Tekniikkalajiryhmän kokousyhdistelmä 2 ja 3 2016

9.5.2016

« Takaisin

TEKNIIKKALAJIRYHMÄN KOKOUSYHDISTELMÄ 2 ja 3-2016
Tekniikan lajiryhmä piti huhtikuussa kaksi kokousta peräkkäin pitkän esityslistan johdosta. Kokouksissa käsiteltiin seuraavia asioita:
Tekniikkakoulutukset:
Keskusteltiin tekniikkakoulutuksesta yleisesti. Odotetaan koulutustyöryhmän ehdotusta mahdolliseen lisenssijärjestelmän muutokseen. Tekniikkalajiryhmän mielestä tulee tarkkaan pohtia, kuinka saataisiin toimitsijaksi ryhtymisen kynnys mahdollisimman matalaksi. Riittäisikö suoritettu koulutus jo perustasolle? Päätoimitsijakoulutus siirretään seuraavaan kokoukseen.
Liite J Art 253.8. ”kansalliset lisäykset” – sääntöjen läpikäynti ja keskustelu:
Käytiin keskustelu turvakehikkosäännöstöstä. Suomessa noudatetaan FIA:n säännöstöä muutamin kansallisin vapautuksin. FIA:n sääntöpolitiikka on, että takautuvasti muuttuvia sääntöjä pyritään välttämään. Tästä syystä kehikkosäännötkin määrittävät uudistukset aina auton luokituspäivämäärän mukaisesti, jottei vanhoja autoja tarvitse muuttaa aina kun säännöt muuttuu. Suomessa rakennetaan paljon uusia autoja vanhoista automalleista ja tästä syystä Suomen kilpailukaluston turvakehikot rakennetaan usein painon säästö syistä vanhanaikaisiksi ja siten turvattomammiksi kuin nykytieto mahdollistaisi. Lajipäällikölle annettiin tehtäväksi varmistaa Suomen sääntökirjan FIA:n sääntöjen mukaisuus. Tämän jälkeen muokataan kansallinen lisäys nykyvaatimusten mukaiseksi.
Luokittelemattoman auton luokituspäivämääräksi määritetään ensimmäisen katsastuskortin myöntämispäivämäärä.
Esitetty kysymys Liite J Art 253.8.3.2.1.5 Taivutusten ja vahvistusten liitokset:
Kysymys kansallisen lisäyksen vaikutuksesta sääntöön. Tekniikkalajiryhmä huomioi kysymyksen kansallista lisäystä muutettaessa.
V1600 turvakehikkoteksti:
Edellisen kokouksen mukaisesti tarkennetaan V1600 turvakehikkovaatimuksen sanamuotoa:
Uusi teksti: "Autoissa joiden ensimmäinen passi on myönnetty 1.1.2016
jälkeen, tulee turvakehikon täyttää passitusvuoden viimeisimmät vaatimukset auton iästä riippumatta".
Kohta sisällytetään kansallisen lisäyksen kokonaisuudistukseen.
Pääkatsastajien raportit talven arvokilpailuista:
Käsiteltiin raportit. Tekniikan lajiryhmä siirtää teknisistä seikoista johtuvat hylkäykset kyseisten lajiryhmien käsiteltäviksi mahdollisia jälkiseuraamuksia varten. Muistutetaan lisäksi pääkatsastajia siitä, että jos kilpailussa on annettu rangaistuksia, pääkatsastajan raportti on lähetettävä heti myös kyseisen lajin lajiryhmälle.
Ralli SM Mikkeli, rallin sääntöjen vastaisen auton osallistuminen kilpailuun: Tekniikan lajiryhmä paheksuu, että auton osallistumista kilpailuun ei hoidettu sääntöjen mukaisesti. Tulevaisuudessa erivapausasioissa on konsultoitava kaikkia asiaan liittyviä lajiryhmiä.
Pääkatsastaja Endurance Cup sarjaan:
Valittiin Endurance Cupiin pääkatsastajaksi Tuomas Henriksson
Autojen akut, uusi FIA sääntö:
Kuiva akku termistö on selvitetty FIAsta. Kuivassa akussa (VR-tyyppinen akku) ei ole vapaata elektrolyyttiä vaan happo on sidottu geeliin tai imeytetty lasivillaerottimeen (AGM). Tämän tyyppisiä akkuja on saatavilla akkuja myyvistä liikkeistä eikä hinnat sanottavasti eroa perinteisestä märästä akusta. Tästä syystä tekniikan lajiryhmä seuraa FIA.n sääntöä kuitenkin niin, että sääntö otetaan kansallisesti voimaan 1.1.2017
Kypärien maalaus, katsastuksen ohjeistus:
Kypärien maalaus on sääntöjen mukaan sallittua kun noudatetaan kypärän valmistajan ohjeita ja määräyksiä. Muistutetaan että ohjeet on aina selvitettävä ennen maalausta ja maalaajalla on oltava riittävä tieto taito.
Rata-SM sarjatyöryhmän esitys tekniikan lajiryhmälle:
Rata SM V1600 autojen uudelleen passitus kilpailupaikalla
Tekniikan lajiryhmä toteaa, ettei uudelleen passitus onnistu esitetyssä aikataulussa. On myös muistettava, että koko uudelleen passitus tehdään siksi, että selvitetään mahdolliset epäselvyydet ennen kilpailukautta, jotta voidaan kilpailukaudella keskittyä urheilemiseen. V1600 passien ja kuvaliitteiden täydennetty täyttöohje on julkaistu uudelleen tekniikan materiaaleissa 5.4.2016.
T1600 tilanne:
Tällä hetkellä Rata SM sarjaan on ilmoittautunut 3 autoa.
Esitys rata-ajon lajiryhmälle:
Tekniikan lajiryhmän mielestä kannattaisi pohti BoP:n tarpeellisuutta tälle vuodelle.
Rallilajiryhmän esitys hallitukselle koskien tulevaisuuden ralliluokkia:
Keskusteltiin kansallisen säännön mukaisesti rakennetuista autoista sekä niiden tuomista haasteista ja mahdollisuuksista kansalliseen autourheiluun.
Lajipäällikön raportti käydyistä keskusteluista koskien nelivetoista protoautoa:
Pekka Savela ja Kauko Mäkelä vierailivat AKK:n toimistolla 29.3. esittelemässä ajatuksiaan rallin tulevaisuuden autoluokista. Lajipäällikkö kertoi käydystä keskustelusta. On esitetty pidettäväksi asian tiimoilta seminaari, johon kutsutaan auton rakentajia, kilpailijoita ja lajiryhmien jäseniä. Tekniikan lajiryhmä on valmis avoimeen ja rakentavaan keskusteluun.
Asian tiimoilta jatketaan seminaarissa ja seuraavassa kokouksessa.
Rallin ”luokka 7”:
Käsiteltiin rallin lajiryhmän esitystä rallin STR:lle ja tekniikan lajiryhmälle laatia sääntö ja raamit ”luokka 7:ää ” varten.
Tekniikan lajiryhmä keskusteli asiasta ja toteaa, että itse sääntöteksti ehdotus pitää tulla rallilajiryhmältä. Käytännössä AKK:n hyväksyntä tarkoittaisi sitä, että rallin lajiryhmän tulisi ensin hyväksyä auto mukaan, jonka jälkeen tekniikan lajiryhmä antaisi lausunnon teknisistä asioista. Tässä voisi myös toimia kevennetty versio, esimerkiksi lajiryhmien puheenjohtajat voisivat päättää asian keskenään konsultoituaan muita lajiryhmien jäseniä.
Sääntömuutostarpeet vuodelle 2017:
Liite K on käännetty ja päivitetty. Useita kohtia on muuttunut. Tehdään lista missä esitetään tärkeimmät muutoskohdat. Lista viedään historic -lajiryhmälle kun valmistuu. Turvakehikkosäännön valmistelua jatketaan. Liite J päivitetään ja FIA:n sääntömuutokset tuodaan toukokuun kokoukseen. Rallicrossin Super car :ien kansallinen sääntö vaatii päivittämistä, missä kansalliset kaksi luokkaa yhdistettäisiin. Otetaan yhteyttä rallicrossin lajiryhmään keskustelutilaisuuden järjestämiseksi eri tiimien kanssa sääntöjen harmonisoimiseksi. Luultavasti tämä muutos ei ehdi 2017 sääntöihin.
Esitykset Autokrossin sääntöihin:
Esityksessä haetaan taka- ja keskimoottoriautojen takarenkaisiin leveysrajoitusta 195mm sekä 16V moottoreiden painon lisäämistä. Päätettiin siirtää asia rallikrossin lajiryhmälle mietittäväksi, onko tarpeellista sisällyttää nämä ehdotukset seuraavaan kuljettajakyselyyn.
Muutosesitys FIN R 4WD sääntöjen muuttamisesta S2000 autojen osalta:
Lajiryhmä siirtää käsittelyn rallin tulevaisuuskeskustelun jälkeen.
Autokrossiauton taka-akselirakenne:
Sääntö kertoo, että korimuutokset tukivarsille on sallittu siinä määrin mitä tarvitaan kiinnityspisteiden muutoksiin ja jousituksen osia, vetoakseleita ja pyörää varten. SRC / Autokrossin korirakenteesta puolestaan määritetään että korirakennetta voidaan muuttaa SS sääntökohdan kuvan 279-1 mukaisesti.
