Rallin Lajiryhmän kokous 2/19 22.3.2019

27.3.2019

« Takaisin

AKK:n Rallin Lajiryhmä piti vuoden toisen kokouksensa perjantaina 22.3. Kokouksessa olivat läsnä:

Markus Silfvast, puheenjohtaja

Toni Gardemeister

Jani Paasonen

Timo Rintakoski

Henrik Frank, lajipäällikkö

Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

SÄHKÖPOSTILLA KÄSITELTYJEN ASIOIDEN TOTEAMINEN

- Jussinmäki.net rallin anomus nuorten luokasta

Käsiteltiin anomus nuorten luokasta ko. kilpailuun.

Lajiryhmän päätös:Hyväksyttiin anomus

- Kyläseppärallin kalenterihakemus

Käsiteltiin Petäjäveden UA:n kalenterihakemus.

Lajiryhmän päätös:Hyväksyttiin anomus

- Kaasujalkarallin anomus nuorten luokasta

Käsiteltiin anomus nuorten luokasta ko. kilpailuun.

Lajiryhmän päätös:Hyväksyttiin anomus.

- F-Rallisarjan lisämääräys No. 1

Käsiteltiin F-Rallisarjan lisämääräys no. 1 koskien Tulokas Cupin tunnistetarraa.

Lajiryhmän päätös:Hyväksyttiin anomus.

- Kerava-rallin anomus nuorten luokasta

Käsiteltiin anomus nuorten luokasta ko. kilpailuun.

Lajiryhmän päätös:Hyväksyttiin anomus.

- 4. Toivakka-rallin anomus reitin julkaisusta

Käsiteltiin anomus koskien reitin julkaisua lajisäännöistä poiketen.

Lajiryhmän päätös:Hyväksyttiin anomus.

ESITYKSET HALLITUKSELTA TAI MUILTA LAJIRYHMILTÄ

- Esitys tekniikan lajiryhmältä koskien sääntöjen noudattamisjärjestystä 

Käsiteltiin tekniikan lajiryhmän esitys koskien sääntöjen noudattamisjärjestystä.

Todettiin, että rallin osalta noudattamisjärjestys korjattiin rallin sääntöihin vuodelle 2019.

Lajiryhmän päätös ja esitys AKK:n hallitukselle: Rallin lajisäännöissä pitäydytään nykyisessä sääntökirjan (Art. 6) määrittämässä noudattamisjärjestyksessä.

Huomioidaan tekniikkasäännöt tulevan vuoden sääntömuutoksissa.

ALKUVUODEN 2019 RALLIEN SEURANTARAPORTIT

Käsiteltiin talvikauden 2019 rallien seurantaraportit.

RALLIN ARVOSARJAT

Arvosarjojen rakenne kaudelle 2020

Keskusteltiin rallin arvosarjojen rakenteesta kaudelle 2020.

Käytiin läpi ajatus tulevan kauden sarjojen rakenteesta. Jatkossa ajettaisiin kolme (3) arvosarjaa seuraavasti:

-Ralli SM, johon kuuluu myös Juniorimestaruussarja sekä Nuorten SM (kaikki SM-tasoiset sarjat)

-F-Rallisarja

-Historic Rally Trophy

Ralli SM-sarja on tulevaisuudessa kokonisuus, johon kuuluu kaikki SM-arvoiset mestaruussarjat. Tällä muutoksella Nuorten ja Junioreiden SM-sarjasta tulee kiinteä osa SM-sarjaa, jolloin myös näkyvyyttä pyritään parantamaan. Samalla luodaan selkeä ”urheilijapolku” tavoitteellisesti uraa rakentaville kuljettajille.

Kansallinen F-Rallisarja on urheilullinen harrastesarja, jossa mahdollisimman laaja tarjonta eri luokkia harrastajille. Omat sarjat nuotista sekä ”pimeään” ajaville. 

Historic Rally Trophy nykyisen mallin mukaisesti.

F-Rallisarjan käytännön toteutus ja hallinnointi tulevaisuudessa

Käytiin läpi F-Rallisarjan nykytilanne. Todettiin, että vaikka sarja pyörii nykymallilla tyydyttävästi,tulevaisuudessa sarjalle pitää löytää ulkopuolinen taho vastaamaan sarjan käytännön pyörittämisestä kokonaisuutena. Sääntökehitys ja kalenterin laadinta yhteistyössä AKK:n rallin lajiryhmän kanssa, mutta kaikilta muilta osin sarjan käytännön toteutus, promootio ja kaupallistaminen olisi ulkopuolisen tahon käsissä. 

Lajiryhmä avaa haun, jolla pyritään löytämään sopiva taho (yritys/yhteisö) kesäkuuhun 2019 mennessä.

Sarjojen sääntömuutokset kaudelle 2020

Keskusteltiin alustavasti mahdollisista sarjojen sääntömuutoksista kaudelle 2020. Nostettiin esille seuraavia ajatuksia, jotka esitetään myös AKK:n Ralli SM Sporttityöryhmälle (kokous 27.3.).

Ralli SM:

Lajiryhmän esitys Ralli SM-sporttityöryhmälle: Esitetään Ralli SM-sporttityöryhmälle, että SM4-luokka muutetaan niin, että ko. luokassa ajetaan V1600-luokan autoilla. Mukaan otettaisiin myös alle 18-vuotiaat kuljettajat, joilla sääntöjen edellyttämä kokemus nuottikilpailujen ajamiseen (=yleinen lisenssiluokka).

Lajiryhmän esitys tekniikan lajiryhmälle: Pyydetään tekniikan lajiryhmää selvittämään N5-autojen (käytössä mm. Espanjassa ja Baltiassa) tekniset säännöt, ja niiden mahdollinen sopivuus SM-luokkiin tulevaisuudessa. Todettiin, että SM2-luokassa ajettaisiin ainakin vuonna 2020 nykyisellä kalustolla sekä FIA R4-autoilla.

Nostetaan Ralli SM-osakilpailujen minimipituus olemaan 100 (EK) km.

Rallin Suomen Juniorimestaruus:

RSJM-sarjasta poistetaan nelivetoiset autot. Sarjassa ajettaisiin alustavasti kolmessa luokkassa:

Junioreiden SM1: V1600

Junioreiden SM2: Kaksivetoiset enintään 1650 cc (sisältää kaikki tekniikkasäännöt)

Junioreiden SM3: Kaksivetoiset yli 1650 cc (sisältää kaikki tekniikkasäännöt)

Lisäksi sarjassa mukana nykymuotoinen Nuorten SM-sarja, jossa kilpaillaan V1600-autoilla.

Naisten Cup ja Rally Trophy päätetään myöhemmin. Mahdollisena vaihtoehtona siirtää ne kilpailemaan F-Rallisarjan yhteyteen.

SAAPUNEET KIRJEET

Kirje Jesse Niini – Uudet tekniikkasäännöt ja vierasmoottorit 

Keskusteltiin saapuneesta kirjeestä, jossa esitetään vierasmoottoreiden käyttöä F-Ryhmän autoissa, tai kokonaan uuden tekniikkasäännön autoissa. Lopullisia päätöksiä asiasta ei tehty, mutta asiaa työstetään eteenpäin yhdessä tekniikan lajiryhmän kanssa. Lisäksi asiasta tullaan kysemään rallin harrastajakyselyssä, joka toteutetaan huhtikuun 2019 aikana.

MUUT ASIAT

- Rallin harrastajakysely

Todettiin, että harrastajakyselyn toteuttaminen olisi nyt ajankohtaista.

Päätettiin, että tehdään kysely huhtikuun 2019 aikana. Kohdennetaan kysely kaikille rallia viimeisen kolmen vuoden aikana ajaneille I-ohjaajille.

- Ralliseminaari 2019

Kyselyn vastausten pohjalta rakennetaan rallin harrastajille seminaari syksyllä 2019.

- OTKES:n ja TUKES:n raportit ja niihin reagointi

Käsiteltiin asia, ja todettiin että asioihin reagidaan seuraavasti:

 -Autourheiluonnettomuuksien selvittäminen ja sen tehostaminen

Kaikista onnettomuuksista tehdään onnettomuustutkinta (aina kun onnettomuudessa henkilövahinkoja), ja asianmukainen dokumentaatio joka toimitetaan lajiliittoon. 

-Katsojien ohjeistaminen rallikilpailuissa

Katsojien ohjeistamista parannetaan, esim. tauluilla, jotka asetettava kaikille yleisö-alueille näytille. Lisäksi järjestäjiä ohjeistetaan jakamaan turvallisuustietoa tehokkaammin, käyttäen eri viestintäkanavia.

Lisäksi järjestäjiä on ohjeistettava selkeämmin vaarallisten sekä kiellettyjen katseluauleiden merkitsemisessä.        

-Onnettomuustietojen kerääminen ja tietokannan luominen

Lajiliiton toimisto laatii suunnitelman ja käytännön toteutuksen onnettomuustietojen keräämisestä sekä tietokannan luomisesta.

Esitetään asia myös AKK:n turvatyöryhmälle.

SEURAAVA KOKOUS

Maanantaina 20.5.2019. Kokouksessa käsitellään mm. kauden 2020 sääntömuutokset sekä kilpailukalenteri. Kaikki sääntömuutosesitykset toivotaan toimitettavan sähköpostilla lajipäällikölle, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

Design Mainostoimisto Ajaton Oy