Tietoa tulorekisteristä

18.1.2019

« Takaisin

Vuoden alusta voimaan tullut tulorekisteri koskee myös yhdistyksiä ja puhuttaa urheiluseurojen toimijoita. Olemme koonneet tähän tiivistetysti verottajan tulorekisteri -sivuston ohjeistuksen pääkohtia urheiluseuroja koskien. Verottajalla on tulorekisterin sivut osoitteessa www.vero.fi/tulorekisteri, jossa asiaan voi perehtyä tarkemmin.
 

Tulorekisteri muuttaa urheiluseurojen ilmoitusvelvollisuuksia

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä, myös yleishyödyllisiä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Jos yhdistys maksaa palkkaa tai muita ansiotuloja, kuten erotuomareiden palkkioita tai valmentajien kustannusten korvauksia, sen on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. Tulorekisteri säätelee vain ilmoittamisen velvoitteita. Tulorekisteri ei säätele sitä, milloin tulot pitää maksaa. Tiedot ilmoittaa tulorekisteriin suorituksen maksaja.

 

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Tulorekisteriin ilmoitetaan myös toimitetut ennakonpidätykset sekä perityt sosiaalivakuutusmaksut. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Tulorekisteriin ilmoitetaan matkakustannusten korvauksista maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset. Julkisen liikenteen matkalippuja ja majoituskorvauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa tiettyjä korvauksia henkilölle, joka osallistuu ilman palvelussuhdetta korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön kuten esimerkiksi talkootyöhön. Yhteisö voi maksaa työmatkaan rinnastettavaa verovapaata kilometrikorvausta henkilön oman tai hänen hallitsemansa kulkuneuvon käytöstä sekä kotimaan koko- tai osapäivärahaa tai ulkomaan päivärahaa. Ateriakorvaus ei sen sijaan ole verovapaa.

 

Kilpailupalkinnot

Kaikki urheiluseuran antamat kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin. Verohallinnon nykyistä 100 euron ilmoittamisrajaa ei käytetä tulorekisterissä, vaan kaikki palkinnot on ilmoitettava ilman euromääräistä alarajaa. Ilmoita tavarana saadut kilpailupalkinnot tulolajilla Muu veronalainen ansiotulo, jos urheilija ei ole työsuhteessa urheiluseuraan.
Poikkeuksena ovat symboliset, vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet. Pokaaleja, mitaleja ja niihin verrattavia tavanomaisia esinepalkintoja, joilla on lähinnä tunnearvoa, ei ilmoiteta tulorekisteriin. Tavarana saadut kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisiin välittömästi.
Muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset on ilmoitettava kuukausittain viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jos tulonsaajalle ei samassa yhteydessä makseta rahasuoritusta. Jos kunta antaa urheilijalle jälkikäteen tunnustuspalkinnon, sitä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

 

Yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoistyöntekijät

Jos yhdistys on yleishyödyllinen yhteisö, sen on ilmoitettava vapaaehtoistoimintaan osallistuville henkilöille maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset tulorekisteriin. Yleishyödyllisten yhteisöjen maksamat päivärahat ja kustannusten korvaukset ilmoitetaan yleishyödyllisen yhteisön tulolajeilla. Verovapaiden tai veronalaisten kustannusten korvausten saajien ei tarvitse olla maksavan yhteisön jäseniä.

 • Kaikki tulorekisteriin liittyvä koskee tietoja alkaen 1.1.2019.
 • Tiedot ilmoitetaan tulonsaajakohtaisesti
 • Suorituksen maksaminen laukaisee velvollisuuden ilmoittaa – Ilmoitus muodostuu tulonsaajan yhden maksajan yhden maksupäivän kaikista tiedoista
  • Yksi ilmoitus per maksuerä per tulonsaaja
  • Tiedot ilmoitetaan maksupäivä + 5 kalenteripäivää aikajänteellä.
  • Kaikki tiedot ilmoitetaan, yhden sentin kilometrikorvauksesta lähtien. Myös suorituksiin tehtävät korjaukset. Palkkaennakko vastaa ilmoittamisen osalta normaalia palkkaa.
  • Luontoisetujen ilmoittaminen muuttuu (Vaikka luontoiseduista olisi peritty korvaus, edun määrä ilmoitettava täysimääräisenä.)

 

Lisätietoja: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/

Tulorekisterin sivut osoitteessa www.vero.fi/tulorekisteri

 

AKK-Motorsport

Design Mainostoimisto Ajaton Oy