Vastauksena kysymykseen piirrosta 279-1 tulee noudattaa muilta osin, mutta linkkejä varten tunneliin saa tehdä läpiviennit. Koko tunnelia ei saa pidentää tällä perusteella.
Endurance -auton kattoskuuppi:
Sääntö ei mahdollista tällä hetkellä kattoskuupin asennusta sillä koriin sallittujen reikien tekemisestä on määritetty kohdassa 17.70.10.1. Mikäli endurance -lajiryhmä haluaa, tekniikan lajiryhmä ei näe estettä muuttaa sääntöä kaudelle 2017. Olisi kuitenkin syytä määrittää skuupin maksimi koko esimerkiksi ryhmän F säännön mukaisesti.
Ladan kardaanitunnelin laajentaminen pakosarjaa varten:
Ladaan on aikanaan luokiteltu korin muokkaus kardaanitunnelin osalta pakosarjan asentamista varten. Lajiryhmä myöntää erivapauden käyttää tuota samaista kardaanitunnelin laajennusta kaikissa F-ryhmän takavetoisissa Lada –merkkisissä autoissa. Tunnelin laajennuksen tulee olla luokitellun laajennuksen mukainen.
Rallisprint kilpailuiden katsastuksesta:
Tekniikan lajiryhmä esittää , että kaikissa rallisprintkilpailuissa määritettäisiin numero-, auto-, tai varikkoaluekohtainen katsastusaikataulu sekä sanktioitaisiin tästä aikataulusta myöhästyminen. Tekniikan lajiryhmä ymmärtää force majore syyt katsastuksesta myöhästymiselle, mutta force majorekaan ei saisi haitata kilpailun normaalia kulkua.
Pääkatsastajan toiminta Akaan SM Jääratakilpailussa:
Tekniikan lajiryhmä toteaa, että hallituksen kilpailukieltoon määräämän auton hyväksyminen kilpailuun ei tulisi millään syyllä olla mahdollista ennen kilpailukiellon purkamista. Hallituksen määräämä kilpailukielto on äärimmäinen toimenpide jonka noudattamatta jättäminen luo väkisin luottamuspulan lajiryhmän ja lajiryhmän nimittämän pääkatsastajan välille. Tästä syystä tekniikan lajiryhmä on päättänyt kuulemisen jälkeen siirtää pääkatsastajan tehtävästään toistaiseksi. Koska kyse oli hallituksen päätöksen rikkomisesta, tekniikan lajiryhmä siirtää mahdollisen rangaistuksen nimeämisen AKK:n hallitukselle.
Gran Turismo –luokan sääntöesityksen kommenttipyyntö rata-ajon lajiryhmältä:
Gran Turismon sääntöluonnoksessa on monia asioita, joihin tekniikkalajiryhmän on vaikea ottaa kantaa tuntematta luokkaa paremmin. Tekniikka lajiryhmä ehdottaa, että ratalajiryhmä jatkaa luokan sääntöjen hiomista omassa piirissään. Teknisissä asioissa
ja yksityiskohdissa tekniikka lajiryhmä tarjoaa konsultaatioapua tarvittaessa. Tärkeää on, että sääntöluonnoksen mukaisesti noudatetaan tiukasti Liite J:n art. 253 turvamääräyksiä.
Kemin Urheiluautoilijoiden kirje rallikilpailuiden ”kaatokatsastuksista”:
Tekniikan lajiryhmä pitää ideaa hyvänä, joskin joitakin käytännön ongelmia asian järjestämisessä on. Tekniikan lajiryhmä pohtii vielä asiaan liittyviä käytännön ongelmia. 2017 sääntöön muutos ei vielä ehdi. Samaan asiaan liittyen olisi syytä miettiä onnettomuustutkintaraporttien kierrättämistä myös lajiryhmille. Tällä hetkellä tekniikan lajiryhmällä ei ole tietoa, mitä raporteille niiden laadinnan jälkeen tapahtuu.
Sähköinen katsastuskortti:
Keskusteltiin sähköisestä katsastuskortista. AKK tarvitsee tekniikan lajiryhmältä apua tarvittavista tiedoista joita haluttaisiin, jos katsastuskortti muuttuisi sähköiseksi. Asiaa mietitään ja palataan siihen seuraavassa kokouksessa.
Seuraava kokous ja esitykset alustaviksi kokouspäiviksi:
Seuraava kokous pidetään 20.5.2016. klo 9.00. AKK:ssa Kellokukantie 7, Vantaa. Syksyn kokoukset pidetään elo-syyskuussa sekä marraskuussa 2016.


Muistion vakuudeksi
Iiro Palmi
lajipäällikkö, AKK-Motorsport ry, kokouksen sihteeri

Design Mainostoimisto Ajaton Oy