Tekniikan lajiryhmä tiedottaa 1-2019

10.1.2019

« Takaisin

Tekniikan lajiryhmä piti ensimmäisen kokouksensa Jyväskylässä 4.1.2019. Esillä oli seuraavat asiat:

 

- Valittiin puheenjohtajaksi yksimielisesti Ari Saxberg. Uutena jäsenenä mukaan tuli Janne Levänen, edellisestä lajiryhmästä jatkavat Timo Brilli, Kari Erola ja Markku Suvanto.

 

- Käytiin läpi rallikrossin kilpailijakyselyn sääntömuutosesitykset. Todettiin, että ylivuotisuusperiaatteen mukaisesti sääntömuutokset voivat tulla voimaan aikaisintaan 2020. Päätettiin laatia lista kohdista, joita kehitetään eteenpäin. Isoja asioita ovat mm. painotaulukko, josta tullaan käymään keskustelua harrastajien kanssa. Yleisesti sovittiin, että tarkkaillaan nykyisiä autoja ja niiden suorituskykyjä tämän vuoden ensimmäisissä kilpailuissa nyt esitettyjä sääntömuutosesityksiä silmällä pitäen.

 

- Keskusteltiin Historic J1-J2 polttoainelinjoja koskevasta säännöstä. Sovittiin, että kysytään asiaan FIA:n mielipide ja perusteet muutokselle ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

 

- Keskusteltiin Historic Rally Trophyn arvokilpailuluokkien rengassäännöstä. Sääntöteksti on hieman tulkinnanvarainen, mutta säännöllä tarkoitetaan, että talven arvokilpailuissa voidaan käyttää Autourheilun sääntökirjan 2018 mukaisia renkaita liite K:n erityismääräykset huomioiden. Päätettiin esittää hallitukselle tämän vuosiluvun 2018 lisäämistä sääntötekstiin.

 

- Keskusteltiin glykoolin käyttökiellosta moottoriradoilla. Todettiin, että kielto on annettu sen aiheuttaman liukkauden vuoksi. Tältä pohjalta pelkän glykoolin käyttämisen kiellolla ei välttämättä saavuteta haluttua päämäärää. Siksi ehdotetaan hallitukselle lauseen muuttamista siten, että teksti sallii vain veden ja kieltää lisäaineet, jotka aiheuttavat liukkautta joutuessaan radan pintaan. Lisäksi annetaan mahdollisuus myöntää tälle poikkeus kilpailun säännöissä (esimerkiksi jääradoilla).

 

- Todettiin, että Off-Road Eurotrial Suomen EM kilpailussa sallitaan EM säännön mukaisen kypärän käyttö

 

- Keskusteltiin Suomessa voimassaolevasta kansallisesta lisäyksestä koskien FIA FT -polttoainesäiliöitä. Kansainvälisesti näitä säiliöitä saa käyttää 5 vuotta valmistuksesta ja erillisen valmistajan suorittaman tarkastuksen jälkeen sille on mahdollista saada kahden vuoden jatkoaika. Näissä tarkastuksissa on havaittu, että yli 60% näistä tarkastetuista säiliöistä on jouduttu korjaamaan ennen jatkoajan myöntämistä. Suomessa kansallisesti näitä säiliöitä saa käyttää määräämättömän ajan. Tähän kysymykseen palataan seuraavassa kokouksessa ns. säkkitankkien osalta. Samassa yhteydessä keskustellaan muiden kilpailukäytössä olevien polttoainesäiliöiden kiinnityksien minimivaatimuksista. Katsastuksissa on tavattu huonosti kiinnitettyjä ja -tuettuja polttoainesäiliöitä.

 

- Keskusteltiin uudesta FIA R1 ryhmäsäännöstä ja tarpeesta laatia kansallinen FIN R1 sääntö. Ajatuksena luokitella kansallisesti perusauto, jota saisi muuttaa FIA R1 säännön mukaisesti. Päätettiin tutkia asiaa, mutta tämä mahdollinen kansallinen sääntö ei saa vaikuttaa negatiivisesti FIA R1 autojen määrään.

 

- Keskusteltiin päättyvien R1-, R2- ja R3- luokitusten mukaisten autojen käyttämisestä sen jälkeen, kun niiden kansainvälinen luokitus päättyy. Todettiin, että rallin lajiryhmä on nyt jo määrittänyt, että näitä autoja voi käyttää rallissa SM 3 luokassa luokitustensa mukaisina, vaikka niiden luokitus ei enää kansainvälisesti olekaan voimassa. Tekniikan lajiryhmä lisäksi esittää hallitukselle, että nämä autot voisi myös muuttaa vastaamaan FIN R 2WD sääntöä. Tämä edellyttää sääntömuutosta, millä mahdollistetaan kansainvälisesti päättyneiden VR -luokitusten käyttäminen FIN R 2WD ryhmässä. Tällä mahdollistettaisiin vanhentuneiden R2 ja R3 autojen päivittäminen hieman kilpailukykyisemmiksi ryhmää vaihtamalla ja näin ne saataisiin pysymään mukana kilpailuissa.

 

- Kuntokatsastajilta on tullut palautetta, että joitakin tukivarsien valmistustodistuksia on hankalaa yksilöidä autossa olevaan tukivarteen kuuluvaksi johtuen yksilöintitietojen ja kuvien puuttumisesta. Päätettiin kysyä tukivarsien valmistajilta malleja todistuksista ja laatia malli, mitä valmistustodistuksilta vaaditaan. Kyseisen mallin mukainen valmistustodistus vaadittaisiin toimitettavaksi 1.1.2020 jälkeen myytävien tukivarsien yhteydessä.

 

- Käsiteltiin rallin sarjatyöryhmältä saapunutta kirjettä koskien rallin SM luokkia tulevaisuudessa. Todettiin, että tekniikan lajiryhmä voi ottaa kantaa tekniikan sääntöihin sen jälkeen, kun rallin lajiryhmältä saadaan palautetta siihen, mitä rallin urheilulliselta puolelta tulevaisuudessa odotetaan. 

 

- Keskusteltiin onnettoimuuksien selvitysryhmän tekniikkajäsenen raporttilomakkeesta. Todettiin, että nykyisellään sinne kerätään paljon tietoa, jota kukaan ei hyödynnä. Päätettiin yksinkertaistaa lomaketta ja samalla kohdentaa huomiot tärkeämpiin kohteisiin. Lajipäällikkö laatii uuden mallilomakkeen seuraavaan kokoukseen mennessä.

 

- Todettiin, että tekniikan materiaalit netissä vaatii päivittämistä. Poistetaan vanhentuneet ja lisätään tarpeelliset uudet materiaalit. palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

 

- Seuraavat tekniikan lajiryhmän kokoukset pidetään seuraavasti:

15.3.; 15.5. ; 22.8. ; ja 1.11. Lisäksi pidetään kokous joulukuussa tilanteen mukaan. Kokouksen esityslistalle haluttavat asiat tulee jättää tekniikan lajipäällikölle sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Sääntömuutoksia voi jättää lajipäällikölle 1.5.2019 saakka, jotta ne voidaan käsitellä asianmukaisesti lajiryhmässä ja hallituksessa.

 

Lisätietoja antaa tekniikan lajipäällikkö Iiro Palmi, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi

 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy