Autosuunnistuksen lajiryhmän kokoustiedote 2-3 / 2022

31.8.2022

« Takaisin

AUTOSUUNNISTUSLAJIRYHMÄN KOKOUSTIEDOTE 2-3 / 2022                                                                        

Autosuunnistuksen lajiryhmä on pitänyt kaksi kokousta, joissa käsiteltiin mm seuraavia asioita:

 • Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi AS Vesalan kilpailuraportit
 • Myönnettiin Raahen ST-Ajolle kansallinen kilpailu 17.9.2022.
 • Käytiin keskustelu lajiryhmälle tulleista sääntömuutosesityksistä. Lajiryhmä päätti viedä hallitukselle sääntömuutosesityksiä seuraavasti:
  • Poistetaan virallisesta kilpailuajasta vanha jäänne vaatimuksesta yleisradion aikaan
  • EMIT – ULA merkitään maastoon aina kilvellä numero 20. Kilven nro 16 (JAT) käyttö EMIT-ULA asemalla on aiheuttanut sekaannuksia, kun kilpailija on jättänyt varsinaisen EMIT JAT -aseman epähuomiossa väliin. Tilannetta selkeyttää huomattavasti, kun EMIT-ULA -asema merkitään aina omalla kilvellään.
  • Poistetaan kilpailunumeron kokorajoitus. Lajiryhmä ei löydä perusteita numeron koon rajoittamiselle.
  • Lisätään pistelaskuperusteisiin oikeasta asemajärjestyksestä puuttuva LEIMA-, MRT-merkintä RT-merkinnän lisäksi (600 vp) nykykäytännön selkeyttämiseksi. Käytäntöä sääntömuutos ei kuitenkaan muuta.
  • Mittarintarkastusmatkan määrittelyä ylksinkertaistetaan ja nykyaikaistetaan, koska ratamestarit käyttävät käytännössä monia eri tapoja mitata reittiä. Siksi on turha säännössä rajata mittaus ainoastaan mittariin.
  • Poistetaan velvoite käyttää SM -kilpailuissa kahta o-autoa. Käytännössä nykyään tämä sääntökohta ei ole täyttynyt, sillä kahteen nollaan järjestäjillä ei ole riittänyt materiaalia. Kahta nolla-autoa toki suositellaan ja sääntö sen myös mahdollistaa muutoksen jälkeenkin.  
  • Poistetaan säännöissä oleva ristiriita EMIT -sääntökohdan kanssa. Tarkastuslipuke on pakollinen ainoastaan arvokilpailuissa.           
  • Muutetaan arvokilpailuiden maksimi ilmoittautumismaksua maltillisesti (+30€), koska vähäisistä osallistujamääristä johtuen siihen on suuri paine järjestäjiltä.
  • Helpotetaan harjotuskilpailuiden järjestämistä poistamalla harjoituskilpailuista katsastusvelvoite
  • Yksinkertaistetaan autosuunnistuksen kilpien sijoittamista niin, että kilvet on sijoitettava siten, että ne ovat sekä kuljettajan että kartanlukijan nähtävissä oikeaa reittiä tavanomaista ajolinjaa ajettaessa. Tämän tulee maastovalvojan varmistaa nolla-autossa ollessaan.

Lisäksi seuraavien kohtien käsittelyä jatkettiin kokouksen kakkososassa sen jälkeen, kun asioihin oli tiedusteltu harrastajien mielipidettä. Määräaikaan mennessä 58 harrastajaa antoi mielipiteensä. Näiden lausuntojen perusteella lajiryhmä esitti vielä seuraavaa kohtaa:

 • Ratamestareiden saamaa maksimihyvityspistemäärää laskettaisiin viidellä pisteellä. Palautteessa sääntömuutoksen kannalla oli 69% vastaajista ja 31% pitäisi nykypisteet. Lajiryhmä päätyi esittämään, että sääntömuutos tehtäisiin ylivuotisena vuodesta 2024 alkaen. Arvosarjaan on jo anottu kilpailu vuodelle 2023 ja halutaan toimia sääntömuutoksissa läpinäkyvästi. 2023 vuodelle on myös edelleen tarve kilpailun järjestäjistä eikä haluta tehdä toimia, mitkä vaikeuttaisi järjestäjien löytymistä.
 • Päätettiin esittää luokkanousupisterajan pudottamista B-luokasta A-luokkaan 10 pisteellä ja A-luokasta M-luokkaan myös 10 pisteellä. Koska kilpailuiden määrä on ollut jo pidempään varsin pieni, on luokkanousujen pistemäärät liian suuria tehden luokkanousun ajamalla lähes mahdottomaksi.
 • Päätettiin esittää muutosta luokasta siirtymiselle siten, että A-luokasta kilpailija siirtyy ilmoituksellaan B-luokkaan, ellei hän saa kalenterivuoden aikana yhtään nousupistettä. Näin ollen mikäli kilpailija kokee A-luokan tason olevan liian korkea, hän voi palata B-luokkaan kilpailtuaan vuoden A-luokassa. Nykyinen kaksi vuotta voi olla liian pitkä aika ennen mahdollisuutta palata aiempaan luokkaan. Pakkoa luokan alentamiselle ei edelleenkään olisi.

Ylläolevat sääntömuutosesitykset on hyväksytty hallituksen kesäkuun kokouksessa ja koska niihjin ei ole tehty mitään muutosesityksiä, ne tulevat voimaan 1.1.2023.

 

 • Lisäksi lajiryhmä keskusteli seuraavista asioista:
  • Arvokilpailuiden hakemusaika päättyi 30.4.2022. Määräaikaan mennessä tuli vain yksi hakemus SM kilpailun järjestämiseksi (AS SM Klapitehtaan kierros, LapUA, 4.2.2023). Tämän hetken tilanne arvokilpailuhakemuksissa on erittäin huolestuttava. Edelleen ainoastaan yksi talvi SM on anottu. Yhtään Cup-kilpailua eikä NEZ kilpailua ei ole haettu. Lajiryhmä odottaa edelleen arvokilpailuhakemuksia halukkailta järjestäjiltä SM- ja NEZ- ja Cup -arvosarjoihin. Autosuunnistuksen sääntöjen 70.10 mukaan arvokilpailusarja voidaan järjestää, jos kilpailuita on vähintään kaksi. Mikäli 28.10.2022 mennessä johonkin edellä mainittuun arvosarjaan ei löydy vähintään kahta järjestäjää, lajiryhmä esittää AKK:n hallitukselle, ettei kyseistä arvosarjaa ajeta vuonna 2023.
  • Keskusteltiin tiedottamisesta ja kilpailuiden etukäteismarkkinoinnista. Tiedottamisesta keskusteltu AS lajipäivillä ja siitä löytyy materiaalia Arvokilpailuiden järjestämisohjeesta.
  • Keskusteltiin koulutustarpeesta. Tarvetta etenkin ratamestareiden koulutukselle.
  • Selvitetään kustannuksia, mikäli autosuunnistuksen lajiesittelyä järjestettäisiin Hanaa Expossa. keskusteluissa oli esillä mm. auto esille, videot, mahdollinen pienoismalli, ja lyhyt eräänlainen as- kilpailu alueelta pois lähdettäessä.
  • Keskusteltiin tuomariston pj raporteista ja maastovalvojaraporteista. Kun ensi vuoden arvokilpailuiden maastovalvojat nimetään, järjestetään yhteinen neuvottelutilaisuus kaikkien maastovalvojalistalla olevien kanssa, missä sovitaan yhteiset säännöt raporttien täyttämisestä ja ylipäätään yhteistyöstä järjestäjien kanssa.
  • Seuraava AS -lajiryhmän kokous pidetään 2.11.2022, jonne harrastajia pyydetään lähettämään mahdolliset aiheet viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin.

Lisätietoja antaa Autosuunnistuksen lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi tai lajiryhmän jäsenet.

Ystävällisin terveisin

Autosuunnistuksen lajiryhmä

Design Mainostoimisto Ajaton Oy