaina 23.3.2018. Kokous pidettiin Tampereella, ABC Lahdesjärven tiloissa.

Kokouksessa läsnä:

Markus Silfvast           puheenjohtaja

Martti Liukkonen         jäsen                                                         

Toni Mäkinen              jäsen

Merja Rauta                jäsen        

Visa Hanhimäki          nuorisoneuvonantaja

Henrik Frank              Lajipäällikkö / esittelijä

Lisäksi etäyhteydellä kokoukseen osallistui lajiryhmän jäsen Timo Rintakoski.

Kokouksessa käsiteltiin mm. Seuraavia asioita:

SÄHKÖPOSTILLA KÄSITELTYJEN ASIOIDEN TOTEAMINEN

Nuorisoneuvonantajan valinta ja esitys hallitukselle            

Käsiteltiin hakemukset nuorisoneuvonantajan rooliin Rallin Lajiryhmään.

Lajiryhmän päätös ja esitys hallitukselle: Esitettiin valittavaksi Visa Hanhimäki, Lammin Urheiluautoilijat. Hallitus hyväksyi esityksen.

Pisterajan päättäminen, mikä yleisen-luokan kuljettajalle määritetään, kun putoaa takaisin junioriksi (5 vuotta lunastamatta lisenssiä).

Lajiryhmän päätös: Päätettiin, että nousupisteet putoaa 10 pisteeseen.

TERVEISET HALLITUKSELTA JA MUILTA LAJIRYHMILTÄ

Tekniikan Lajiryhmän esitys talvirenkaiden säännöksi kaudesta 2019 eteenpäin

Käsiteltiin Tekniikan Lajiryhmän esitys kauden 2019 rengassäännöstä.

Lajiryhmän päätös:

Hyväksyttiin tekniikan lajiryhmän tekemä sääntöluonnos, edellyttäen että jokaiselta rengasvalmistajalta pyydetyt lausunnot on saatu 1.4.2018 mennessä.

Lajiryhmä esittää myös, että tämä rengassääntö koskee kaikkia AKK:n arvosarjoja ja sarjaluokkia (pl. Historic), mutta sarjakilpailujen lisäluokissa sekä kansallisissa kilpailuissa voidaan käyttää kauden 2018 säännön mukaisia renkaita kauden 2020 loppuun saakka.

SEURANTARAPORTIT

Käsiteltiin talvikauden 2018 rallien seurantaraportit. Esille tulleita asioita mm.:

Tasanopeusajo vs. Ralli:            

Todettiin, että autojen liikkuminen erikoiskokeilla saattaa aiheuttaa    vaaratilanteita, koska esim. yleisö liikkuu reitillä vielä ennen etuautoja. Lisäksi mistään ei ilmene, että millä aikataululla tasanopeusautot liikkuvat reitillä.

Mikäli AKK:n alaisissa kilpailuissa jatketaan tasanopeustoimintaa, tulee asia tuoda esille selkeämmin niin järjestäjille kuin yleisölle. Esimerkiksi autojen ajopaikka tulee tuoda esille paremmin.

Lopullisiin virallisin tuloksiin jäänyt virhe:

Todettiin, että yhdessä talvikauden kilpailussa, senioreiden osalta tulokset eivät vastaa sarjasääntöjä, koska ikätasoitus on laskettu vääriin. Sarjasääntöjen mukaan tasoitus lasketaan kilpailun säännöissä mainitun erikoiskokeiden kilometrimäärän mukaan.

Todettiin kuitenkin, että jälkikäteen tuloksia ei voida lähteä muuttamaan, vaan tuomariston hyväksymät tulokset on lopulliset, ja näiden pohjalta lasketaan myös sarjapisteet.

Muistutetaan myös, että rallissa vastalause aika on 15 minuuttia, jonka puitteissa tulee esittää mahdolliset korjauspyynnöt ja vastalauseet koskien tuloksia.

Tutustumisajan ajotaparikkeet ja niiden mahdollinen sanktiointi:

Ajotaparikkeisiin on olemassa sanktiot säännöissä, mutta edellyttää järjestäjältä ennakkotutustumisen aktiivista valvontaa. Mahdolliset muut vahingot (kolarit jne.) kuuluvat viranomaisten selvityksen piiriin.

SÄÄNTÖASIAT

Nuorten luokka kansallisissa kilpailuissa:

Keskusteltiin nuorten luokan myöntämisperusteista kansallisiin rallikilpailuihin. Luokan myöntämisperusteet kilpailuihin pidetään ennallaan, mutta nuorten luokan lähtöpaikka voi olla muukin, kuin kilpailun ensimmäisenä. Näin ollen nuorten luokka voidaan myöntää myös muiden kuin RSJM-sarjan osakilpailuihin kansalliseksi lisäluokaksi.

Lajiryhmän päätös: Päätettiin, että jatkossa nuorten luokan lähtöpaikka voi olla muu, kuin ensimmäisenä luokkana. Näin ollen nuorten luokka voi muut ehdot täyttäen voidaan myöntää myös muiden sarjojen osakilpailuihin. Tällöin nuorten luokan lähtöpaikka aina ensimmäisenä sarjaluokkien jälkeen.

KALENTERIASIAT

Rallin arvokilpailujen osakilpailumäärät 2019:

Todettiin, että nykyiset osakilpailumäärät on todettu hyväksi nykyisillä kilpailijamäärillä.               

Ralli SM: 7 osakilpailu

RSJM: 5 osakilpailua

F-Rallisarja: 5 osakilpailua

Historic Rally Trophy: 6 osakilpailua (käydään läpi vielä HRCF:n kanssa, mikä on sarjajärjestäjän tahtotila)

Rallin Runkokalenteri 2019:

Käsiteltiin kauden 2019 rallin runkokalenteri.

Lajiryhmän päätös:

Ralli SM

Osakilpailu 1    25.-26.1.19

Osakilpailu 2    15.-16.2.19

Osakilpailu 3    8.- 9.3.19

Osakilpailu 4    24.-25.5.19

Osakilpailu 5    14.-15.6.19

Osakilpailu 6    30.-31.8.19

Osakilpailu 7    27.-28.9.19

Rallin Suomen Juniorimestaruus

Osakilpailu 1    2.2.19

Osakilpailu 2    2.3.19

Osakilpailu 3    8.6.19

Osakilpailu 4    14.9.19

Osakilpailu 5    12.10.19

F-Rallisarja

Osakilpailu 1    19.1.19

Osakilpailu 2    23.2.19

Osakilpailu 3    18.5.19

Osakilpailu 4    24.8.19

Osakilpailu 5    21.9.19

HRT

Osakilpailu 1    12.1.19

Osakilpailu 2    9.2.19

Osakilpailu 3    11.5.19

Osakilpailu 4    17.8.19

Osakilpailu 5    7.9.19

Osakilpailu 6    5.10.19

Seurojen tulee toimittaa sarjakilpailujen kalenterihakemukset KITI-järjestelmän kautta, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

MUUT ASIAT

Rallin Wiki:   

Käytiin läpi lajiryhmän jäsen Toni Mäkisen johdolla suunnitelma Rallin Wiki-palvelun kehittämisestä ja käyttöönotosta. Nykyisin tietoa jaetaan paljon erilaisen materiaalina AKK:n verkkosivujen kautta. Jaettavaa tietoa on paljon, mutta meiltä puuttuu kanava, jossa jaetaan tietoa käytännöistä (”best practise”) ja erilaisista toteutusvaihtoehdoista. Wiki-palvelun kautta pyritään jakamaan tietoa tehokkaasti, ja toteuttamaan tiedon haku huomattavasti helpommin ja tehokkaammin kuin nykyisin.

Wiki-palvelun palvelinympäristö on nyt valmis, ja sen käytännön toteutus aloitetaan välittömästi.

Keskusteltiin myös lajiryhmän blogista, ja sen toteutuksesta. Mietittiin toteutusvaihtoehtoa, jossa jokainen lajiryhmän jäsen toteuttaa vuorottain blogitekstin, liittyen omiin vahvuuksiinsa.

Jatkossa vastaavaa Wiki-palvelua voidaan käyttää myös muissa autourheilulajeissa, mikäli lajiryhmät kokevat tarvpeelliseksi.

KOKOUSAIKATAULU 2018

3/18          18.5.2018

4/18          14.9.2018

5/18          Päätetään myöhemmin, ajankohtana marraskuu

23.3. pidetyn kokouksen lisäksi, Rallin Lajiryhmä piti lauantaina 24.3. ”Työpaja”-henkisen työskentelypäivän, jonka pääasiallisena tarkoituksena oli käydä läpi, keskustella ja linjata raameja rallin tulevaisuuden kilpailukonsepteista eri tasoilla.

Työpäivän anti oli varsin hedelmällinen, ja saimme käytyä kokonaisuutta läpi tehokkaasti, ennen kaikkea siitä näkökulmasta, mitkä ovat rallikilpailujen järjestämisen nykyiset haasteet, minkälaista tarjontaa kilpailijat kaipaavat ja miten nykyistä toimintaa voidaan parantaa palvelemaan rallin harrastajia nykyistä paremmin (kilpailijat ja kilpailun järjestäjät).

Aiheesta julkaistaan erillinen tiedote myöhemmin, kun lajiryhmä on valmistellut kokonaisuuden valmiiksi. Työpajan sekä sen jälkeisen työskentelyn perusteella on tarkoitus toteuttaa rallin eri tasoisten kilpailukonseptien vaatimat sääntömuutokset kaudelle 2019.

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-534 9977

Design Mainostoimisto Ajaton Oy