Turvatyöryhmän kokous 28.5.

5.6.2015

« Takaisin

Paikalla: Kari Alppivuori, Juha Kukkonen, Mika Pekkonen, Rami Ruuska ja Jani Backman (esittelijä).

Työryhmän painopistealueet

Keskusteltiin laajasti työryhmän roolista ja toimintaperiaatteista. Turvallisuuden edistäminen prioriteettijärjestyksessä on 1) yleisö, 2) toimitsijat, 3) kilpailijat. Työryhmä edistää turvallisuutta sääntöjen kehitystyöllä, valvonnalla, valistuksella ja koulutuksella sekä yhteistyöllä liiton lajiryhmien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Todettiin että toiminnan tulee painottua enemmän ennaltaehkäisyyn kuin ensihoitoon, siis onnettomuuksien jälkeiseen toimintaan. Yhteistyötä nopeuslajien ja tekniikan lajiryhmien kanssa pyritään lisäämään. Määritettiin kesän 2016 painopistelajiksi jokamiehenluokka.

FIA-asiat

Tutustuttiin FIA:n julkaisemaan maailmanlaajuiseen onnettomuustietopankkijärjestelmään ja otetaan käyttöön onnettomuuksien raportoinnissa FIA:lle. Pyritään myös hyödyntämään lomakkeiden yhtenäistä linjaa kansallisissa kaavakkeissa.

Edunvalvonta

Sairaan hoitokaluston ja henkilöstön saatavuus

Todettiin sairaanhoitopiireistä saadut vastaukset koskien sairaanhoitokaluston ja miehistön saatavuutta. Vastausten mukaan yleinen suoritus on että selvittäisimme mahdollisuutta tehdä puitesopimuksia tiettyjen ensihoidon palveluntarjoajien kanssa. Parhaiten tämän tyyppiset puitesopimukset soveltuisivat yksityisille palveluntarjoajille, mutta toki ovat mahdollisia myös julkisella sektorilla. Puitesopimus mahdollistaisi toiminnan jatkuvuutta paremmin kuin se että aina tilannekohtaisesti yritetään löytää ratkaisu.
Päätettiin lähestyä asiassa yksityistä sektoria ja jo autourheilussa tunnettuja päätoimijoita siellä.

Sääntöasiat

Esitys hallitukselle vuoden 2016 sääntöihin:

Onnettomuuksien selvitysryhmän kokoonpanoa kevennetään yleisiin sääntöihin kuten se rallin lajisäännöissä on. Kokoonpanossa järjestäjän esittämät selvitysryhmän puheenjohtaja sekä turvallisuuspäällikkö. Ryhmä voi käyttää lisäksi apunaan tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita tapauskohtaisesti.

Onnettomuusraportit

Tutustuttiin kahteen onnettomuusraporttin (JM ja rallisprint).

Lisätietoja ja palaute: toimitusjohtaja Jani Backman, 0207 219 441, jani.backman@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy